Çin hakkında kapsamlı rapor hazırlandı

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nde yayınlanan ve Prof. Dr. Konuralp Ercilasun tarafından hazırlanan "KORONA SALGINI ÖNCESİNDE VE SONRASINDA PEKİN DİYOR Kİ" başlığıyla hazırlanan rapor Çin'in son 30 yılına ışık tutuyor.


Çin'in korona salgını ve sonrasına dair rapor yayımlandı

Korona salgını öncesinde ve sonrasında Çin politikaları

Stratejik araştırma ve yayınlarıyla Türkiye’nin iç ve dış politikalarına ışık tutan Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından kurulan 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü yine eşine az rastlanır tarzda bir raporla gündeme geldi.

Prof. Dr. Konuralp Ercilasun tarafından hazırlanan raporda son 30 yılda toparlanarak uluslararası güç odağı haline gelen Çin’in korona virüs öncesi ve sonrası değişen politikaları mercek altına alınıyor.

10 bölümden oluşan raporun bölüm konuları şu şekilde;

  • İlk bölümde küreselleşmenin aşamaları ele alınmış ve Soğuk Savaş sonrası ABD’nin politikalarına ile bu politikaların dünya çapındaki etkileri incelenmiş
  • İkinci bölümde ABD’nin 1991- 2001 arası söylemlerine karşı Çin’in yaklaşımı irdelenmiş.
  • Üçüncü bölümde 11 Eylül ile ABD’nin politikalarının yeni bir aşamaya geçmesi mercek altına alınmış.
  • Dördüncü bölümde ABD’nin Irak savaşı, renkli devrimlere desteği ve bunların küresel etkileri tartışılmış
  • Beşinci bölümünde 2008 küresel mali krizi ile konu bağlamındaki etkileri üzerinde durulmuş.
  • Altıncı bölümünde 2008 mali kriz sırasında Çin’in iç dinamikleri incelenmiş.
  • Yedinci bölümde Çin’in 2008 kriz döneminde yeni iktidar olan lideri Şi Cinping’in söylemleri, Kuşak-Yol İnisiyatifi, Doğu Türkistan ve anayasa değişikliği konu edilmiş.
  • Sekizinci bölümde ABD ve Çin Halk Cumhuriyetinin giderek değişen karşılıklı politikaları ile iki ülke söylemlerinin birbirini hedeflemeye başlamasından bahsedilmiş.
  • Dokuzuncu bölümde Çin aydınları arasındaki küreselleşmeye yönelik bakışlar tartışılmış.
  • Son bölümde ise korona salgını sırası Çin’de küreselleşme tartışmalarının hangi bağlama geldiği incelenip durum genel olarak değerlendirilmiş.

Not: Rapora ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

(https://21yyte.org/tr/ozel-raporlar/korona-salgini-oncesi-nde-ve-sonrasinda-peki-n-di-yor-ki, 22/06/2020)

Yazar

A. Selim Babaoğlu

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar