TORPAQ CEYHUN’A YAXŞI BAX – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış
Millî Düşünce Merkezi
MİSAK logo

432’inci Bilgi Şöleni: Kuşatıldık. Kıbrıs yeni Girit olamaz.

Türkiye kuşatılmış durumda. Kıbrıs'ta bu kuşatılmayı tamamlamaya doğru gidiliyor. Girit de benzer bir şekilde kaybedilmişti. 21'inci YY Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek, 17 Ekim Çarşamba günü saat 19:00’da yeni gelişmeler hakkında sohbet edecek.
-
_______16 Ağustos 2011_______

TORPAQ CEYHUN’A YAXŞI BAX

Milli Düşünce Merkezi
Paylaş:

 

  

 TORPAQ CEYHUN’A YAXŞI BAX

 

Elman TOVUZ  

Ceyhun’a 
 
Gurladım, yağa bilmədim,
Günəştək yaxa bilmədim.
Mən yaxşı baxa bilmədim,
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Baxma asıb-kəsməyi var,
Demə qorxub əsməyi var.
Arada bir küsməyi var,
Bir bax, Ceyhuna, yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Dedi: – Ye-iç, kefini çək…
Eşqi Allah, andı çörək,
Gözləri tox, qəlbi kövrək
Varaq Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
“Yüz çabala sola-sağa,
Dünya vəfasızdı, qağa!”…
Ölümə – dik, yaşamağa –
Qorxaq Ceyhuna yaxşı bax!
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Nəyi vardı, – qoydu düzdə
Altın alta, üstün üstə…
Harda olsa, dostun üstə
Yarpaq Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Ruhu uçub göyə getdi…
Axtarmağa yiyə, – getdi…
Ana! – deyə-deyə getdi…
Uşaq Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Arzu geniş, yer balaca…
Bu dünyaya yoxmu baca?
Azlıq edər bir balaca
Otaq, Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Dərdlərini bilə-bilə,
Gəldi-getdi deyə-gülə…
Üşüməsin, qoynun elə
Ocaq, Ceyhuna yaxşı bax –
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 
Nələr olur dan gəlincə…
Duman gəlir gün gəlincə…
Qurban olum, mən gəlincə,
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
Torpaq, Ceyhuna yaxşı bax!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş:

Yazarın millidusunce.com'daki yazıları