Arşiv                                                              Bizim kalemlerimiz – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış
Millî Düşünce Merkezi
MİSAK logo

                      

Bizim kalemlerimiz kategorisindeki yazılar:

Tarihe Nasıl Bakmalıyız?

Ahmet Bican Ercilasun    21 Eylül 2019
Anadolu ve Balkanlardaki Türkleri Osmanlı birleştirmiştir; o sayede bir bütün olarak bugüne ulaştık. Atatürk ve kuvvâcılar sayesinde esaret zincirlerini kırdık; o sayede bağımsız bir devlet olarak bugün varız. Osmanlı da Cumhuriyet de bizimdir.

Suriye meselesi Çankaya zirvesinde

Sadi Somuncuoğlu    20 Eylül 2019
Çaremiz, ham hayalleri bırakıp gerçeğe dönmekten, BM ve bütün dünyanın meşru saydığı, komşu Suriye devleti ile acilen iş birliğinden geçiyor.

Bütçenin değişen gelir ve harcama yapısının sonuçları

Hakan Özyıldız    17 Eylül 2019
Önümüzdeki aylarda ekonomide harcamalar ve ithalat daha hızlı artmazsa, yani ekonomini büyüme hızı beklenenden daha fazla olmazsa, yeteri kadar KDV ve ÖTV toplamak pek mümkün görünmüyor.

İradeyi teslim etmek

Ahmet Bican Ercilasun    14 Eylül 2019
Ercilasun, ülkemizdeki cemaat ve tarikat olgusunun en önemli zararının genç beyinleri akılcılıktan uzaklaştırmak olduğu tespitini yapmaktadır. Ülkemiz için yararlı olabilecek pek çok gencin kaybına yol açan bu olguyu yaratan ortamı da Ercilasun sorgulamaktadır.

Saçılımın güncellenen açılımı

Hakan Paksoy    14 Eylül 2019
Geçmişte açılım diyerek savrulup, saçılıp durmuştuk. Bugün yine açılım var ve işaretleri daha belirgin hâle gelmeye başladı. Bu sefer farklı bir ortakla yola çıkılmış gibi. Ama yolun istikametinde huzur görünmüyor.

Kıbrıs’ta Yeni Bir Dönem mi?

Sadi Somuncuoğlu    13 Eylül 2019
Kıbrıs'ta bekleyerek bir yere gelinmedi. Artık kararlılık zamanıdır. Kıbrıs Türkleri yüksek sesle "Bağımsız iki devlet, Kıbrıs Türk Devleti ve Kıbrıs Rum Devleti”ni dillendiriyorlar. Türkiye, Suriyeli sığınmacılara sağlanacak kaynağı Kıbrıs'a yönlendirmelidir.

Başkanlık sistemi, sistem arayışları ve millî egemenlik…

Süleyman Karahan    13 Eylül 2019
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak adlandırılan ve hükümetin olmadığı “Başkanlık Sitemi” ülkemizdeki bir yıllık yeni sistem. Beraberinde yoğun eleştirileri getirmiş, son günlerde de iktidar cenahında ve muhalefet kanadında yoğun sistemin revizyonu ile yeni sistem tartışmaları yaşanıyor.

12 Eylül… Yeniden…

MDM    12 Eylül 2019
12 Eylül Askeri Darbesi'nin yıl dönümünde o acı dolu günleri bizzat yaşayan bir isim, Devlet Eski Bakanı ve Millî Düşünce Merkezi Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu'nun ihtilâl ve kurduğu düzeni anlattığı söyleşisini tekrar ilginize sunuyoruz.

Hazine’de yeni bir yapı: Borç ofisi (?)

Hakan Özyıldız    12 Eylül 2019
Türkiye’de genel bir uygulamadır. İşler biraz zorlaşınca idari ve personel değişiklikleri yapılır. Çözüm aranır.

9 Eylül- 97 yıl sonra

MDM    9 Eylül 2019
9 Eylül, 97 yıl önce süvarimizin İzmir'e girdiği gün. Bugün Türk ve Atatürk düşmanları utanmadan "kimse denize dökülmedi", "millî mücadele yok " diyebiliyor ve Ebu Cehiller bunları "büyük bilim adamı" diye taltif edebiliyor. Prof. Dr. İskender Öksüz'ün bir yıl önceki yazısını tekrar sunuyoruz.