ATATÜRK’LE SAMSUN’A ÇIKANLAR

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Egemenliğimizin kuruluşunda tarihi adımı olan 16 Mayıs 1919 günü Bandırma vapuru ile hareket ettiği ve sonrasında 19 Mayıs 1919 günü sabahı Samsun’a çıktığı gündür. Atatürk 1918 yılının Kasım ayında Adana’da Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak bulunuyordu.Daha sonra Komutanlığın dağıtılmış olması nedeniyle İstanbul’a dönüşü ve Anadolu’ya çıkıp […]


Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Egemenliğimizin kuruluşunda tarihi adımı olan 16 Mayıs 1919 günü Bandırma vapuru ile hareket ettiği ve sonrasında 19 Mayıs 1919 günü sabahı Samsun’a çıktığı gündür.

Atatürk 1918 yılının Kasım ayında Adana’da Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak bulunuyordu.Daha sonra Komutanlığın dağıtılmış olması nedeniyle İstanbul’a dönüşü ve Anadolu’ya çıkıp Türk Milletine felaketi haber vermek üzere yakın çalışma arkadaşlarıyla yapmış olduğu değerlendirmelerde kesin olarak İstanbul’dan Anadolu’ya geçme fikri ağır basmıştır.

Nihayet, esasen Atatürk’e beklediği fırsat o zaman Harbiye Nazırlığı makamında bulunan Şakir Paşa’nın Atatürk’ün önüne bir dosya uzatmasıyla başlamıştır. Dosyada özetle İşgalcilerin iddiası üzerine Karadeniz ve havalisinde bulunan Ermeni ve Rumlara Türkler tarafından yapılan eziyet ve katliamların durdurulması ve Milli teşekküllerin yok edilmesi gerektiği yönünde bir komutanın sözü edilen bölgeye gönderilmesinden ibarettir.

Atatürk görevi kabul eder ve memuriyetine bir şekil verilmesi gerektiğini düşünerek gerekli onaylar alınmış ve kimlerle Anadolu’ya çıkacaksa o isimleri tek tek bizzat kendisi belirlemiş ve kurmay heyetini bu şekilde oluşturmuştur.

Atatürk’ün resmi görevlendirme şekli 9.Ordu Müfettişi sıfatıyla Samsun’a çıkacaktır. Görev belgesine kendisinin ilave ettirdiği ‘Hem Askeri Hem de Mülki Erkâna Amirdir’ hükmü nedeniyle esas görevinin Türk Milletinin bağımsızlığını yeniden kazandırmak ve Milli bir devletin yeniden kurulmasının olduğu anlaşılmaktadır.

Şurası unutulmamalıdır ki;Milli Mücadelenin Başbuğu Atatürk, Türk Milletinin başına gelen büyük felaketi görmüş ve bu durumu Milletine haber vermek, Milli Mücadeleyi başlatmak ve müstakil bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurmak düşünce ve gayesiyle, Samsun’dan başlayarak, ardından Amasya genelgesinde (21-22 Haziran) gecesi kesin olarak vurgulanan 1 incisi ‘Vatanın ve Milletin bağımsızlığı tehlikededir.2 incisi ise Milletin bağımsızlığını yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır.’ şeklindeki esaslar kabul edilmiştir.

Bunu takiben, (23 Temmuz 1919-04 Eylül 1919))Erzurum ve Sivas Kongrelerinde de aynı görüş benimsenerek ve nihayet 23 Nisan 1920 yılında Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla Bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Atatürk’ün 16 Mayıs 1919 yılında Samsun’a hareketinde tarihi Bandırma vapurunda bulunan Karargâhtaki isimler şu şekildedir.

1. Kurmay Albay Refet Bey (General Bele) (III. Kolordu Komutanı)

2. Kurmay Albay Manastırlı Kazım Bey (General K. DİRİK) (Müfettişlik Kurmay Başkanı)

3. Dr. Albay İbrahim Tali Bey (ÖNGÖREN) (Müfettişlik Sağlık Başkanı)

4. Kurmay Yarbay Mehmet Arif Bey (AYICI) (Kurmay Başkan Yardımcısı)

5. Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey (GEREDE)

(6. Topçu Binbaşı Kemal Bey (DOĞAN) (Müfettişlik Topçu Komutanı)

7. Doktor Binbaşı Refik Bey (SAYDAM) (Sağlık Başkan Yardımcısı)

8. Piyade Yüzbaşı Cevat Abbas (GÜRER) (Müfettişlik Baş Yaveri)

9. KD. Yüzbaşı Mümtaz (TÜNAY) (Kurmay Mülhakı)

10. Yüzbaşı Sadıkoğlu İsmail Hakkı (EDE) (Kurmay Mülhakı)

11. Yüzbaşı Ali Şevket (ÖNDERSEV) (Müfettişlik Emir Subayı)

12. Yüzbaşı Mustafa Vasfi (SÜSOY) (Karargâh Komutanı)

13. Üsteğmen Hayati Bey (Kurmay Başkanı Emir Subayı ve Müfettişlik Kalem Amir)

14. Üsteğmen Arif Hikmet (GERÇEKÇİ) (Kurmay Mülhakı Sonra 3. Mor. K. Yaveri)

15. Üsteğmen Abdullah (İaşe Subayı)

16. Teğmen Muzaffer (KILIÇ) (Müfettişlik 2. Yaveri)

17. Birinci Sınıf Katip Faik (AYBARS) (Şifre Katibi)

18. Dördüncü Sınıf Katip Memduh (ATASEV) (Şifre Katibi Yardımcısı)

Yazar

Altay Bozkurt

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.