Felsefi Antropolojinin Işığında Hz. Muhammed ve Kuran

Kur'an'ı Kerim'e ve Hz. Muhammed'e felsefe ve antropolojinin gözünden bakmak isteyenler için önyargısız ve dayatmasız bir eser.


Felsefe ve Antropolojinin Gözünden Kur'an ve Hz. Muhammed

Felsefi Antropolojinin Işığında Hz. Muhammed ve Kuran

Felsefi antropolojinin ışığında Hz. Muhammed ve Kuran

Bu kitapta, yazarlar Hasan Aydın ve Mehmet Dağ, Kur’an’a ve Hz. Muhammed’e antropolojinin ve felsefenin gözünden bakmışlardır.

Kitabın ana tezi; Hz. Muhammed’in hayatının, dilinin ve kültürünün bulunduğu tarihi dönemin bu kutlu metne yansıdığı ve Kur’an’ı Kerim’in, oluştuğu dönemden kesinlikle soyutlanamayacağıdır. Kur’an’ın ve Hz Muhammed’in tarihi, sosyolojik, kültürel şartlarına ve bağlarına dair antropoloji tespitleri ile felsefi sorgulamalar içeren kitap boyunca bu tez Kur’an-ı Kerim’den örneklerle işlenmiştir.

İlk olarak Kur’an’ı Kerim’in oluşum süreci ve tarihi bağlamı ele alınmıştır. Daha sonra ise kölelik, cariyelik, cennet ve benzeri konuların Kur’an’ın oluşum sürecindeki şartları gösterilmiştir. Bahsi geçen konuların bu şartlardan ve peygamberin şahsından ayrı düşünülemeyeceğine değinilmiştir. Sonraki bölümlerde Kur’an’ı Kerim’i  çağdaşlaştırmaya yönelik akımlar eleştirilmiştir. Kitap, bir müminin gözünden ya da bir inançsızın gözünden Kur’an ve Hz. Muhammed değerlendirmesi değildir.

Bölümlerin çoğu Hasan Aydın tarafından kaleme alınmış ve kitabın tamamında örnek bilim adamı tavrı sergilenmiştir. Bu bağlamda ne imanî övgüler ne de ateist saldırılar bulunmaktadır.

Her iki hususa da farklı bir açıdan bakmak isteyenlere hitap eden iman ya da ateizm dayatması bulunmayan bir kaynak meydana getirilmiştir.

Yazar

A. Selim Babaoğlu

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar