AHMET BİCAN ERCİLASUN – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış
Millî Düşünce Merkezi
MİSAK logo

                      

AHMET BİCAN ERCİLASUN konulu yazılar:

UYGURLAR

Ahmet Bican Ercilasun    25 Ağustos 2018
Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur ve Kazak Türklerinin milyonlarcası, 1933-1934’te ve 1944-1949’da iki defa Çin tarafından katledilmiştir. Bugün ise bir milyondan fazla Uygur toplama kamplarında gözaltındadır. Bu insanlık dışı uygulamalar görmezden gelinerek onurlu ilişki nasıl kurulacaktır.

Nasıl Bir Milliyetçilik? Ahmet B. Ercilasun

Ahmet Bican Ercilasun    18 Ağustos 2018
19 Ağustos 2018 Elbette Türk milliyetçiliği. Türk adını anmadan, Türk’e uzak durarak Türk milliyetçiliği olur mu? Devamlı “bu millet, milletimiz, İbrahim milleti” diyerek Türk milliyetçiliği olur mu? Sürekli “Türk Kürt, Boşnak, Çerkez…” diye sayarak, yani Türk’ü de etnik unsurlardan biri kabul ederek Türk milliyetçiliği yapılır mı? Anayasa’nın “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes […]

Rahim Cavadbeyli Bir Azerbaycan Türk’üdür

Ahmet Bican Ercilasun    11 Ağustos 2018
12 Ağustos 2018  Herkes Papaz Brunson ile meşgul. Bu adam, Türkiye’de ajanlık faaliyeti yaptığı iddiasıyla mahkemelerimizde yargılanıyor. ABD de “Adamın suçu yok, gönderin.” diye baskı yapıyor. Ülkemizin yöneticileri de bir yandan “Türk mahkemeleri bağımsızdır.” diyor, bir yandan da görüşmeler için ABD’ye heyet gönderiyor. Rahim Cavadbeyli ise bir Azerbaycan Türk’ü. Daha doğrusu Güney Azerbaycan’dan. Tebrizli. Dört […]

Eğitim ve Ezber… Ahmet B. Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    5 Ağustos 2018
5 Ağustos 2018 Millî Eğitim Bakanlığı’na eğitimci bir kişi tayin edildiği için bugünlerde eğitim çok konuşulur oldu. Türkiye’yi yönetenlerin niyetlerinin ne olduğunu çok iyi bildiğim için ve zaten bu niyet ayan beyan ortada olduğu için şu veya bu tayinden umutlanacak değilim. Varsın bazı safdiller umutlansınlar. Ben ve benim gibi düşünenler gidişin nereye doğru olduğunu çok […]

Zeki Velidi Togan Bir Kitap Kurdu İdi… Ahmet B Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    29 Temmuz 2018
Ben böyle bir adam görmedim. En azından Türkiye’de görmedim. Bugünlerde Oğuznameler üzerinde çalışıyorum ve tabii ana kaynaklarımdan biri, Togan’ın 1972’de yayımlanan Oğuz Destanı – Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahliliadlı eseri. Kitabı hemen alıp incelemiş ve 1972’de, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından çıkarılan Tarih Dergisi‘nin 26. sayısında genişçe bir tanıtma yazısı yazmıştım. O günden beri eser elimden […]

Meral Akşener Devam Etmelidir… Ahmet B. Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    27 Temmuz 2018
27 Temmuz 2018 MHP’de demokratik bir kurultay yapılabilmesi için Meral Akşener’in gösterdiği çaba ve direnç olağanüstüdür. MHP içinde demokratik bir kurultay yapılamayacağı anlaşıldıktan sonra yeni bir parti kurulması konusunda izlenen yol da çok başarılı olmuştur. Baskın seçim sırasında Akşener’in tutum ve davranışı da her türlü takdirin üstündedir. Sonuç, yüzde 10’a çok yakın bir oy ve […]

“Kim Kim?” Diye Soracaksınız… Ahmet B. Ercilasun

Ahmet Bican Ercilasun    22 Temmuz 2018
22 Temmuz 2018 Böyle muhalefet olmaz. Önünüzde, çelişkileri bu kadar açık bir iktidar varken böyle muhalefet olmaz. Karşınızda, hatalarını itiraf eden bir iktidar varken böyle muhalefet olmaz. Birkaç günde çıkarılan KHK’ler ile ülkenin düzeni baştan başa değiştirilirken böyle muhalefet olmaz. Baskın basanındır zihniyeti ve uygulamaları karşısında böyle muhalefet olmaz. Her gün, her saat soracaksınız. Bıkmadan, […]

Oğuzname’den hikmetli sözler… Ahmet B. Ercilasun

Ahmet Bican Ercilasun    15 Temmuz 2018
15 Temmuz 2018 Dede Korkut Kitabı’nın başındaki mukaddimeyi herkes bilir. Orada Korkut Ata’nın hikmetli sözleri vardır. Fakat çok kimsenin bilmediği bir Oğuzname yazması da Almanya’da var. Berlin Devlet Kütüphanesi’nde. Vaktiyle Orhan Şaik Gökyay bunun baş tarafını yayımlamış, fakat atasözlerini ve hikmetli sözleri yayımlamamıştı. Onlardan bazılarını bugünkü dile uydurarak aşağıda veriyorum. Sonra da benim söylediklerim olacak. […]

Şu destanı… Ahmet B. Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    8 Temmuz 2018
Destan ve efsaneler hem millî değerlerimiz arasındadır; hem de onlardan bugün için çıkarılacak dersler vardır. Millî destanlarımızdan biri de Şu Destanı’dır. Bu destanın yegâne kaynağı Dîvânu Lugâti’t-Türk‘tür. Şimdi, rahmetli Ziyat Akkoyunlu ile birlikte hazırladığımız ve Türk Dil Kurumu tarafından basılan Dîvânu Lugâti’t-Türk‘ten destanın metnini veriyorum: *** Zülkarneyn, Semerkand’ı geçip Türk diyarına yöneldiğinde Türklerin o zamanki hükümdarı Şu adlı bir […]

Yol Engebelidir… Ahmet B. Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    1 Temmuz 2018
1 Haziran 2018 Bu yazı bilinçli Türk milliyetçileri için yazılmıştır. Bu yazı, milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla iş birliği yapılamayacağını bilen Türk milliyetçileri için yazılmıştır. Bu yazı, her fırsatta Türklüğü ve Atatürk‘ü silmeye çalışanlarla iş birliği yapılamayacağını bilen Türk milliyetçileri için yazılmıştır. Bu yazı, PKK önderleriyle müzakere eden, onların mektuplarını meydanlarda okutan açılımcılarla iş birliği yapılamayacağını bilen […]