Kitap edebiyat sanat – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış

                      

Kitap edebiyat sanat kategorisindeki yazılar:

Unutulanlar dışında yeni bir şey yok

Mehmet Onur Karadayı    25 Mayıs 2020
Herkese, dost düşman herkese, üniformanızın adamı olduğunuzu göstereceksiniz. Anadolu topraklarının en derin köşesi olan Hakkâri'de baykuş istemiyorum. Size ilk, tek ve son emrim budur.Bunun dışında kalan her şey size verdiğim asıl emrin bir teferruatı olacaktır. Çünkü kahramanlara emir verilmez!

Güç kendini gösterir…

Mustafa İmir    23 Mayıs 2020
Değerler, değerlerin değişimi, yapılara yansıması ve gelecek değerlerinin oluşumu üzerine bir deneme

Kadersiz Türküler-2: Erkilet Günaydın

Halil Atılgan    18 Mayıs 2020
Sahipsizdir türkülerimiz. Anasızdır. Babasızdır. Herkes istediği gibi,tepe tepe kullanır. Sahipsiz olduğu için de bir Allah’ın kulu çıkıp da: “Siz bu türkünün sözlerini, temasını, şemasını, ezgisini nasıl değiştiriyorsunuz” demez. Denmediği için de şamar oğlanıdır türküler.

Bağımsızlığa giden yol: Mustafa Kemal Bandırma Vapuru’yla Anadolu’da

Özge Yıldız    17 Mayıs 2020
Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mustafa Kemal Atatürk.

Röportaj: Dîvânu Lugâti’t-Türk ansiklopedisi

MDM    16 Mayıs 2020
Dîvânu Lugâti’t-Türk sadece bir sözlük değildir. Eski Türk şiirinin en eski kaynaklarından biri, Türk atasözlerininse en eski kaynağıdır. Ercilasun bu çalışmasında Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki şiirler ve atasözleri özgün biçimleri ve bugünkü Türkiye Türkçesine aktarmalarıyla vermiştir.