Atsız’ın Atatürk ve Cumhuriyet hakkındaki görüşleri

Atsız, Atatürk ve Cumhuriyet hakkında nasıl fikirler beyan etmişti? Her zaman asılsız isnatlarla suçlanan Atsız, bu yazıda objektif bir şekilde değerlendiriliyor. MİSAK üyesi Ahmet Bican Ercilasun’un hazırladığı kitaptan bir bölüm…