Konuk Yazarlar – Sayfa 3 – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış
Millî Düşünce Merkezi
MİSAK logo

                      

Konuk Yazarlar konulu yazılar:

Türkçesizliğe böyle geldik – Yağmur TUNALI

Milli Düşünce Merkezi    31 Ağustos 2017
Yüz yıl içinde, tahtından alaşağı ettiğimiz o yanından bu yanından kırpılmış bir dille konuşuyor ve yazıyoruz. Yanmış binâsından, içi yanan yardımseverlerin kurtardıklarıyla idâre eden eski zenginler gibiyiz ve ne yazık ki bunun farkında bile değiliz. Üstelik bu konuda da yenilmişlik duygusu içinde başka dillerin sevgisine kapılanıyoruz. Dil bozgunu yeni olsa da bu durum yeni değildir. […]

Gençler umudunuzu kaybetmeyin – Hakan Özyıldız

Milli Düşünce Merkezi    22 Ağustos 2017
Dün, TÜİK ve OECD’nin istihdam ve eğitim rakamlarına bakıyordum.TÜİK’e göre genç işsizliği yüzde 20 civarında. Yani her beş gençten birisi işsiz. Daha önemlisi, çalışmayan ve örgün eğitimde olmayan 15-24 yaş arasındaki gençlerin, toplam genç nüfus içindeki oranı yüzde 24. Ancak bu oran, OECD istatistiklerine göre, 2015 yılsonu itibariyle, yüzde 30 ve Türkiye ilk sırada. Ardından İtalya […]

Adını gizleyen KİT – Hakan Özyıldız

Milli Düşünce Merkezi    16 Ağustos 2017
Kurumlar vergisi rekortmenleri listesi açıklanınca şaşırdım. Liste birincisi adının yayınlanmasını istememişti. Yıllardır adının açıklanmamasını isteyen gelir vergisi rekortmenlerine alışmıştık. Ama bir kurum neden ülkesine, insanına karşı şerefle yerine getirdiği bir görevin kamuoyunda bilinmesini istemez diye düşündüm. Bu sabah gazeteleri okurken şaşkınlığım kızgınlığa dönüştü. Haber Türk’ten Rahim Ak ve Hürriyet’ten Sefer Levent, 2016 yılı kurumlar vergisi rekortmeninin BOTAŞ olduğunu […]

İKİNCİ İTİRAF AKP’Lİ AYHAN OĞAN’DAN !…  – Ümit Yalım

Milli Düşünce Merkezi    11 Ağustos 2017
AKP’li siyasetçiler önemli itiraflarda bulunuyor. İlk itiraf Eski Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’dan gelmişti. TBMM Genel Kurulu’nun 26 Mart 2015 tarihli toplantısında, MHP’li Milletvekilleri tarafından dönemin Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a, Ege Denizi’nde Yunan işgali altında olan adalarımız hakkında soru soruldu. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, anılan adaların Lozan ve Paris Antlaşmalarına göre hukuken Türkiye’ye ait olduğunu belirtti […]

Arap Coğrafyasında Türk Egemenliği – Metin Aydoğan

Milli Düşünce Merkezi    10 Ağustos 2017
Arapları egemenlik altına alan ilk Türk devleti, Mısır’da kurulan Tolunoğulları’ydı. Daha sonra yine Mısır’da Akşit ve Memluk devletleri kuruldu.  Samanoğulları, Karahanlılar, Gazneliler, Gorlulular; İran Yaylası ile Orta Asya’da kurulan ve Araplarla ilişki geliştiren diğer Türk devletleriydi. Büyük Selçuklular, Mısır dışındaki Abbasi topraklarını ele geçirdiler. Osmanlı İmparatorluğu; Arapların yaşadığı toprakların tümüne egemen oldu. Araplar, 20.yüzyıla dek süren bin yıllık Türk yönetimi altında, tarihlerinin en çatışmasız ve huzurlu […]

Kamu borçlanmasında son durum – Hakan Özyıldız

Milli Düşünce Merkezi    8 Ağustos 2017
Ağustos-Ekim İç Borçlanma Stratejisi yayımlanınca, her zamanki gibi, detaylarına baktım. Hazine bu yıl programladığından fazla borçlanacak. Açıklanan Hazine Finansman Programında, 2017 yılında yıllık toplam 117 milyar lira yeni borçlanma öngörülmüştü. Oysa Hazine, şu ana kadar yaptığı ve açıkladığı program ile Ocak-Ekim arasında140 milyar liradan fazla borçlanma yapacak gibi görünüyor. Daha programı açıklanmayan Kasım ve Aralık […]

Gelirinin yarısı kadar dış borcu olan ülke! – Hakan Özyıldız

Milli Düşünce Merkezi    3 Ağustos 2017
Türkiye’nin 2001 Krizinden önce 100 milyar dolar civarında dış borcu vardı. Ağır dış borç alınarak Krizin kısa süreli hasarları giderilmek istendi. Kapsamlı yapısal reformlar hayata geçirildi. Uzun vadede tekrar borçlanmanın azaltılması hedeflendi. Amaç ülkeyi bir daha borç sarmalına sokmamaktı. Politikaları beğenen olduğu kadar eleştiren de oldu ama kriz aşıldı. Oysa dış borç stoku, 2002 yılsonundan […]

Bankaların sorunlu kredilerinde son durum

Milli Düşünce Merkezi    19 Temmuz 2017
Ekonomide “John Ahmet’in devri daim makinesi” şöyle çalışıyor: Hazine, bankalar ve gücü yeten şirketler dışarıdan ucuz borç alıyor. Yetmezse Merkez Bankası’ndan yardım isteniyor. Bankalar bunların üstüne mevduatları da ekliyor. Sonunda Hazine’ye, KOBİ’lere, tüketicilere, kredi kartı sahiplerine; konut/otomobil almak isteyenlere kredi veriliyor.Böylelikle kamu ve özel sektörün yaptığı tüketim ve yatırım harcamaları artıyor. Ekonomi büyüyor. Ama üretken […]

Washington Konsensüs yıkılırken Türkiye

Milli Düşünce Merkezi    12 Temmuz 2017
Yazılarımda sık sık belirttiğim gibi, kapitalizm içine düştüğü bunalımdan çıkış yolu bulmakta zorlanıyor. Şartlar önceki krizlerden farklı. O günlerde lider ülkeler, sözü dinlenen akil adamlar, iktisatçılar vardı. Örneğin 1929 Buhranından çıkarken Keynes’i herkes dikkate aldı. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında, yeni hegemon ABD, kendi isteklerini “demokratik (?!)” ortamda kabul ettirdi. Benzeri bir gelişmeyi 1990’larda Sovyetler […]

A. Yağmur Tunalı yazdı: Sağ iktidarların kültürle arası açıktır

Milli Düşünce Merkezi    22 Haziran 2017
Neye değer verirseniz onunla ölçülürsünüz. Bizim tasavvuf erbâbı, bunu şâhâne bir formülle söylemiştir: “Talebin ne ise sen osun!”  Bana öyle gelir ki insan ve toplulukların psikolojik şifreleri bu sözdedir. Fertten çevreye genişleyerek bütün ilişkilerimiz, tutum ve davranışlarımız da bunun içindedir. Ekonominin arz-talep kanunlarına varıncaya kadar. “Talebin ne ise sen osun!”, güçlü bir kültürün hükmüdür. Öyle […]