MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Hoover Raporu: Amerika Çin’e karşı teyakkuzda mı?

Terken Hacaloğlu    21.02.2019
Stanford Üniversitesi’ne bağlı Hoover Enstitüsü’nün yayımladığı raporda, Çin’in kültür ve enformasyon alanında ABD’ye nüfuz etme teşebbüsüne vurgu yapılmıştır. Bu rapor, dikkat çektiği noktalarla ABD’nin Çin siyasetini etkileyecek ve değiştirecektir.

Ormancılıkta içi boşaltılan kavramlar

Aziz Bozatlı    20.02.2019
Son dönemde çoğu kurumda olduğu gibi ormancılıkta da bilgi birikimi ve gelenekleri yok sayan yaklaşımlara rastlanmaktadır. Bu durum, orman teşkilatını zayıflatmakta ve siyasetin orman alanlarının rantını ticarileştirmesini kolaylaştırmaktadır.

Hint-Avrupalı denen toplulukların bölgemize gelişleri ve yayılmaları fikri

Rahim Cavadbeyli    19.02.2019
Kürt aşiret ve boy adlarıyla Hindistandaki aşiret ve boy adları arasındaki ilişki nedir? İngiliz tarihçi Guy Le Strange'in iddialarının temeli var mı? Kürdistan adı ilk ne zaman kullanıldı? Rahim Cavadbeyli önemli sorulara cevap veriyor...

Asıl Kürtlerin kökeni

Rahim Cavadbeyli    18.02.2019
Rahim Cevadbeyli "Kürtlerin asıl kökeni nedir?" sorusuna yanıt aradığı bu yazısında, Batı'nın yazdığı yalan tarihi mercek altına alıyor. Kürtlerin Hint Avrupa kökenli olduğu iddiasını belgelerle çürütüyor. Peki, Batı gerçekleri neden gizliyor?

Rus troller görevde: 2016 ABD seçimleri

Batur Kılıç    17.02.2019
Günümüz dünyası, sınırsız bilgi bombardımanı yapan devasa bir silaha dönüştü. Bilinçaltı yönlendirmesi denen bu silahı kullananlar biliyorlar ki “İnsan zihni, gerçekliği değerlendirmekten aciz kalınca felaket senaryoları hazırlamaya başlar.”

Bir devletin çökertilişi

Feyzullah Budak    16.02.2019
AKP iktidarından sonra devletin mali yapısını bozan yasal değişikliklerle ülkede kamu harcamalarının denetlenme imkanı kalmadı. Son on yıldır harcamacı kurumlar neredeyse tamamen kontrolünden çıktı. Bu, tek kelimeyle devletin çöküşü anlamına gelir.

Orman sınırları dışına çıkarma ve izinler

Aziz Bozatlı    15.02.2019
Orman alanları üzerindeki yol inşa ve enerji hattı tesisi, maden arama ve işletme izinleri, tüccar mantığına dayanan ve çevresel kaygıları dikkate almayan bir yaklaşımla verilirken Turizme destek adı altında betonlaşan koylara göz yumuluyor.

Kırım Durum Raporu Ocak-Aralık 2018

MİSAK Editörü    14.02.2019
Kırım'da yıllardır süregelen insan hakları ihlalleri 2018 yılında da artarak devam ediyor. İşkenceli sorgulamalar, internetteki ifadelerden kaynaklı yargılamalar, asılsız suçlamalar Kırım sakinlerini hem korkutmakta hem de göçe zorlamaktadır.

Son dönemde yapılan arazi temelli düzenlemeler

Aziz Bozatlı    13.02.2019
1956 yılında yürürlüğe giren orman kanunu 2002 yılına kadar (45 yılda) 15 kez değişikliğe uğrarken, 2002 den bu yana AKP iktidarında (15 yılda) 25 kez değiştirilmiştir. Son çıkan yasa ile de artık orman alanlarının rahatlıkla satışı yapılabilecektir.

Mevlana’ya farklı bir bakış: Mevlana Celaleddin Rumi ve Charles Darwin’in yaradılış hakkındaki görüşlerinin mukayesesi

Umut Berhan Şen    12.02.2019
Genellikle halk tarafından Charles Darwin'in kişiliği ile sembolleştirilmiş "Evrim" fenomeninin İslam'ın yaratılış konusundaki yaklaşımı ile ilişkisi çok daha karmaşık olabilir. Kavram Mevlana'nın varlığın dönüşüm süreci yaklaşımıyla ele alınıyor.