Ermenistan Azerbaycan’ın ulusal kültür anıtlarını yok ediyor

Ermenistan Azerbaycan'ın kültür varlıklarını yok ediyor.


Ermenistan Azerbaycan'ın kültür varlıklarını yok ediyor

Azerbaycan

Azerbaycan, insan uygarlığının geliştiği bölgelerden biridir. Maddi kültür anıtlarının zenginliği ile seçilen Dağlık Karabağ bölgesinin Ermenistan tarafından işgalinin sonucu olarak, orada Türk kültürünün tüm müzeleri, camileri ve anıtları yıkıldı. Sadece Türk kültürünün anıtları değil, diğer anıtlar da yok edildi. Bilinen ilk insan yerleşimlerinden olan meşhur Azıh ve Tağlar mağaraları, Karaköpek, Üzerliktepe kurganları şu anda askeri amaçlar için kullanılarak, kasıtlı olarak yok ediliyor.

Hocalı, Ağdam, Ağdere, Füzuli, Cebrail bölgelerinde kurganların yanı sıra, işgal altındaki Şuşa, Laçın, Kelbecer, Gubadlı, Zengilan, Füzuli bölgelerinde mezarlıklar, türbeler, camiler, tapınaklar, Kafkas Albaniyasına ait anıtlar ve diğer kültür miraslarımız yok ediliyor.

Beş bine yakın eksponatı olan Şuşa tarih müzesi, Devlet Halı müzesinin şubesi ve Halk Sanatı müzesi, Karabağ Devlet Tarih müzesi, aynı zamanda Laçın kentindeki Akoğlan Tapınağı, Hocalı’daki Esgeran Kalesi, Kelbecer tarih müzesinin ve diğer kültür anıtlarının, resim galerilerinin benzersiz ekspozisiyaları yok edilmiş, kutsal camiler ve tapınaklar alçakça kirletilmiş, kütüphaneler yakılmış, benzersiz el yazma numuneleri mahvedilmiştir.
Böylece Ermenistan, çirkin yüzünü göstererek, tarih ve kültür düşmanı olduğunu göstermiştir.

***

(Azerbaycan lehçesinde)

Azərbaycan bəşər sivilizasiyasının meydana gəldiyi ərazilərdən biridir. Maddi-mədəniyyət abidələrinin zənginliyi ilə seçilən Qarabağ bölgəsinin Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində orada Türk mədəniyyətinə aid olan bütün muzeylər, məscidlər, abidələr dağıdılıb. Təkcə Türk mədəniyyətinə aid abidələr deyil, digər abidələr də məhv edilib. İlk insan məskənlərindən olmuş məşhur Azıx və Tağlar mağaraları, Qaraköpək, Üzərliktəpə kurqanları hal-hazırda hərbi məqsədlər üçün istifadə edilərək qəsdən dağıdılır. Xocalı, Ağdam, Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarındakı kurqanlarla yanaşı, işğal olunmuş Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Füzuli rayonlarının ərazilərindəki qəbiristanlıqlar, türbələr, məscidlər, məbədlər, Qafqaz Albaniyasına məxsus abidələr və digər milli abidələrimiz məhv edilir.

Beş minə yaxın eksponatı olan Şuşa tarix muzeyi, Dövlət xalça muzeyinin filialı və Xalq tətbiqi sənəti muzeyi, Qarabağ dövlət tarix muzeyi, həmçinin Laçın rayonundakı Ağoğlan məbədi, Xocalıdakı Əsgəran qalası, Kəlbəcər tarix muzeyinin və digər mədəniyyət ocaqlarının, rəsm qalereyalarının bənzərsiz ekspozisiyaları da dağıdılmış və talan olunmuş, müqəddəs məbəd və məscidlər təhqir edilmiş, kitabxanalar yandırılmış, misilsiz əlyazma nümunələri məhv edilmişdir. Bununla Ermənistan özünün çirkin üzünü göstərərək, tarix və mədəniyyət düşməni olduğunu sübut edir.

Yazar

Nuray Türksoy

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.