MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Sayfa 3 – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Doğu Türkistan da neresi?

Mustafa Levent Yener    28.01.2019
Türkistan;Türklerin yaşadığı,bugün ve tarihte yönettiği coğrafyanın adıdır.Çinliler ve Çin emperyalizmine hizmet edenler,bölgeye “Sincan” adını takmıştır.Aynı kişiler, Çin’in emperyalist politikasını hoş gösterme gayesiyle yaşananları çarpıtmaktadır.

Türklerin İslamlaşması sürecine sosyal psikolojik bir bakış: Genel değerlendirme

Hüseyin Akyüz    27.01.2019
Türkler İslam’a, İslam Türklere büyük katkılar sağlamıştır. Dünya tarihi açısından da önemli olan Türklerin Müslümanlaşması; İslam devletlerinin baskısına toplumsal itaatle değil, onlarla etkileşim sonucunda İslam'ın özümsenmesiyle gerçekleşmiştir.

Ne yapmalı; Ekonomide sistem arayışları – 4: Ekonomide millî anlayış

Liath McGorman    26.01.2019
Nedensellik ilkesine olan bağlılıkla kaleme alınan yazıda, Yıllardan beri milliyetçi camia içinde dillere pelesenk olan millî ekonomi kavramını grçekten gündemimize sokmanın ve eylemleştirmenin mümkün olduğu bilimsel kanıtlarla ortaya konmaktadır.

ABD’nin Yunanistan’a yatırımlarının validasyonu: Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

Gözde Kılıç Yaşın    25.01.2019
Tarafların istediklerini alamadığı ama ciddi tavizler verdiği; devletlerinin değil ulus üstü güçlerin çıkar ve beklentilerini karşılayan, oldu-bitti anlaşmalar sürecinde, Makedonya İsim Anlaşması sadece yöntemin işlediğinin kanıtı olarak görülüyor.

Məktub-ı məxsusi

MİSAK Editörü    24.01.2019
Bu milletin ya da ümmetin maddi ve manevi gelişimi karşılıklıdır; yani karşılıklı dayanışma esasına dayalıdır. Türklerin bir kısmında meydana gelecek gelişme diğer kısmına yansır. Örneğin, Osmanlı dilinin gelişimi diğer Türklere de yansır.

Günümüz gazeteleri neyin aynası?

Hayati Tüfekçioğlu    23.01.2019
Basın-yayının günümüzdeki hâlinden yakınmayan yok gibi... Her ne kadar tartışmalarda yandaşlık muhaliflik zıtlaşması önplana çıksa da mesele sadece bundan ibaret mi? Yazar, geçmişten örneklerle meselenin daha derin olduğunu gözler önüne seriyor.

Müslüman’ın tefekkürünün sınırı var mıdır?

Hakan Paksoy    22.01.2019
“Türk Milleti, 21’inci yüzyılın başında büyük değişikliklerin sancısını çekiyor.” Bu değişiklik sürecinde İslam’ın rolü nedir? Müslüman nereye kadar düşünebilir? Sınırlı düşünce bu değişikliği nasıl etkiler? Hakan Paksoy tefekkürün sınırını arıyor...

Urmu Teorisi-kadim Türklerin ilk atayurdu

Feridun Celilov    21.01.2019
İslam öncesi etnoarkeolojik kültürünün kaynağı Dicle çayının, Van ve Urmu göllerinin havzasıdır. Bu açıdan bakıldığında Türklerin atayurdu Altaylardan önce Anadolu'dur ve Türkler 1071'den önce Anadolu'da var olmuşlardır.

Motun’un ilk yılları

Konuralp Ercilasun    20.01.2019
Hunların topraklarını dört bir yönde genişleten ve Hunları dünyaya hâkim kılan büyük Türk Hanı Motun, milletine büyük bir gurur yaşatmış ve destanlaşmıştır. Hikayesi; Hunlar arasında dilden dile dolaşmış, Çin kaynaklarıyla da günümüze ulaşmıştır.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan: Siyah ve beyaz, aydınlık ve karanlık arasındaki mücadele devam ediyor

Sadık Rıdvan Karluk    19.01.2019
AİHM’in kararını bile göz ardı edip Sevr’den kalan Büyük Ermenistan hayaliyle Ermenilerin iddialarını savunanlar ve inananlar, Ermenilerin yaptığı insanlık dışı katliamları görmemektedir. Gördükleri gün “aydınlık-karanlık” yorumları değişecektir