MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Üç medeniyet: Hükûmet

MİSAK Editörü    18.09.2020
Asıl fenalık, yürütme kuvvetinin hakimler hakkındaki görüşü idi. Hükûmet, adliye memurlarını da diğer memurlar gibi, kendi istek ve keyfine tabi sayıyor, onları istediği gibi kullanabileceği kanaatini besliyordu.

Ak Parti’yi kendi değerleri üzerinden değerlendirmek

Mustafa İmir    17.09.2020
Siyasal partiler kendi aralarında hedefledikleri ve temel aldıkları değerleriyle ayrışmaktadırlar. Bu yazıda Türkiye'de egemen olan AK Parti' nin de kendine esas aldığı İslami ve milliyetçi değerlerin zaman içindeki değişimi göz önüne serilmektedir.

Üç medeniyet: Cemiyet

MİSAK Editörü    16.09.2020
Türk'ün yüzyıllardan beri istibdat altında ezilmiş ruhu, zulüm ve cehalet içinde yuvarlanmış hayatı, kendine yol gösterecek, ümit verecek, iman aşılayacak bir önder arıyor. Bu önderliği kim üzerine alırsa, ona minnettar olacaktır.

Çin’in gizli stratejisi: 100 Yıllık Maraton – Nixon, Mao ve gizli ejderha

İskender Öksüz    15.09.2020
Ekonomisi ve teknolojisi gittikçe güçlenen bir ülke,çağdaş bilgi sistemlerine gittikçe daha bağımlı hâle gelir... ABD, dünyadaki bütün ülkelerden daha çok elektronik saldırıdan zarar görür.

Üç medeniyet: Devlet

MİSAK Editörü    14.09.2020
Devlet ne padişahtır ve ne de hükümet, XIV. Louis'nin "devlet benim" dediği zamanlar çoktan geçmiştir. O prensip Fransa' ya büyük bir inkılap pahasına mal olduğu gibi, bizim için de müthiş felaketlere sebep oldu.

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki adımları

Gözde Kılıç Yaşın    12.09.2020
Yunanistan’ın maksimalist iddialarının kıyısından bile geçmeyen İtalya Anlaşması ve Mısır Anlaşması’nın tek izahı bu: Doğu Akdeniz’deki maksimalist hedefler Yunanistan eliyle çökertildi. Yunanistan sivri köşelerini kaybediyor.

Ziya Gökalp’in fikir dünyasına Herder’in etkileri

Mahmut Esad Kıraç    11.09.2020
Gökalp’in düşünce dünyasından bahsedilirken kahir ekseriyetle Durkheim etkisinden söz edilmekte ve Gökalp, Durkheim üzerinden anlaşılmaya çalışılmaktadır. Gökalp’in düşünce dünyasında etkili isimlerden biri de Herder'dir.

Güney-Batı Türkçesi ve yayıldığı alanlar

Ahmet Bican Ercilasun    09.09.2020
Yazarımız Ahmet B. Ercilasun Çağatay Türkçesinden sonra Güney-Batı Türkçesinin de kullanılma alanlarını ve tarihî sürecini yazdı.

Emin Işık’a göre Nurettin Topçu

Hasip Saygılı    09.09.2020
Rahmetli Emin Işık Hoca bu eseri yayından önce bu kitabı farklı bir iki kişiye okutsaydı, işaret ettiğimiz bazı maddi hatalar ve bunlara dayalı değerlendirmelerle malul olamayabileceğini söylemeliyiz.

Karakurum: Üç imparatorluğun başkenti

Samet Kalyoncu    08.09.2020
Moğolistan, doğal yaşamı, tarihsel değerleri ile kalıntıları, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Orhun Vadisi ile özellikle tarihçiler ve dil bilimciler açısından ziyaret edilmesi gereken ülkeler arasında yer almaktadır.