Kerkük

31 Ekim 2017 İskender Öksüz 1

Türk Ocağı Ankara Şubesi Başkanı Türkân Hacaloğlu’nun Büyükelçi Deniz Bölükbaşı’nın konuşmasını takdimi Bölükbaşı’nın konuşması için BURAYA tıklayınız. Yüzdı yara Sinemde yüzdı yara Kerkük’ün bir daşın […]

Yeni başlayanlar için hukuk devleti

31 Ağustos 2017 İskender Öksüz 0

Harezmî, adından da belli, Harezmli bir ailenin çocuğu. 780-850 arasında yaşamış. İkinci derece denklemini çözmüş. Batlamyus’un astronomi hesaplarını düzeltmiş. Ondalık sayıları öğretmiş. Cebirin icadına büyük […]

TEKFİRCİLİK

24 Temmuz 2017 İskender Öksüz 0

Karl Popper, ‘Hayat Problem Çözmektir’ eserinde, Nobel mükâfatlı arkadaşı, nörolog Sir John Eccles’i anlatır. Sir Eccles, nöronlar arası haberleşmenin çok hızlı cereyan ettiğini gözlemlemiş, bu […]