DİN – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

DİN konulu yazılar:

İstanbul, Boğazlar ve Ege

Sadi Somuncuoğlu    29.12.2018
Batı dünyasının İstanbul'daki emelleri nasıl bitip tükenmedi ise Yunanistan'ın da Ege üzerindeki 200 yıllık planları hala devam etmekte. Hrisostomos’un hedeflerini kapsayan "Megali İdea" bize göre ütopya olsa da, Yunanistan için vazgeçilmez hülyadır.

Ortodoks paradoksu: Çatışan medeniyetler ve bölünen kiliseler

Gözde Kılıç Yaşın    28.12.2018
Moskova ve Fener Rum Ortodoks Patrikhaneleri arasındaki çatışma, sadece Ortodoksları ilgilendirmiyor. Kavga; tüm din, mezhep, cemaat ve inanç gruplarını kontrol etme siyaset ve stratejisini gün yüzüne çıkaran turnusol kağıdı vazifesi görüyor.

Hukukî Zeminde Patrikhane

Sadi Somuncuoğlu    26.12.2018
Patrikhane'nin Türkiye'de kalması, uluslararası ya da ikili anlaşmalarla değil Türkiye'nin izniyle mümkün oldu. Türkiye'nin hukuk sistemine uyması şarttır. ABD'nin stratejik çıkarlarına uygun olarak AB vesilesiyle dayatılan talepler kabul edilemez.

Devletlerüstü bir güç: Patrikhane

Sadi Somuncuoğlu    18.12.2018
Ülkemiz sınırlarında bulunan ve bir Türk Kurumu olan Fener Rum Patrikhanesi'nin uluslararası arenada ülkemizi soktuğu zor neler olduğu bir yana kurumun, dışarıdan nasıl kullanıldığı da dikkat çekici. Peki, bu durum ülkemiz için nasıl bir tehdittir?

İslâm dininin beş gayesini günümüzde nasıl anlamalı?

Nusret Çam    15.12.2018
İslam dini medeniyet inşasına önem verir. Tabiatı ve eser korunmasına önem veren İslam dininin bu hassasiyeti günümüz Müslümanlarınca önemsenmemektedir. Yeni neslin yetiştirilmesi olabildiğince önemli bir hassasiyet meselesidir.

Patrikhane ve siyaset: Tarihî süreç

Sadi Somuncuoğlu    10.12.2018
Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı dönemi, Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere üç devirde de hem dini hem de siyasi faaliyetlerin merkezi olmuştur. Türk devleti güçlü verilen imtiyazlar devlet zayıfladığında istismar edilmiştir.

Patrikhane ve siyaset: Kavramlar

Sadi Somuncuoğlu    07.12.2018
Fener Rum Patriği'nin resmen kullandığı, ABD ve AB'nin de tanımamızı istediği, "ekümeniklik" kavramı ise Ortodoks kiliseler arasında bir koordinatör rol oynaması ve diğer kiliselerin yetki alanları dışında söz sahibi kabul edilmesi anlamına gelir.

Türk müsün Müslüman mı – 4: Din ve bilim

İskender Öksüz    02.12.2018
Yazı dizisinin dördüncü bölümünde "Türklük, Müslümanlık ve Bilim" kavramlarının birbirleriyle ilişkilerinin yanı sıra, "Tarihî olayları bugünün değer hükümleriyle yargılayabilir miyiz?" sorusuna cevap aranıyor...

Kur’an açısından devlet ve egemenlik kavramları

İsmail Yakıt    01.12.2018
Etimolojisinden itibaren açıklanan devlet ve egemenlik kavramına kavramına Kur'an'ın bakış açısına vurgu yapılırken toplum kuralları çerçevesinde değerlendirildiğinde Allah'ın tek hâkim olmasıyla bağdaşmalar olup olmadığı incelenmiştir.

Türk müsün Müslüman mı? (III): Türklük olmasaydı Müslümanlık ne olurdu?

İskender Öksüz    25.11.2018
Yazı dizisinin üçüncü bölümünde "Türklük, Müslümanlık ve Bilim" kavramlarının bir birleriyle ilişkilerinin yanı sıra, "Türkler olmasaydı Müslümanlık nasıl yaşardı?" sorusuna İbn Haldun ve Yahya Kemal'le birlikte cevap aranıyor...