TÜRK DÜNYASI – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış
Millî Düşünce Merkezi
MİSAK logo

                      

TÜRK DÜNYASI konulu yazılar:

Kıbrıs’ta Son Oyun

Sadi Somuncuoğlu    22 Eylül 2018
1963'den itibaren büyük katliamlara maruz kalan Kıbrıs Türklüğü, Türk Ordusunun büyük mücadelesi sonucu kurtulmuştu. Ama şimdi Garantörlük ve İttifak Anlaşmaları müzakere konusu haline gelmiş vaziyette. Bu uğruna şehitler verdiğimiz Kıbrıs Millî Davamızın kaybedilmesi anlamına gelmez mi?

Oğuzname’den hikmetli sözler… Ahmet B. Ercilasun

Ahmet Bican Ercilasun    15 Temmuz 2018
15 Temmuz 2018 Dede Korkut Kitabı’nın başındaki mukaddimeyi herkes bilir. Orada Korkut Ata’nın hikmetli sözleri vardır. Fakat çok kimsenin bilmediği bir Oğuzname yazması da Almanya’da var. Berlin Devlet Kütüphanesi’nde. Vaktiyle Orhan Şaik Gökyay bunun baş tarafını yayımlamış, fakat atasözlerini ve hikmetli sözleri yayımlamamıştı. Onlardan bazılarını bugünkü dile uydurarak aşağıda veriyorum. Sonra da benim söylediklerim olacak. […]

Şu destanı… Ahmet B. Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    8 Temmuz 2018
Destan ve efsaneler hem millî değerlerimiz arasındadır; hem de onlardan bugün için çıkarılacak dersler vardır. Millî destanlarımızdan biri de Şu Destanı’dır. Bu destanın yegâne kaynağı Dîvânu Lugâti’t-Türk‘tür. Şimdi, rahmetli Ziyat Akkoyunlu ile birlikte hazırladığımız ve Türk Dil Kurumu tarafından basılan Dîvânu Lugâti’t-Türk‘ten destanın metnini veriyorum: *** Zülkarneyn, Semerkand’ı geçip Türk diyarına yöneldiğinde Türklerin o zamanki hükümdarı Şu adlı bir […]

Orhun’dan Anadolu’ya… Ahmet B. Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    24 Haziran 2018
Moğolistan’da yapılan sempozyumun başlığı aslında çok uzun: “Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu”. Sempozyum, 1-7 Haziran 2018 tarihlerinde başkent Ulanbator’da yapıldı. Dünya böyle söyleyip yazıyor ama Moğolların kendileri başkentlerine Ulaanbaatar diyorlar. Kelime “kızıl kahraman” anlamına geliyor. Ulaan sözündeki Moğolca –aan < -agan ekini atarsak geriye kalan kök, Türkçedeki alkelimesiyle aynı. Baatar da Türkçedeki baturile aynı. Ulaanbaatar, şehrin tarihî adı değil. Tarihî isim Urga. Batılıların söyleyişi beni de […]

125 yıl önce… Ahmet B. Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    10 Haziran 2018
10 Haziran 2018 125 yıl önce ne oldu? 1893 yılı pek çok kimse için bir şey ifade etmeyebilir. Türkiye Cumhuriyeti henüz kurulmamıştır. Dünyayı kana bulayan cihan savaşları da henüz olmamıştır. Kuzey ve Doğu Türkleri, Rus çarlığının yönetimi altındadır. Doğu Türkistan ise Çin işgali altında. Batı Türkleri hâlâ büyük bir devletin, Osmanlı Yüce Devleti’nin idaresi altında […]

Anavatan AHISKA Vatan TÜRKİYE… Hüseyin Özbek yazdı

Hüseyin Özbek    8 Haziran 2018
4 Haziran 2018 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 50.000 Ahıskalının Türk vatandaşlığına geçirileceğini söyledi. Birçoğunuzun; bunlar da kim, bunlar da nereden çıktı dediğinizi duyar gibiyim. Anlatalım: Kimileri Mesket, kimileri Ahıskalı der. Onlarsa kendilerine “Türk” derler. İşin evveliyatına girecek olursak Ahıska Türklerinin yıldızı 1829′ da kayar. Rus, İngiliz, Fransız kışkırtmalı Mora Ayaklanması (1821) Osmanlı tarafından bastırılır. Fakat, Yunanistan […]

Azerbaycan 100 yaşında Ahmet B. Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    3 Haziran 2018
Siyasetin hayhuyu içinde önemli günleri unutuyoruz. Müstakil Azerbaycan Cumhuriyeti 28 Mayıs 1918’de kuruldu. Mayıs sonu geldi geçti; bu büyük günü, Azerbaycan’ın 100. yılını doğru dürüst anmadık. 29 Mayıs, İstanbul fethinin 565. yıl dönümüydü. O günü de şanına yakışır bir şekilde kutlamadık. Üstelik bir de politikaya alet ettik. Önümüzdeki yıllarda da önemli yıl dönümleri var. 19 […]

Dede Korkut ve Deli Dumrul hakkında… Ahmet Bican Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    8 Nisan 2018
Dede Korkut’tan ilk bahseden kaynak, İlhanlı veziri Reşideddin Fazlullah tarafından 1300’lerin hemen başında yazılan Câmiü’t-Tevârîh adlı Farsça eserdir. Bu eserin “Târîh-i Oguzân ve Türkân ve Hikâyet-i Cihângirî-i U” (Oğuzların ve Türklerin Tarihi ve O’nun -Oğuz Kağan’ın- Cihangirliğinin Hikâyesi) bölümü, Oğuzname’nin en eski rivayetidir. Bu Farsça rivayetin mükemmel ve açıklamalı bir çevirisi Zeki Velidî Togan tarafından […]

Türklerin türeyiş efsaneleri: Alp Kara Arslan

Ahmet Bican Ercilasun    25 Mart 2018
25 Mart 2018 14. yüzyılda Mısır’da yaşamış Türk tarihçisi Aybek oğlu Abdullah oğlu Ebûbekir’in iki tarih kitabı vardır. Tek ciltlik olanın adı kısaca Dürerü’t-Ticân’dır. Dokuz ciltlik olanı ise Kenzü’d-Dürer adını taşır. Ebûbekir, geçen yazımdaki “İlk Atalar” efsanesini Ulu Han Ata Bitigçi adlı bir eserden aktarmıştı. Dürerü’t-Ticân’a göre, şimdi aktaracağım Alp Kara Arslan efsanesini de Ulu […]

Türklerin türeyiş efsaneleri: İlk atalar A. Bican Ercilasun yazdı…

Ahmet Bican Ercilasun    18 Mart 2018
18 Mart 2018 25 Şubat 2018 tarihli yazımda 14. yüzyılda Mısır’da yaşamış Türk tarihçisi Ebûbekir’den bahsetmiştim. Aybek oğlu Abdullah oğlu Ebûbekir. Arap diliyle iki genel tarih yazmış. Biri mufassal, dokuz cilt. Diğeri muhtasar, tek cilt. İkisinde de Ulu Han Ata Bitigçi adlı eski bir kitaptan bahsediyor ve şeceresi, İstemi Kağan çağına dek çıkan bu kitaptan […]