Arşiv                                                              Bizim kalemlerimiz – Sayfa 2 – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış
Millî Düşünce Merkezi
MİSAK logo

                      

Bizim kalemlerimiz kategorisindeki yazılar:

Hayalleri olanlara gelen mektup (Bak Postacı Geliyor- XV)

M. Hayati Özkaya    4 Ağustos 2019
Mahallenin postacısı uzun aradan sonra yine özel mektuplar getirdi. Hayalleri olanlardan, hayalleri olanlara yazılmış mektuplar. Yazanlar kitaplarda ve gönüllerde halâ yaşıyorlar... Çünkü "İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar."mış...

Türkiye’de doğru siyaset olsaydı

Ahmet Bican Ercilasun    3 Ağustos 2019
Ahmet Bican Ercilasun doğru siyasetle Türkiye'de neler olabileceğini yazıyor. Başarı için arzu etmek gerektiğinin ve milli politikanın altını çizerek, Türk büyüklerinin de örnek alınması gerektiğini vurguluyor.

Lozan kimin “Ergenekonu ?” II

Sadi Somuncuoğlu    2 Ağustos 2019
Lozan günümüzde karşımıza çıkan "özerklik", “bağımsızlık”, “Fırat’ın doğusu”, “Kürdistan” gibi kavramları kullanan Sevr'i ortadan kaldırmış, azınlık meselesini çözmüştü. Bugün Türkiye'deki azınlık vakıfları ihya olurken Selanik Türkleri cenazelerini İskeçe'ye götürüyorlar, Adalarımız işgal altında.

Olimpiyat Oyunları: Dert mi, Deva mı?

Mete Korkmaz    2 Ağustos 2019
Mete KORKMAZ kaleme aldı. Olimpiyat Oyunları belki 1950'li yıllarda bir prestij göstergesi, ülke ve şehir tanınırlığı için bir araç olabilirdi. O zamanlar iyi gelir de getiriyor olabilirdi. Fakat artık birçok yer bir tık ötemizde ve tanınırlık her ülke için eşit mesafede.

Hazine’nin dövizli borçları hızla artıyor

Hakan Özyıldız    29 Temmuz 2019
Hakan Özyıldız Hazine'nin dövizli borçlanmasındaki artışa dikkat çekiyor. Kamunun borç stokundaki bu artışın hangi yollardan olduğunu rakamlarla açıklıyor. Borçlanma yollarının yükü daha da ağırlaştırdığı uyarısında bulunuyor.

Lozan’daki gerçekler

Hakan Paksoy    27 Temmuz 2019
Türk Milleti 20'nci yüzyılın başında Sevr'e karşı Lozan'a razı olmadı. Bilakis Sevr'i yırtıp attı. Dağılmak üzere olan bir devleti, yok olmaktan kurtardı. Lozan'da da bütün dünyaya "Yeni devletini" kabul ettirdi. Bu devlet Türkiye Cumhuriyetidir ve Türklerin devletidir.

Oğuznameler ne zamandan beri biliniyor?

Ahmet Bican Ercilasun    27 Temmuz 2019
Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun Oğuznameler konusuna devam ederek, yazdıkları üzerine merak edilen sorulara cevaplandırıyor. Oğuznameler için yapılan diğer araştırmalardan bahsediyor.

P.K. 546 İdealist Bir Neslin Hikâyesi

Gülcan Havva Eraslan    27 Temmuz 2019
P.K. 546 geç tanıştığım bir posta kutusu. İçinden onlarca yaşam ve hikâyenin boy verdiği, dünde aranan geleceğin postacı edasıyla avuçlarınıza tutturulan hâli. Tüm Türkiye’ye yazılmış ama sadece sizin okuyabileceğiniz sözcüklerle mühürlenmiş mektuplar.

Lozan kimin Ergenekon’u?

Sadi Somuncuoğlu    27 Temmuz 2019
Birinci Dünya Savaşı'nı kaybettik. Ordularımız dağıldı, vatanın birçok köşesi işgal edildi. Saray, İstanbul' daki aydınlar mandacılığı düşünürken, Yüce Türk Milleti istiklâl mücadelesini kazandı. "Sevr'i gösterip Lozan'a razı ettiler" diye o günlerle mücadele edenler, bugün adalarımızı veriyorlar.

11’nci Kalkınma Planı ve  2023 Ekonomik Hedefleri  

Rıdvan Karluk    24 Temmuz 2019
Prof. Dr. Rıdvan Karluk 11. Kalkınma Planını değerlendiriyor.