Emekli Amirallerin Bildirisi ve Ülkemizin Huzuru

Millî Düşünce Merkezi de bir sivil toplum kuruluşudur ve düşüncelerini kamuoyuna bildirmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Herkesi daha sorumlu davranmaya davet ederiz.


Paylaşın:

Türk vatandaşlarının tek başına veya toplu olarak görüşlerini açıklayabilmeleri, anayasanın verdiği bir haktır. 104 emekli amiralin Montrö konusundaki uyarılarını ve Türk ordusuna sızması muhtemel tarikat yapılanması hakkındaki kaygılarını ifade eden bildirileri de bu hak çerçevesinde kaleme alınmış bir bildiridir.

Anayasanın ilgili maddelerinde (madde 25 ve 26), emekli amiraller görüş bildiremez, ilgilileri uyaramaz, gece saatlerinde görüş bildirilemez, duyuru ve bildirilere “Yüce Türk Milletine” diye başlanamaz, şeklinde sınırlamalar yoktur. Olması da düşünülemez. Yasal bir hak siyasete alet edilemez.

Emekli amirallerin bildirisi son derece yumuşak ve nazik bir dille kaleme alınmıştır. İçinde kaba, tehditkâr diye nitelendirilebilecek tek bir kelime yoktur. Sert ve “parmak sallama” gibi tehditkâr ifadeler arayanlar, iktidar yanlılarının bu bildiriye karşı yayımladıkları görüşlere bakmalıdırlar. Bazıları devlet memuru ve siyasete karışması asla kabul edilmeyen yargı mensubu olan iktidar yanlılarının ifadeleri, emekli amirallerimizin üslubuyla kıyas kabul edilemeyecek kadar nobran ve tehditkârdır.

Emekli amirallerin görüş bildirmekten men edilmesi, ülkemizde fikir ve vicdan özgürlüğüne vurulacak en büyük darbelerden biri olur. Bundan böyle hiçbir vatandaş, hiçbir sivil toplum kuruluşu görüşlerini bildiremez hâle gelir. Bu da ancak totaliter rejimlerde görülebilir.

Bildirideki görüş ve kaygılara katılıp katılmamak ayrı bir konudur. Ancak anayasanın bütün Türk vatandaşlarına tanıdığı temel hak ve özgürlüklerden taviz vermemek, totaliter yönetim eğilimlerine yol açmamak için emekli amirallerin bildiri yayımlama hakkı ısrarla savunulmalıdır.

Millî Düşünce Merkezi de bir sivil toplum kuruluşudur ve düşüncelerini kamuoyuna bildirmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Herkesi daha sorumlu davranmaya davet ederiz.

Türk Milletine saygıyla duyurulur.

Millî Düşünce Merkezi

5 NİSAN 2021

 

Yazar

MDM

6 Yorum

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar