SİYASET-TARİH – Sayfa 2 – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

SİYASET-TARİH konulu yazılar:

Sabahattin İsmail ile soru-cevap

MİSAK Editörü    01.02.2019
Kıbrıs karasularında hangi devletler sondaj yapıyor? Kıbrıs mücadelesi nasıl kazanıldı; nasıl kaybediliyor? Rumlara hangi tavizler verildi? Savunma stratejisinden, saldırı stratejisine mi geçilmeli? Kıbrıs, sorunu dünü ve bugünüyle masaya yatırılıyor

Türklerin İslamlaşması süreci: Geçiş döneminin sosyal psikolojik yorumu

Hüseyin Akyüz    31.01.2019
Önceleri doğa güçlerine inanan Türkler, daha sonra soyut hale getirdikleri yaratıcı bir güç olan tek tanrı olan Gök Tanrı’ya inanmaya başlamışlardı. Müslümanların Allah kavramına verdikleri anlam ve yükledikleri görevler arasında benzerlikler vardı.

Hans Freyer’in Türk düşünce ve bilim yaşamıyla ilişkisi

Hüseyin Akyüz    30.01.2019
Türk Milliyetçiliği özgündür. Aynı dönemlerde meydana çıkan milliyetçi akımlardan farklıdır. Türk milliyetçiliği emperyalist yaklaşımlara karşı çıkmıştır. Bazı yönleriyle benzeşse de Hans Freyer ve Alman nasyonalizminden etkilendiği söylenemez.

Doğu Türkistan da neresi?

Mustafa Levent Yener    28.01.2019
Türkistan;Türklerin yaşadığı,bugün ve tarihte yönettiği coğrafyanın adıdır.Çinliler ve Çin emperyalizmine hizmet edenler,bölgeye “Sincan” adını takmıştır.Aynı kişiler, Çin’in emperyalist politikasını hoş gösterme gayesiyle yaşananları çarpıtmaktadır.

Türklerin İslamlaşması sürecine sosyal psikolojik bir bakış: Genel değerlendirme

Hüseyin Akyüz    27.01.2019
Türkler İslam’a, İslam Türklere büyük katkılar sağlamıştır. Dünya tarihi açısından da önemli olan Türklerin Müslümanlaşması; İslam devletlerinin baskısına toplumsal itaatle değil, onlarla etkileşim sonucunda İslam'ın özümsenmesiyle gerçekleşmiştir.

ABD’nin Yunanistan’a yatırımlarının validasyonu: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Gözde Kılıç Yaşın    25.01.2019
Tarafların istediklerini alamadığı ama ciddi tavizler verdiği; devletlerinin değil ulus üstü güçlerin çıkar ve beklentilerini karşılayan, oldu-bitti anlaşmalar sürecinde, Makedonya İsim Anlaşması sadece yöntemin işlediğinin kanıtı olarak görülüyor.

Məktub-ı məxsusi

MİSAK Editörü    24.01.2019
Bu milletin ya da ümmetin maddi ve manevi gelişimi karşılıklıdır; yani karşılıklı dayanışma esasına dayalıdır. Türklerin bir kısmında meydana gelecek gelişme diğer kısmına yansır. Örneğin, Osmanlı dilinin gelişimi diğer Türklere de yansır.

Müslüman’ın tefekkürünün sınırı var mıdır?

Hakan Paksoy    22.01.2019
“Türk Milleti, 21’inci yüzyılın başında büyük değişikliklerin sancısını çekiyor.” Bu değişiklik sürecinde İslam’ın rolü nedir? Müslüman nereye kadar düşünebilir? Sınırlı düşünce bu değişikliği nasıl etkiler? Hakan Paksoy tefekkürün sınırını arıyor...

Urmu Teorisi-kadim Türklerin ilk atayurdu

Feridun Celilov    21.01.2019
İslam öncesi etnoarkeolojik kültürünün kaynağı Dicle çayının, Van ve Urmu göllerinin havzasıdır. Bu açıdan bakıldığında Türklerin atayurdu Altaylardan önce Anadolu'dur ve Türkler 1071'den önce Anadolu'da var olmuşlardır.

Motun’un ilk yılları

Konuralp Ercilasun    20.01.2019
Hunların topraklarını dört bir yönde genişleten ve Hunları dünyaya hâkim kılan büyük Türk Hanı Motun, milletine büyük bir gurur yaşatmış ve destanlaşmıştır. Hikayesi; Hunlar arasında dilden dile dolaşmış, Çin kaynaklarıyla da günümüze ulaşmıştır.