Japon yüksek meclisinden Uygur Türkleri ile ilgili karar

Japonya Doğu Türkistan'daki insan hakkı ihlallerini yakından takip edecek.


Japon Yüksek Meclisi Çin’in Doğu Türkistan’daki insan hakkı ihlallerine karşı tasarıyı kabul etti.

Tasarı meclisin oy çoğunluğu ile kabul edildi. Tasarıda Tibet, Doğu Türkistan ve Çin’in diğer bölgelerindeki dini hayata dair kısıtlamalar, hapisler ve diğer insan hakkı ihlalleri ile ilgili olarak uluslararası toplumun endişelerine yer verildi. Kabul edilen tasarıda statükonun zorla değiştirilmesinin uluslararası toplum için tehlike oluşturabileceği ve ülkelerin hükumetlerini dünyanın geri kalanını tatmin edici bilgileri paylaşmaya teşvik ediliyor.

Ayrıca Japonya’nın meseleyi takip edeceğini ve çözüm için her milletle birlikte çalışacağı dile getiriliyor.

Kaynak için bknz.

Yazar

A. Selim Babaoğlu

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar