arşiv                       

ZZTürkçülük kategorisindeki yazılar:

Türk Milliyetçiliğinin seçimlere etkisi

MDM    15 Nisan 2019
Yerel seçim sonuçları halâ tartışılıyor. Ayşe Sucu Türk Milliyetçiliğinin Türk siyaseti ve iktidar partisi üzerindeki etkilerini yazıyor.

Başsız Kağanlık

Talha Göktuğ Gönen    4 Nisan 2019
Talha Göktuğ Gönen; Başbuğ Alparslan Türkeş’i ve onun vefatından bugüne Türk Milliyetçiliğinin içinde bulunduğu ahvali, onu hiç tanımamış yeni nesil Türk Milliyetçilerinin gözünden anlatıyor. Türk Milliyetçisi gençler için Başbuğ'un yeri ve bugüne uzanan etkisi bizzat gençlerce kaleme alındı.

Biz de seni sevdik Başbuğum…

Kemal Eray Kurum    4 Nisan 2019
Başbuğ’un ölümünün üstünden 22 yıl geçti. Geçen bunca sene ne ona duyulan sevgiyi ne de güveni azaltmadı. Bunun sebebi onun da ülküdaşlarını sevip, onlara güvenmesiydi. O kadar güveniyordu ki ona göre Türkiye için, parti için ve hatta kendisi için bile en doğru kararı alabilecek olan Ülküdaşlarıydı.

Bir Nevruz Hikâyesi

Ahmet Bican Ercilasun    24 Mart 2019
Türk takvimine göre, 21 Mart'ta yeni bir yıla girdik. Kuzeyiyle güneyiyle, doğusuyla batısıyla Türk Dünyası uyandı. Ateşler yandı, aşulalar söylendi. Semeniler yapıldı, yallı oynandı. Gırtlak müziği, komuz, dombra ruhlara işledi. Türkler Ergene Kon’dan çıktığı günü bir daha hatırladı. Han'ım hey!

Türk Kavramı ve Sözlüğe Bakmak

Ahmet Bican Ercilasun    10 Mart 2019
Kelimelerin anlamları için sözlüğe bakmak gerekir. Türkçe Sözlük'e, Şemsettin Sami'nin Kamûs-ı Türkî’si ve Kâşgarlı Mahmud'un Dîvânu Lugâti’t-Türk’üne baktığımızda "Türk" sözünün dar ve geniş anlamlarını görürüz.

Türk’çe düşünmek için Türkçe… (Bak Postacı Geliyor- X)

M. Hayati Özkaya    3 Mart 2019
Bizim mahallenin postacısı yine bir mektup getirdi. İçinden birkaç mektup daha çıktı. Halide Nusret Zorlutuna'dan Mehmet Emin Yurdakul'a, Ömer Seyfettin'den Ali Canip Yöntem'e yazılmış mektuplar. Bir de Atatürk'ün Türk ve Türkçe'ye aşkı var. Hepsi de Türk'çe duruş için Türkçe'yi vurguluyordu.

   İstihbaratmış…                                                                                                               

Ahmet Bican Ercilasun    3 Mart 2019
Bir bakan "Elimdeki bilgileri bir bilseniz" demiş. Klasik "Sizin bilmediğiniz var..." Ama Milletimizin bilmediklerini bilenler, Oslo'da PKK ile pazarlık ediyorlardı. PYD ile toplantılar yapıyorlardı. Suriye'de, Irak'ta "İnlerine" girmediler. 15 Temmuz'dan haberleri olmadı.

2023’de Eyalet, Özerklik olacak mı?

Sadi Somuncuoğlu    2 Mart 2019
2013 yılında, “2023 yılında eyalet sistemine geçebiliriz" "Güçlü ülkelerde Eyalet endişesi olmaz" 2017 referandumundan 2 gün önce "Türkiye'nin eyalet sistemi vesaire gibi problemi, derdi yok. Gündemde böyle bir şey yok" Ama anayasada yapılan değişiklik doğrudan Cumhurbaşkanı'na yetki veriyor. Niçin?

Taşa Kazınan Tarih (Prof. Dr. Erhan Aydın)

Gülcan Havva Eraslan    27 Şubat 2019
Türkoloji ve Genel Türk Tarihi çalışanlarının; dünyanın neresinde olursa olsun, hangi alan ile ilgilenirse ilgilensin, yolları hep “Taşa Kazınan Tarih”e çıkar. Bu elbetteki tesadüfi bir olay değil.

Geçen yıldan kalan sığınmacılar sorunu

Sadi Somuncuoğlu    5 Ocak 2019
2018'den yeni yıla büyük sorunlar kaldı. Ve hepsi de artık yakın tehlike haline geldi. Bunlar içinde sığınmacılar önemli bir yerde. Cumhurbaşkanı istisnai vatandaşlık getirileceğini açıkladı ve bu imtiyaz sadece Suriyelilere tanınacak. Bunun Suriye'nin geleceği ile ilgisi üzerine düşünülmelidir.