Kiáltványa a Turanizmusról (Macarca)

Nyelv-, Történelem- és Földrajztudományi Kar (DTCF) Kiáltványa a Turanizmusról


DTCF Akademi

Néhányan a turanizmust fantáziaszülte eszmének tartották és becsmérelték. Ez a nemes irányzat azonban a komoly történelmi hagyományaiból adódóan jelentős terhet ró a török népre, ennek megfelelően szükségessé vált a kor feltételei szerint újradefiniálni és napirendre tűzni.

A turanizmus a török egység megtestesítője. A célja, hogy az emberek között harmóniát, az államok között pedig együttműködést teremtsen, valamint felelevenítse a török identitást, melyben nagy szerepet játszik a Gaspıralı İsmail Bey gondolata: “Egység a nyelvben, egység a gondolatban, egység a munkában“.

A turanizmus egy nemzeti eszme, amely a török civilizációból táplálkozik és magába foglalja annak történelmét, hagyományait, erkölcsét, földrajzát, mitológiáját és művészetét.

Napjainkban a turanizmus fő célja nem a török államok egyesítése, hanem együttműködés biztosítása az élet különböző területein, többek között a politikában, gazdaságban, kereskedelemben, oktatásban és rendvédelmi területen.

A turanizmus a török nemzet számára egy eszmét jelent. Egy török bárhol is legyen a világon, a turáni eszme megtestesítőjének számít.

A turanizmus az összes török jólétének, szuverenitásának és nemzeti identitásának a védelmét tűzte ki célul. A török civilizáció egy olyan alapgondolatból származik, amely a gyarmatosítás és az egyetemes értékek negligálása helyett az embert helyezi középpontba. Ebből adódóan a törökség eszménye a történelem folyamán menedékként szolgált, amely elriasztotta a gyarmatosítókat és bizalmat adott az elnyomottaknak. Továbbá a turanizmus biztonságos világot nyújt a válságban lévő emberiség számára is.

Tekintettel arra, hogy a turanizmus célja a török államok közötti szolidaritás és együttműködés elmélyítése, nem ellentétes ezen államok más országokkal kialakított viszonyrendszerével, és nem kíván beleavatkozni ezekbe az ügyekbe. A turanizmus nem közömbös a török nemzeten és a török államokon kívüli országokkal és társadalmakkal szemben sem, ugyanis földrajzi tekintetben széles területet foglal magába, ebből adódóan pont ellenkezőleg, pozitív hatást gyakorolhat ilyen szempontból is. A turanizmus viszont kötelező érvényűnek tartja a közös fellépést és együttműködést a török államokat fenyegető esetleges veszélyekkel szemben. Többek között Azerbajdzsán és Törökország közösen lépett fel Karabahban, felszabadítva a megszállt területek nagyrészét, amely jól példázza a konkrét és eredményes együttműködést két török állam között.

A turanizmus nem törekszik ellenségeskedésre semmilyen nemzettel szemben sem. Azok, akik a turanizmust rasszistának vagy visszamaradottnak tartják, tudatosan rosszindulatból vagy valamilyen hátsó szándékból adódóan a törökség ellenségei.

A turanizmus napjainkban olyan közös értékeken alapuló együttműködés, amelyet több, Turán-térségbeli ország is sajátjának tekint. Ennek az eszmének a célja, hogy biztosított legyen a szabad határátkelés és szabad mozgás a török államok között és minden más területen megkönnyítse az együttműködést, a török nemzet minél jobb életszínvonalat érjen el, valamint fejlessze a kapcsolatokat olyan országokkal, ahol török nemzetiségek élnek, és kapcsolatot teremtsen minden rokonunkkal, éljenek a világ bármelyik pontján.

Minden olyan szervezetnek, amely a törökség eszméjéért és a török világért tevékenykedik, egyesülnie kell és közös erővel kell mutatnia a turanizmus irányába vezető utat. „Ha ti léteztek, akkor mi is létezünk”: ezt a mondatot kell a turanizmus kiindulópontjának tekinteni, melyet minden török büszkén mondhat majd el egymásnak. Arról nem szabad megfeledkezni, hogy, a XX. század elején a török világot támadást érte, melyből csak Törökország került ki győztesen. A „Ha ti léteztek, akkor mi is létezünk” mondatnak ez a valódi jelentése. Végezetül pedig minden török egymás védelmezője!

Török gondolkodókként úgy véljük, hogy a turáni eszménket – melyet próbálnak semmissé tenni – a kor kihívásaihoz igazítva ismét életre kell hívni, pontosan definiálni, konkretizálni és egy olyan hatékony struktúrává alakítani, amely felkelti a világ törökségének, különösen a fiatal generációk figyelmét. Bízunk benne, hogy az imént említett gondolatok alapján összeállított felhívást a török nemzet és a török államok is irányadónak tekintik magukra nézve.

Tisztelettel adózunk a török népek és a világ társadalma előtt.

Tam metin için: Turancılık Bildirgesi(imzalı) (1) (1)

***

(Türkiye Türkçesinde)

‘TURANCILIK’ BİLDİRGESİ
Turan ülküsü; bazı çevrelerce hayalci bir düşünce olarak yaftalanıp değersizleştirilmeye çalışılmıştır. Hâlbuki bu yüce ülkü; Türk’e muhteşem tarihinin yüklemiş olduğu sorumlulukların özüdür. Bu yüzden çağın şartlarına uygun biçimde yeniden tanımlanıp gündeme taşınması zaruri hâle gelmiştir.

Turan, Türk birliğidir. Kişilerle gönül, devletlerle iş birliğini amaçladığı gibi; Türklük duygusunun canlanmasında önemli rolü olan Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesinin hayata geçirilmesini hedef alır.

Turancılık, tarihi, töresi, ahlakı, coğrafyası, mitolojisi ve sanatıyla Türk uygarlığından beslenen millî bir düşünce sistemidir.

Turancılık düşüncesinin günümüzdeki ilk amacı, Türk devletlerinin sınırlarının birleştirilmesi değil; siyaset, ekonomi, ticaret, eğitim, silahlı kuvvetler gibi hayatın pek çok alanında iş birliği yapılmasını sağlamaktır.

Turancılık, Türk milletine dönük bir yapıyı ifade eder. Dünyanın neresinde bir Türk varsa, Turan ülküsünün doğal temsilcisidir.

Turancılık, bütün Türklerin refahını, bağımsız yaşamasını ve millî kimliğinin korunmasını amaç edinmiştir. Türk uygarlığı; sömürgeci ve insanlığı yok sayan bir zihnin değil, insanlık değerlerini önceleyen bir düşüncenin ürünüdür. Bu yüzden tarih boyunca sömürgecileri ürküten, mazlumlara güven veren bir sığınak olmuştur. Turan, bunalımda olan insanlık için de güvenli bir dünya sağlayacaktır.

Türk Devletlerinin dayanışmasını ve iş birliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Turancılık, bu devletlerin diğer ülkelerle ilişkilerine karşı ve müdahil değildir. Turan ülküsünün, Türk milleti ve devletleri dışındaki ülkeler ve toplumlarla ilişkileri açısından olumsuz değil; aksine geniş bir coğrafya ile teması sağlayacağından dolayı olumlu etkileri olacaktır. Ancak, Turancılık, Türk devletlerinin karşılaşacağı muhtemel tehditler karşısında birlikte hareket etmeyi ve iş birliğini zorunlu kabul eder. Karabağ’da, Azerbaycan’la Türkiye birlikte hareket etmiş ve işgal altındaki toprakların büyük kısmını kurtarmışlardır. Bu durum, iki Türk devletinin iş birliğinin somut sonucudur.

Turancılık, hiçbir millete düşmanlığı amaç edinmez. Turancılığı “ırkçılık”, “gericilik” diye yaftalayanlar kesinlikle ya gafil, ya art niyetli, ya da Türklüğün bilinçli düşmanlarıdır.

Turancılık; günümüzde çeşitli devletlerin ortak değerleriyle oluşturduğu birliklerin, Turan coğrafyasındaki somutlaşmış biçimi olan Turan ülkeleri iş birliğidir. Bu ülkü; Türk devletleri arasında serbest geçiş ve dolaşım kolaylığı sağlamayı, her alanda iş birliğini kolaylaştırmayı, iş ve güç birliğiyle Türk milletini en iyi şartlara kavuşturmayı, Türklerin toplumun bir parçası olarak varlığını devam ettirdiği ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi, dünyanın neresinde olursa olsun, her soydaşımızla iletişim sağlayabilmeyi hedefler.

Türklük ve Türk dünyası için faaliyet gösteren kuruluşlar bir araya gelmeli, ortak akılla Turan’a yürüyecek bir yol çizmelidir. Bütün Türklerin gururla birbirine söyleyeceği ‘Siz varsanız, biz varız.’ cümlesi, Turan ülküsünün başlangıç noktası olmalıdır. 20. yüzyılın başlarında bütün Türklüğün saldırıya uğradığı, zaferle çıkanın yalnızca Türkiye Türkleri olduğu unutulmamalıdır. “Siz varsanız, biz varız.” cümlesinin göstermiş olduğu asıl anlam budur. Sonuç olarak bütün Türkler birbirlerinin teminatıdır!
Türk aydınları olarak, içi boşaltılmaya çalışılan Turan ülkümüzün çağın şartlarına uygun bir şekilde yeniden hayat bulması, doğru tanımlanması, somutlaştırılması ve dünya Türklüğünü, özellikle genç kuşakları heyecanlandıracak etkin bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yukarıda sıralanan düşüncelerle hazırlanan bu bildirgenin, Türk milleti ve devletlerinin tercihlerinde dikkate alınmasını diliyoruz.

Türk ve dünya kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Metnin tamamı için:Turancılık Bildirgesi(imzalı) (1) (1)

Yazar

MDM

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar