arşiv                       

AHMET BİCAN ERCİLASUN kategorisindeki yazılar:

  Alay – Aşağılama – Tehdit

Ahmet Bican Ercilasun    14 Nisan 2019
Dîvânu Lugâti’t-Türk'te çok güzel atasözleri var. Erdemlilik, adalet, zulüm, zorbalık, insanların birbirine tatlı dille hitapları ile ilgili zamanımızda sadece söyleyişi değişen atasözleri. İnsana ve insanlığa ders niteliğinde. Ama tabii ki nasibi olana...

Türk Kavramı ve Sözlüğe Bakmak

Ahmet Bican Ercilasun    10 Mart 2019
Kelimelerin anlamları için sözlüğe bakmak gerekir. Türkçe Sözlük'e, Şemsettin Sami'nin Kamûs-ı Türkî’si ve Kâşgarlı Mahmud'un Dîvânu Lugâti’t-Türk’üne baktığımızda "Türk" sözünün dar ve geniş anlamlarını görürüz.

   İstihbaratmış…                                                                                                               

Ahmet Bican Ercilasun    3 Mart 2019
Bir bakan "Elimdeki bilgileri bir bilseniz" demiş. Klasik "Sizin bilmediğiniz var..." Ama Milletimizin bilmediklerini bilenler, Oslo'da PKK ile pazarlık ediyorlardı. PYD ile toplantılar yapıyorlardı. Suriye'de, Irak'ta "İnlerine" girmediler. 15 Temmuz'dan haberleri olmadı.

Ozan Arif’in şiiri

Ahmet Bican Ercilasun    24 Şubat 2019
Ozan Arif, Türk halk şiirinin son dönemine damgasını vuran şairlerden biridir. Milyonlarca Türk'le beraber gurbet duygusunu, vatan hasretini yaşadı. Onlar gibi konuştu, onların sesi oldu. Onlar da Ozan'ın şiirlerinde kendilerini buldular. “Yatağına küskün nehir”di ama gürül gürül aktı.

Siz Anayasayı tanımıyor musunuz?

Ahmet Bican Ercilasun    28 Ekim 2018
Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetenler, Türk'ü sevmek, Türk'ü yükseltme isteği taşımak, yani Türkçü olmak ZORUNDADIR. 

UYGURLAR

Ahmet Bican Ercilasun    25 Ağustos 2018
Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur ve Kazak Türklerinin milyonlarcası, 1933-1934’te ve 1944-1949’da iki defa Çin tarafından katledilmiştir. Bugün ise bir milyondan fazla Uygur toplama kamplarında gözaltındadır. Bu insanlık dışı uygulamalar görmezden gelinerek onurlu ilişki nasıl kurulacaktır.

Nasıl Bir Milliyetçilik? Ahmet B. Ercilasun

Ahmet Bican Ercilasun    18 Ağustos 2018
19 Ağustos 2018 Elbette Türk milliyetçiliği. Türk adını anmadan, Türk’e uzak durarak Türk milliyetçiliği olur mu? Devamlı “bu millet, milletimiz, İbrahim milleti” diyerek Türk milliyetçiliği olur mu? Sürekli “Türk Kürt, Boşnak, Çerkez…” diye sayarak, yani Türk’ü de etnik unsurlardan biri kabul ederek Türk milliyetçiliği yapılır mı? Anayasa’nın “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes […]

Rahim Cavadbeyli Bir Azerbaycan Türk’üdür

Ahmet Bican Ercilasun    11 Ağustos 2018
12 Ağustos 2018  Herkes Papaz Brunson ile meşgul. Bu adam, Türkiye’de ajanlık faaliyeti yaptığı iddiasıyla mahkemelerimizde yargılanıyor. ABD de “Adamın suçu yok, gönderin.” diye baskı yapıyor. Ülkemizin yöneticileri de bir yandan “Türk mahkemeleri bağımsızdır.” diyor, bir yandan da görüşmeler için ABD’ye heyet gönderiyor. Rahim Cavadbeyli ise bir Azerbaycan Türk’ü. Daha doğrusu Güney Azerbaycan’dan. Tebrizli. Dört […]

Eğitim ve Ezber… Ahmet B. Ercilasun yazdı

Ahmet Bican Ercilasun    5 Ağustos 2018
5 Ağustos 2018 Millî Eğitim Bakanlığı’na eğitimci bir kişi tayin edildiği için bugünlerde eğitim çok konuşulur oldu. Türkiye’yi yönetenlerin niyetlerinin ne olduğunu çok iyi bildiğim için ve zaten bu niyet ayan beyan ortada olduğu için şu veya bu tayinden umutlanacak değilim. Varsın bazı safdiller umutlansınlar. Ben ve benim gibi düşünenler gidişin nereye doğru olduğunu çok […]

Zeki Velidi Togan Bir Kitap Kurdu İdi…

Ahmet Bican Ercilasun    29 Temmuz 2018
Ben böyle bir adam görmedim. En azından Türkiye’de görmedim. Bugünlerde Oğuznameler üzerinde çalışıyorum ve tabii ana kaynaklarımdan biri, Togan’ın 1972’de yayımlanan Oğuz Destanı – Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahliliadlı eseri. Kitabı hemen alıp incelemiş ve 1972’de, İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından çıkarılan Tarih Dergisi‘nin 26. sayısında genişçe bir tanıtma yazısı yazmıştım. O günden beri eser elimden […]