MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Finlandiya: Fin millî kimliğinin oluşumu

Aziz Bozatlı    19.10.2020
Aziz Bozatlı, Finlandiya’nın çok önemli iki özelliğinin iki ayrı yazı olarak sunacağı dizisinin ilk bölümünde, Fin millî kimliğinin oluşum sürecine ana hatları ile değinmiştir.

Mütareke, sürgün ve imparatorluğun tasfiyesine dair

MİSAK Editörü    15.10.2020
Ağaoğlu'nun Mütareke dönemi ile sürgün yaşamına dair gözlem ve tanıklıkları bu karanlık devre ışık tutacak niteliktedir. Sürgün sırasında tuttuğu günlük önemlidir: Dönemin İstanbul'unda bizzat tanık olduğu manzaralar gözümüz önünde canlanmaktadır.

Türk milliyetçiliğinin edebiyattaki usta kalemi: Metin Savaş

İkbal Vurucu    12.10.2020
Eserlerindeki kurgu ve konularında, buram buram Türkçülüğü hissetebildiğiniz, usta kalem Metin Savaş ile Türk romanı, edebiyat ideoloji ilişkisi ve kendi eserlerindeki üslûbu üzerine konuştuk...

Karabağ’da Türk dünyası

Konuralp Ercilasun    09.10.2020
Türk dünyasının kuvvetlenen ilişkileri ve Türk Jeopolitiğinin önemini Karabağ ile bir kez daha görüyoruz. Bu ilişkiler daha da kuvvetlenecek, yeter ki gereğinden fazla aceleci davranmayalım.

Milliyetçi aydın sorununa giriş

İkbal Vurucu    08.10.2020
İkbal Vurucu, bu yazısında “Milliyetçi aydın sorunu” olarak tespit ettiği konu üzerinden bir yazı dizisi şeklinde devamını da okuyacağımız, müşterek düşüncelerimizi paylaşıyor. Yazar: " Bir bakıma öz-eleştiri" diye ekliyor.