MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Ulus devlete giderken: Kültür

Burçin Öner    30.07.2020
Tarih,hayat,ilâhî kudret.Adına ne derseniz deyin,dün süper güç diye bildiğimiz devletler bugün tartışılabilir konuma geliyorsa ya da tersi oluyorsa Jasper'in dediği gibi tarihi tanrılaştırmamak, onun bir mahkeme salonu olmadığını kabul etmek gerek.

Ayasofya’da meleklerin cinsiyeti

Nusret Çam    29.07.2020
Tamamının ibadete açılmasından sonra Ayasofya’daki ikonalar da tartışma konusu haline geldi. Buradaki tartışılan meselelerden birisi de "İslam’ın resim ve heykel karşıtlığı"ydı. Nusret Çam; Kuran, hadis ve tarih ışığında bu meseleleri inceliyor.

Görünmez savaş: Ağlar ve paranın gücü

İskender Öksüz    28.07.2020
İskender Öksüz, ABD'li Çin uzmanı General Robert Spalding'in Stealth War-Görünmez Savaş kitabını yorumlamaya devam ediyor. 5G'den Konfüçyüs Enstitülerine, Çin Komünist Partisi tarafından izlenen Çinli öğrencilere Çin İstihbaratı...

Kervankıran

Alperen Okur    27.07.2020
Türkçülüğün nihai hedefi açıktır: Dünya üzerindeki bütün Türklerin ortak hareket edebilir hale gelmesini sağlayarak -dilde, fikirde, işte birlik!- Türk medeniyetini, insanlık medeniyeti içinde en öne çıkarmak.

Üç medeniyet: Ahlâk anlayışımız

MİSAK Editörü    25.07.2020
Vatana hıyanet etmemek, milleti satmamak! Bu ne demektir? Bunlar hep sıradan adamların da vazifesi değil midir? Önderlik iddiasında bulunan adamlardan, bu gibi menfi sıfatların üstünde, daha yüksek ve müspet faziletler istemek tabii değil midir?

Gerçeğin nefesi

Alperen Okur    24.07.2020
Yalancının ateşi, gerçekler karşısında epey harlanmışa benziyor ama önünde sonunda sönecek. Bazen cılız bir soluk gibi hissettirse de, gerçeğin nefesinin ne kadar güçlü olduğunu unutmamak gerekiyor.

Temmuz 2009’da yaşanan Urumçi Katliamı

Mete Korkmaz    20.07.2020
Çin'in günümüzde Doğu Türkistanlılara yapmış olduğu soykırımın başlangıcı olarak kabul edilen Urumçi Katliamı'nın anlatıldığı makale çevirisi Türkçe'ye bir kaynak katma hedefiyle çevrildi.Katliam tanıklarının ifadeleriyle güçlü bir anlatıma sahiptir.

Rusya’nın yeni anayasası

Namık Kemal Bayar    15.07.2020
Anayasa maddesiyle Rusya,Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Antlaşmasına, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine kadar altına imza atmış olduğu uluslararası hukuk normlarını çöpe atmış olur

Türk âlemi: Kavmiyetin esasları

MİSAK Editörü    14.07.2020
Türkler Asya ve Afrika'da İslamiyeti müdafaa ve muhafaza ettikleri ve Avrupa'nın ta göbeğine soktukları esnada, Avrupa'nın diğer ucunda ve Türklerin gidemeyecekleri yerde yani İspanya'daki İslamiyet, Hristiyanlar tarafından tamamen imha edildi.

Görünmez Savaş

İskender Öksüz    13.07.2020
Clausewitz, her çağın kendi savaşını yarattığını söyler. Çağımızda savaşlar, klasik harbin aksine ekonomik, siyasi birçok farklı alanda sürdürülmektedir. Çin de parasını millî menfaatler savaşında tıpkı bir silah gibi değerlendirmektedir.