ANDIMIZ

Geçtiğimiz günlerde 25 Eylül 2013 Çarşamba günü Milli Düşünce Merkezinde “Milli Kimlik Krizi” konulu bir sunum yapan çok değerli Prof. Dr. Nurullah ÇETİN Bey’in özellikle “Andımız” in kelime manasını Kuran’ı Kerimden örnekler vererek açıklaması cidden çok faydalı olmuştur. Ben bu güzel sunumun yazıya konu “Andımız” ın ilgili bölümlerinin kayda girmesi gerektiğini düşünerek okuyucunun takdirlerine sunmak […]


Geçtiğimiz günlerde 25 Eylül 2013 Çarşamba günü Milli Düşünce Merkezinde “Milli Kimlik Krizi” konulu bir sunum yapan çok değerli Prof. Dr. Nurullah ÇETİN Bey’in özellikle “Andımız” in kelime manasını Kuran’ı Kerimden örnekler vererek açıklaması cidden çok faydalı olmuştur.

Ben bu güzel sunumun yazıya konu “Andımız” ın ilgili bölümlerinin kayda girmesi gerektiğini düşünerek okuyucunun takdirlerine sunmak istiyorum.

Seksen yıldan beri ilkokullarda her sabah söylenmekte olan “Öğrenci Andı” ı yazan ve 23 Nisan 1933te Türk çocuklarına armağan eden de Dr. Reşit GALİP’ tir.

Prof. Dr. Afet İNAN, “Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler” adlı eserinde (s. 213) Dr. Reşit GALİP ve “AND” hakkında şunları yazmıştır:

“1933 yılının 23 Nisan Çocuk Bayramı idi. O, heyecanla Çankaya Köşkü’ne geldiği vakit, Atatürk’ün yanında bana bir kâğıt uzattı ve şunları anlatmaya başladı. ‘Sabahleyin ilk bayramlaşmayı kızlarımla yaptım. Onlara bir şeyler söylemek istediğim vakit, bir and meydana çıktı. İşte Cumhuriyetimizin 23 Nisan çocuklarına armağanı’ dedi:

Türküm, doğruyum, çalışkanım. Yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Bu sözler, Türk çocukları tarafından o yıldan beri tekrarlanmaktadır. Vatanperver Dr. Reşit GALİP, evvelâ bir baba olarak bu hisleri duymuş; sonra da Millî Eğitim Bakanı olarak okul çocuklarına bu andı içirmişti.”

Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu 10 Mayıs 1933 tarih ve 101 sayı kararı ile bu “Öğrenci Andı”nı, idealist Millî Eğitim Bakanının belirttiği şekilde uygulamaya koymuştur.

Talim Terbiye Kurulu’nun bu kararına göre, öğrencilerin her gün tekrar edeceği “Öğrenci Andı” ile ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı, metni bu yazımızın sonuna alınan 18 Mayıs 1933 tarih ve 1749/42 sayılı genelgeyi yayımlamıştır. “Öğrenci Andı”nın amacı ve söylenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği bu genelgede açıklanmıştır. 29 Ağustos 1972 tarih ve 14291 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ilkokullar yönetmeliğinin 78. Maddesinde “Öğrenci Andı”na aşağıdaki son bölüm eklenmiştir.

Türküm, doğruyum, çalışkanım; yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

(Ey bu günümüzü sağlayan, Ulu Atatürk; açtığın yolda, kurduğun ülküde, gösterdiğin amaçta hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim. Ne mutlu Türküm diyene) ekleme yapılan bölümdür.

İlgili kısımları şu şekilde acizane açıklamak mümkün dür.Gerçi değerli hocamız da güzel bir şekilde anlatmıştır.Biz ise bunun zihinlerde kalıcı olması açısından tekrarından ibaret olacaktır.

1. Doğruyum: Doğru olmak. Doğrulukla hareket etmek. Yalan söylememek.”İşte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru ol! Beraberindeki tövbe edenler de (doğru olsunlar). Aşırı gitmeyin! Muhakkak ki O, bütün yaptıklarınızı görüp durmaktadır”.(Hud Suresi 112),Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz? (Vakia 82)

2. Çalışkanım: Çalışkan olmak.çalışmayı sevmek.Ülkesi ve Milleti için çalışmak.” Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü yayılıp çalışma (zamanı) yapan O’dur.(Furkan Suresi 47),” Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur.(Necm Suresi.39)

3. Küçükleri korumak: onlara şefkat ve merhamet göstermek. Onları sevmek.” Peygamberimiz özellikle kendi çocuk ve torunlarına çok düşkündü. Onlar için şefkatli bir baba, merhametli bir dedeydi.

Hz. Enes diyor ki:

“Çoluk çocuğuna Peygamberimizden daha şefkatli bir kimseyi görmedim. Oğlu İbrahim’in-Medine’nin- Avali semtinde oturan bir sütannesi vardı. Beraberinde ben de bulunduğum halde Resülûllâh sık sık oğlunu görmeye giderdi. Varınca, demircinin duman dolu evine girer, oğlunu kucaklar, koklar, öper ve bir süre sonra da dönerdi.”

4. Büyüklerimi saymak: Büyüklere saygı göstermek. Onlara hürmet etmek.” Rabbin kesin olarak şunları emretti: Ancak kendisine ibadet edin, anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara “öf” bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. (İsra Suresi 23)

5. Yurdumu milletimi özümden çok sevmek: Milletini sevmek. Vatanını canından çok sevmek. Peygamberimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır.”Kişi kavmini (milletini) sevmekle kınanamaz.”

Görüldüğü gibi, Türk Milletinin asil evlatlarına adeta bir şifre gibi beyinlerine daha ilkokul çağlarından itibaren nakşedilen “Andımız” Bir Milletini var oluş nedenleridir. Bu günlerde 80 yıldan beri ilkokul çağında söylenen Andımız marşının kaldırılmak istenmesi düşündürücüdür.

Yazar

Altay Bozkurt

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.