MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Cumhuriyet Bayramı’nda – Ergenekon’dan Türkiye’ye zaman dışı bir bakış

Metin Savaş    29.10.2019
20. yüzyıldaki tek hür Türk yurdu, Anadolu işgal edilmeye başlanmıştır. Bir Bozkurt zuhur ederek Osmanlıdan geriye kalanların önüne düşer. Tutsak Türkler, onun önderliğinde, Anadolu denen Anadolu dediğimiz güncel Ergenekon’a sığınır.

Suriye’de Türkmen Köyleri ve Ankara Antlaşması Hükümleri

Mustafa Kafalı    21.10.2019
Suriye'deki Türk yerleşimleri. Türkmen boylarının Suriye'deki köyleri. Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Töre Dergisinde Nisan 1973’te yayımlanmış bu yazısında Suriye’deki Türkmen yerleşimlerini köy-köy vermektedir.

‘Türk Tarihinde Asya Hunları’ ve Türk Tarih Yazıcılığı

Dursun Yıldırım    20.10.2019
Hunların tarihine, kültürüne ve devlet yönetim yapısına ilgi duyanların okuması icap eden bir eser. Tenkit ve tahlil, akıcı bir üslupla birleşince okuyucuyu sürükleyici bir eser ortaya çıkmıştır.

Sun Tzu’dan günümüze hibrit savaş kavramı

Umut Berhan Şen    19.10.2019
Savaşın tarihi gelişim sürecinde, savaşan taraflar birbirlerine karşı “düzenli” kuvvetlerin yanında çoğu durumlarda gayri nizami kuvvetleri de kullanmışlar; aldatma ve sürpriz etkisi yaratacak yeni taktikler uygulamışlardır.Konvansiyonel, biyolojik..

Sığınmacılar ve Türkiye’de göç olgusu: V

Gülcan Havva Eraslan    17.10.2019
Türkiye'de yaklaşık 7 milyon “göç etmiş insan” bulunmakta. Bu insanların terör örgütleriyle bağlantılı olma ihtimali, topluma adapte olamaması ve neticede oluşturdukları gettolar; Türkiye'nin iç güvenliği için büyük sorunlar yaratıyor.