Ermenistan’ın kültür düşmanlığı belgeleniyor

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılmış topraklarında bulunan tarihî ve kültürel varlıkların envanterinin çıkarılması ve korunması amacıyla, Azerbaycan Kültür Bakanlığı uzmanları tarafından tespit çalışmasına başlandı.


 

Azerbaycan Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, işgalden kurtarılmış topraklarda resmî kayıtlarda bulunan 312 tarihî ve kültürel eserin tespiti tamamlandı. Bunun yanı sıra, aynı topraklarda resmî kayıtlarda olmayan ancak tarihî, mimarî ve arkeolojik değer taşıyan 106 yeni kültür varlığı ortaya çıkarıldı.

Yapılan çalışmalar sırasında toplam 571 kültür varlığı tespit edildi. Bunların 286’sı kütüphane, 237’si kültür merkezi ve kulüp, 19’u müze, 24’ü çocuk müzik okulu, 1’i sinema salonu, 2’si tiyatro salonu ve 2’si galeri olarak belirlendi. Ancak bu yapıların neredeyse tamamının büyük ölçüde tahrip edildiği ifade edildi.

İşgalden kurtarılan topraklarda camiler, medreseler, köprüler ve mâbetlerin sadece tahrip edilmediği, aynı zamanda pek çoğunun aslına uygun olmayan şekillerde de kullanıldığı belirtildi.

Ermenistan silahlı güçlerinin en çok tahrip ettiği taşınmaz kültürel miras örnekleri arasında camiler, türbeler ve diğer inanç yerleri bulunuyor.

Karaağaç kabristanlığında, içinde yerel mimarlık eseri Uğurlu Bey Türbesinin de yer aldığı on dokuzuncu yüzyıla ait dört türbenin tamamen tahrip edildiği tespit edildi.

Öte yandan, Ağdam şehrinde bulunan Penaheli Han (XIX. y.y) ve Mehdigulu Han türbelerinin dağıtıldığı, işgalci Ermenistan tarafından eserlere büyük zarar verildiği ortaya çıkarıldı. İbrahim Halil Han türbesinin (XIX y.y) ise tamamen yıkıldığı belirlendi.

Ermeniler’in mescitlerde evcil hayvanlar, özellikle domuz besleyerek Azerbaycan halkına karşı duydukları nefreti gösterdikleri ifade edildi.

Ermeni güçlerinin vandallığı, İslâm yapılarının yanında Hristiyan dinî yapılarında da kendini gösteriyor. Kelbecer rayonunda Hudaveng ve Genceser manastırları gibi Kafkas Albanyasına ait pek çok mâbet vandalizme maruz bırakılmış.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı yetkililerince, Ermenistan tarafının kültür varlıklarına karşı belgelenen bu tür düşmanlık örneklerinin, pek çok milletlerarası sözleşme hükümlerini açıkça ihlâl ettiği ifade edildi.

 

Kaynak: Ermənilərin dağıtdığı mədəniyyət obyektlərinin sayı (180/02/2021)

 

 

Yazar

Kâmil Engin

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.