2021 yılı, Azerbaycan’da “Nizamî Gencevî Yılı” ilan edildi

Devlet Başkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 2021 yılının “Nizamî Gencevi Yılı” ilan edilmesi hakkında genelge imzaladı.


Genceli Nizamî

Ünlü şair ve düşünür Nizamî Gencevî’nin doğumunun 880. senesi, 2021 yılında tamamlanıyor.

AZERTAC’ın haberine göre, Azerbaycan Devlet Başkanı tarafından kudretli söz ve fikir ustasının insanları her daim ahlâkî olgunluğa çağıran ve yüksek manevî özellikler aşılayan zengin sanatının insanlık kültürünün başarısı olarak emsalsiz önemi nedeniyle bu yılın ülkede Nizamî Gencevî yılı ilan edilmesine karar verildi.

Nizamî Gencevî yılı ile ilgili etkinlikler programı hazırlanması ve uygulanması konusunda Bakanlar Kuruluna görev verildi.

Genelgede, dünya edebiyatının tanınmış temsilcisi, dâhi Azerbaycan şairi ve düşünürü Nizamî Gencevî’nin, beşeriyetin sanat ve fikir tarihinde yeni sayfalar açmış nâdir şahsiyetlerden biri olduğu ve büyük şairin halkımızın kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen parlak mirasının asırlardan beri Doğunun emsalsiz kültür servetleri hazinesinde kendine özgü yerini koruduğu belirtildi.

Nizamî Gencevî ömrü boyunca devrin önemli kültür merkezlerinden biri olan kadim Azerbaycan şehri Gence’de yaşadı. Yakın ve Orta Doğu’nun felsefî, sosyal ve estetik düşünce tarihini zenginleştiren söz sanatı incilerini de bu şehirde ortaya koydu. Nizamî Gencevî’nin çok bilinen ‘Hamse”si, dünya şiirinin ve felsefî düşüncenin zirvesinde duruyor. Düşünür-şair, çok sayıda takipçilerinden oluşan büyük bir edebî mektebin temelini yarattı. Nizamî’nin ünlü kütüphane ve müzeleri süsleyen eserleri, Şark minyatür sanatının da gelişmesine hizmet etti.

Nizamî dünyası, her zaman doğu bilimcilerinin dikkat merkezinde yer aldı. Azerbaycan’da Nizamî sanatının öğrenilmesi ve tanıtılması konusunda önemli çalışmalar yürütüldü, eserlerinin bilimsel-tenkitli metinleri hazırlandı, kitapları zevkli basımlarla ve yüksek tirajlarda yayımlandı. Şairin doğduğu şehir Gence’de anıt mezarı, Bakü’de, St. Petersburg’da ve Roma’da heykelleri inşa edildi. Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Edebiyat Enstitüsü ve Millî Azerbaycan Edebiyatı Müzesi, Nizamî Gencevî’nin adını taşımaktadır. İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde Nizamî Gencevî Merkezi başarıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Kaynak: 2021-ci il Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi İli” elan edilib

(05/01/2021)

Yazar

Kâmil Engin

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.