MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Hisse sanatları ve tahvilevalliye

Liath McGorman    19.07.2019
Hisse senedi ve diğer yatırım araçlarının ne olduğuna değinilen yazımızda hisse senedi ve tahvilin farklarına değinmekte ve ekonomimize ışık tutmaktadır.Liath Mcgorman nüktedan anlatımıyla okurlarımız için yazdı.

15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye

Hakan Paksoy    14.07.2019
Türk tarihinde kara bir leke olan 15 Temmuz'un yıl dönümündeyiz. "Menzil"e ulaşmaya çalışanlar kan döktüler. Ama Türkiye hâlâ hızla bir yere doğru gidiyor. Gidiş nereye? "Ümmet, dava, yol ve menzil" ilişkisi nedir? Türk Milliyetçiler ne düşünüyor?

Artiz ne arar la bazarda!

Liath McGorman    09.07.2019
1951 yılında filizlenip farklı isimler ve benzer amaçlarla varlığını sürdüren Avrupa Birliği'nin tarihini, bu ulus üstü yapının üyeleri arasında uyguladığı "Ortak Pazar" olgusunu ve bunun ülkemiz için sentezini yazar ayrıntıları ile önünüze seriyor.

Sosyal bütünleşme açısından din: dinin öznesi Allah mıdır, yoksa insan mı?

Ethem Ruhi Fığlalı    07.07.2019
1960’lı yılların sonlarından itibaren “Türk Müslümanlığı”ndan uzaklaştırılarak “ithal Müslümanlığa” mahkûm edilmiş insanımız, rahat nefes alabilir; İslam güler yüzlü ve yumuşak huylu özüne döndüğünde siyâset ve çıkarların nesnesi olmaktan kurtulur

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin birinci yılında Türkiye

Hakan Paksoy    06.07.2019
Hakan Paksoy 1’inci yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin analizini yapıyor. Yeni(!) Türkiye “şirketi” neler yaşıyor? Beka meselesi ne oldu? “Menzil” değişti mi? Türk Milliyetçileri ne düşünüyorlar? Yazar bu soruların cevaplarını arıyor.

Sosyal bütünleşme açısından din: Din-şeriat-toplum

Ethem Ruhi Fığlalı    03.07.2019
Din, şeriat ve sünnet; aklı ve bilgiyi bir kenara bırakan Eşari anlayış tarafından bir dokunulmazlık zırhına bürünmüş böylece Kur’an’ın parlak ve dinamik ruhu; cehalete, meskenete ve ataların emrine teslim edilmişti.

Türk-Rus ilişkilerinde Kırım çıkmazının dünü ve bugünü

Sadık Rıdvan Karluk    01.07.2019
Türkiye'nin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne dönüşünde oynadığı rolü, Türk-Rus ilişkilerinde Kırım meselesine dair sorunları, mevcut gelişmeleri ve tarihi süreçte Kırım'ı okuyabileceğiniz kapsamlı bir Sadık Rıdvan Karluk yazısı.

İnsanların İslam’ı İslam’a karşı

Nusret Çam    29.06.2019
Prof. Dr. Nusret Çam Kur'an ayetlerinin ışığında, İslam'ın çıkarcılık ve akıl dışılık ile ele geçirilme çabalarına karşı tarihsel bakışla İslam'ın aksi değerleri savunduğunu ortaya koyuyor. Müslümanların algılarında değişim ihtiyacına işaret ediyor.

Bilinmeyen metinlerin çözülmesi konusunda teorik bir yaklaşım ve Altın Elbiseli Adam yazıtı için yeni bir okuma denemesi

Ahmet Bican Ercilasun    24.06.2019
1970 yılında, Kazakistan’ın Esik kasabasında bir kurganda bulunan gümüş kap üstündeki yazı üzerinde bugüne kadar birçok okuma denemesi yapılmıştır.  Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, bugüne kadarki okumaları değerlendirerek kendi okuma önerisini sundu

Yabancılaşma olgusuna yönelik birtakım düşünceler

Metin Savaş    23.06.2019
Bizler bin yıl önce Bozkır medeniyetinden İslam medeniyetine geçerken çok değiştikse bu değişme bir bakımdan Türklüğün kendisine yabancılaşması değil midir? Metin Savaş yabancılaşmanın olumlu yanlarının da olabileceğini tartışmaya açıyor.