MİLLİ MESELELER – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış
Millî Düşünce Merkezi
MİSAK logo

                      

MİLLİ MESELELER konulu yazılar:

Oğuzname’den hikmetli sözler… Ahmet B. Ercilasun

Ahmet Bican Ercilasun    15 Temmuz 2018
15 Temmuz 2018 Dede Korkut Kitabı’nın başındaki mukaddimeyi herkes bilir. Orada Korkut Ata’nın hikmetli sözleri vardır. Fakat çok kimsenin bilmediği bir Oğuzname yazması da Almanya’da var. Berlin Devlet Kütüphanesi’nde. Vaktiyle Orhan Şaik Gökyay bunun baş tarafını yayımlamış, fakat atasözlerini ve hikmetli sözleri yayımlamamıştı. Onlardan bazılarını bugünkü dile uydurarak aşağıda veriyorum. Sonra da benim söylediklerim olacak. […]

İngiliz Casusları… Aziz Bozatlı yazdı

Aziz Bozatlı    9 Temmuz 2018
Bu yazıda, on yaşında ülkemize gelmiş, otuzlu yaşlarına kadar kalmış ve Osmanlı sadrazamı Mustafa Reşit Paşa’nın danışmanı konumuna yükselmiş bir İngiliz’in hayat hikâyesinden hareketle, üzerinde güneş batmayan İngiliz imparatorluğunun yüzyıllardır nasıl misyoner-casus yetiştirdiğini anlatmaya çalışacağım. Anlatacağım hikâyenin kaynağı, 1910-1911 yıllarında Yemen’de görev yapmış Ahmet Hamdi Paşa’nın 1914 yılında yazdığı hatırat niteliğindeki kitabıdır. Kitabın orijinal baskısını […]

Şu destanı… Ahmet B. Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    8 Temmuz 2018
Destan ve efsaneler hem millî değerlerimiz arasındadır; hem de onlardan bugün için çıkarılacak dersler vardır. Millî destanlarımızdan biri de Şu Destanı’dır. Bu destanın yegâne kaynağı Dîvânu Lugâti’t-Türk‘tür. Şimdi, rahmetli Ziyat Akkoyunlu ile birlikte hazırladığımız ve Türk Dil Kurumu tarafından basılan Dîvânu Lugâti’t-Türk‘ten destanın metnini veriyorum: *** Zülkarneyn, Semerkand’ı geçip Türk diyarına yöneldiğinde Türklerin o zamanki hükümdarı Şu adlı bir […]

Orhun’dan Anadolu’ya… Ahmet B. Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    24 Haziran 2018
Moğolistan’da yapılan sempozyumun başlığı aslında çok uzun: “Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu”. Sempozyum, 1-7 Haziran 2018 tarihlerinde başkent Ulanbator’da yapıldı. Dünya böyle söyleyip yazıyor ama Moğolların kendileri başkentlerine Ulaanbaatar diyorlar. Kelime “kızıl kahraman” anlamına geliyor. Ulaan sözündeki Moğolca –aan < -agan ekini atarsak geriye kalan kök, Türkçedeki alkelimesiyle aynı. Baatar da Türkçedeki baturile aynı. Ulaanbaatar, şehrin tarihî adı değil. Tarihî isim Urga. Batılıların söyleyişi beni de […]

125 yıl önce… Ahmet B. Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    10 Haziran 2018
10 Haziran 2018 125 yıl önce ne oldu? 1893 yılı pek çok kimse için bir şey ifade etmeyebilir. Türkiye Cumhuriyeti henüz kurulmamıştır. Dünyayı kana bulayan cihan savaşları da henüz olmamıştır. Kuzey ve Doğu Türkleri, Rus çarlığının yönetimi altındadır. Doğu Türkistan ise Çin işgali altında. Batı Türkleri hâlâ büyük bir devletin, Osmanlı Yüce Devleti’nin idaresi altında […]

Anavatan AHISKA Vatan TÜRKİYE… Hüseyin Özbek yazdı

Hüseyin Özbek    8 Haziran 2018
4 Haziran 2018 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50.000 Ahıskalının Türk vatandaşlığına geçirileceğini söyledi. Birçoğunuzun; bunlar da kim, bunlar da nereden çıktı dediğinizi duyar gibiyim. Anlatalım: Kimileri Mesket, kimileri Ahıskalı der. Onlarsa kendilerine “Türk” derler. İşin evveliyatına girecek olursak Ahıska Türklerinin yıldızı 1829′ da kayar. Rus, İngiliz, Fransız kışkırtmalı Mora Ayaklanması (1821) Osmanlı tarafından bastırılır. Fakat, Yunanistan […]

Azerbaycan 100 yaşında Ahmet B. Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    3 Haziran 2018
Siyasetin hayhuyu içinde önemli günleri unutuyoruz. Müstakil Azerbaycan Cumhuriyeti 28 Mayıs 1918’de kuruldu. Mayıs sonu geldi geçti; bu büyük günü, Azerbaycan’ın 100. yılını doğru dürüst anmadık. 29 Mayıs, İstanbul fethinin 565. yıl dönümüydü. O günü de şanına yakışır bir şekilde kutlamadık. Üstelik bir de politikaya alet ettik. Önümüzdeki yıllarda da önemli yıl dönümleri var. 19 […]

“Yaparsa yine AKP yapar”… Müyesser Yıldız yazdı…

MDM    29 Mayıs 2018
Partilerin seçim beyannameleri üzerindeki tartışmalar sürüyor… En çok konuşulan da “Eşit vatandaşlık” kavramı ile “Kürt sorunun çözümü” ve “Kürt oylarının” ne olacağı?.. “Kürt sorununun çözümü”nden başlayalım; Demek ki bu ülkede hâlâ “Kürt sorunu” değil, bölücü terör sorunu olduğunu anlamayan ve Türkiye’nin önüne Sevr’in konduğunu görmeyen ya da görmek istemeyenler var!.. “Kürt oyları” meselesine gelince; Kürt kökenli vatandaşlarımız her partide var ve her partiye oy […]

Dede Korkut ve Deli Dumrul hakkında… Ahmet Bican Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    8 Nisan 2018
Dede Korkut’tan ilk bahseden kaynak, İlhanlı veziri Reşideddin Fazlullah tarafından 1300’lerin hemen başında yazılan Câmiü’t-Tevârîh adlı Farsça eserdir. Bu eserin “Târîh-i Oguzân ve Türkân ve Hikâyet-i Cihângirî-i U” (Oğuzların ve Türklerin Tarihi ve O’nun -Oğuz Kağan’ın- Cihangirliğinin Hikâyesi) bölümü, Oğuzname’nin en eski rivayetidir. Bu Farsça rivayetin mükemmel ve açıklamalı bir çevirisi Zeki Velidî Togan tarafından […]

MGK AÇIKLAMASI ÜZERİNE

Sadi Somuncuoğlu    30 Mart 2018
31 Mart 2018 28 Mart 2018’de toplanan MGK, ülke meselelerini görüştü ve bir sonuç bildirisi yayımladı. Bildiride maalesef, üzerinde durulmayı gerektiren ilginç tespit, çelişki ve yetersiz söylemler var. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Bildirinin 2’ maddesinde; “PKK/PYD-YPG, DEAŞ(IŞİD), FETÖ/PDY gibi proje terör örgütlerinin eylemleri başta olmak üzere, millî güvenliğimizi hedef alan her türlü tehdide karşı,… terörün sonlandırılması […]