Aziz Bozatlı – Sayfa 2 – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış
Millî Düşünce Merkezi
MİSAK logo

                      

Aziz Bozatlı konulu yazılar:

YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILA HAZIRLANIRKEN

Aziz Bozatlı    13 Ocak 2017
Paul Kennedy’nin “Yirmi birinci Yüzyıla hazırlanırken” kitabı ilk baskısı 1995’de olmak üzere üçüncü basımı yapılan ve güncelliğini kaybetmeyen önemli bir eser. Yazar, Yale Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler tarihi, ekonomik güç ve yüksek teknoloji üzerine uzmanlaşmış bir İngiliz tarihçidir. Medeniyetler çatışmasını ön görenlerden olduğunu da hatırlatmak isterim. Kitap, şu soruların cevaplarını arayarak geleceğe ışık tutmaya çalışmaktadır.“ Şu […]

P.K.546- İDEALİST BİR NESLİN HİKAYESİ

Aziz Bozatlı    22 Aralık 2016
Sizlere Milliyetçi camia için ayrı anlam ifade eden bir kitaptan söz edeceğim. “P.K. 546 İdealist Bir Neslin Hikayesi”. Kitabın yazarı, Mehmet Hayati Özkaya, Adana’ya sonradan yerleşmekle birlikte Adanalı olarak bilinen Özkaya ailesinin beş erkek kardeşinden en küçüğüdür. Özkaya’lar daha çok 12 Eylül öncesinin fırtınalı günlerinde Adana’da biri şehit, diğeri gazi olan iki kardeşleri ve eğitim […]

Tüfek, Mikrop ve Çelik

Aziz Bozatlı    13 Kasım 2016
Tubitak popüler bilim serisinden yayımlanan, bugüne kadar 26.ncı baskısı yapılan, 662 sayfa hacmindeki bu eser ABD li fizyoloji profesörü Jared Diamond tarafından yazılmıştır.  Kitapta, Son buzul çağından günümüze kadar geçen 13 bin yıllık uygarlığın doğuşu, yayılması ve yayılmasını etkileyen çevre faktörleri incelenerek, yaşanan tarihi olaylara bir başka açıdan bakabilmek amaçlanmaktadır.  Dünyanın bazı bölgelerinde metal aletlere […]

Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi

Aziz Bozatlı    30 Ekim 2016
Tarih konusuna ilgi duyanlar İlber Ortaylı’nın popüler birçok eserini okumuşlardır. Yazarın “Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi” isimli eseri, ilk baskısı 1979 da ve üçüncü baskısı gözden geçirilerek 2008 de yapılan, 592 sayfalık oldukça kapsamlı bir bilimsel çalışmadır. Eser bu coğrafyanın bin yıllık geçmişini ve özellikle de altı yüz yıllık Osmanlı idare yapısını incelemektedir. Başka ifade […]

Medine’den Lozan’a

Aziz Bozatlı    30 Eylül 2016
  Taha Akyol’un “Medine’den Lozan’a”  kitabı, Ülkemizin 54 üncü Hükümeti (Refah-Yol) döneminde özellikle Refah Partisi yanlısı ideologların ortaya attığı “Çok Hukuklu Sistem” (herkesin kendi hukukunu seçme özgürlüğü) tartışmalarına açıklık getiren bir eserdir.  Kitapta, Çok hukuklu sistemin üniter devlet yapısını ortadan kaldırdığı, devletin egemenlik haklarını zaafa uğrattığı, bu yolla Osmanlı’nın nasıl parçalandığı anlatılmaktadır. Çok hukukluluk olgusunun tarihi […]

ATTİLA İLHAN’IN GAZİ’Sİ

Aziz Bozatlı    5 Eylül 2016
Bir önceki <Ama Hangi Atatürk> başlıklı yazımızda herkesin kendine göre bir Atatürk’ü ve bu bağlamda Attila İlhan’ın da bir <Gazi>si olduğundan söz etmiştik. 80 li yıllarda TRT de Attila İlhan’ın ağırlıklı olarak Gazi’yi anlatan doyumsuz sohbetlerini dinlemişimdir. Onun 1979-1980 yıllarında yayınlanmış makalelerinden oluşan “Hangi Atatürk” kitabında da farklı yönleriyle Atatürk anlatılmakta ve yazarın önemli görüşleri […]

AMA HANGİ ATATÜRK

Aziz Bozatlı    8 Ağustos 2016
Bugün Taha Akyol’un Atatürk’ü inceleyen “Ama Hangi Atatürk” kitabından söz edeceğim.  Atatürk, Osmanlının son dönemindeki hem mutlak ve hem de meşruti monarşiyi yaşamış, çöküş ve parçalanma sürecinde geniş imparatorluk coğrafyasının her köşesinde olayların, savaşların ve halkın içinde pişmiş, yetişmiş, müthiş bir muhakeme ve yorumlama kabiliyeti ile en uygun kararları alabilmiş bir “siyasi deha”dır. İngiliz Başbakanı’nın […]

AVRUPA VE BİZ

Aziz Bozatlı    28 Temmuz 2016
İlber Ortaylı’nın “Avrupa ve Biz” kitabı, biz Türklerin Avrupa ile ilişkilerini başlangıcından günümüze kadar incelemekte, batılılaşma serüvenimiz ve Avrupa ile ilişkilerimize tarihi perspektiften bakmamıza yardımcı olmaktadır. İlk müracaatımızın üstünden yarım asırdan fazla bir zaman geçmesine rağmen kamuoyumuzda Avrupa Birliğine (AB) girip giremeyeceğimiz veya AB’nin bizi birliğe alıp almayacağı konusunda yapılan tartışmalarda, AB’nin esasen “Kültürel bir […]

BİR YABANCI GÖZÜYLE DARÜLFÜNUNDAN ÜNİVERSİTEYE

Aziz Bozatlı    12 Temmuz 2016
  Bu yazımızda, 1933 yılında Hitler Almanya’sından ülkemize gelerek 20 yıl hizmet veren Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’ ün (bundan sonra EEH olarak yazılacaktır.) “Anılarım” kitabından söz edeceğim. 398 sayfa tutan anılar, üç bölümden oluşuyor: Kayzer Dönemi- Weimar Cumhuriyeti-Atatürk Ülkesi. Anıların, 191 sayfalık “Atatürk Ülkesi” bölümü konu edilecektir. Hukukçu ve akademisyen olmadığım halde, böyle bir […]

1915 OSMANLI ERMENİLERİNE NE OLDU?

Aziz Bozatlı    24 Haziran 2016
24 Haziran 2016 2 Haziran 2016 da Alman Parlamentosunun da Ermeni soykırım iddialarını kabulü ile “Ermeni Meselesi” ülkemiz gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Kendisi de bu konuda kitap yazmış olan Taha Akyol, 3 Haziran tarihli Hürriyet’teki “Alman Tavrı” başlıklı yazısında, Ermeni meselesini en tarafsız işleyen bilim adamı ve tarihçi olarak Prof. Guenter Lewy’yi işaret etti. […]