MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Türk Dünyası’nda bütünleşme

Nesib Nesibli    20.01.2020
Özlemle beklediğimiz bütün Türk devletlerinin birleşmesi, bütünleşmesi neden gerçekleşmiyor! Olumsuzlukların yanında olumlu olarak gördüğümüz ama bütünleşmeye engel olan gelişmeler neler ve en önemlisi süreç devam etmeli mi ?!

Etno-kültürel farklılıklar ve suç davranışı

İkbal Vurucu    18.01.2020
Bireyin ortama sağladığı uyum oranında bir düzen ve kaos ortaya çıkar. Kültürel farklılıkların suçla ilişkisi bu bağlamda düşünülmelidir. Her kültür birbirinden farklıdır ve birbiriyle ilişkiye girse de birey birden çok kültüre değil bir kültüre uyar

2020’de Balkan siyaseti ve yeni arayışlar

Gözde Kılıç Yaşın    17.01.2020
Macron, AB'nin itici gücünü Rusya, Çin ve Türkiye'ye karşı Balkanlarda kullanmaktan neden vazgeçti? AB dışında bırakılan altı Balkan ülkesi, serbest ekonomik bölge kurarsa AB'ye hazırlık mı olur yoksa bu bir Balkan gettosuna mı dönüşür?

Topraktan kente tarımsal burjuvazi: Ne şehirde ne köyde…

Ergin Kahveci    16.01.2020
Seksenli yıllardan sonra değişen düzene Türk çiftçisi ayak uyduramamış, tarım sektörü sürekli kaybetmeye başlamıştır. Kırsal çökmeye başladıkça çiftçinin istikameti metropollere doğru olmuş; çiftçi, hem şehirde hem de köyde kaybolmuştur.

Oğuznameler gözümü açtı

Ahmet Bican Ercilasun    15.01.2020
Yazarımız Ercilasun yine Oğuznameleri yazdı. Oğuznamelerin sadece Oğuzlara ait olmadığını, bütün Türklerin destanı olduğunu ortaya koydu. Türk Dili dergisinin Ocak sayısında çıkan bu yazıyı önemine binaen sitemize koyuyoruz.

Küresel satrancın pik noktası: Keşmir krizi

Umut Berhan Şen    14.01.2020
Keşmir Bölgesi uzun zamandır Pakistan ile Hindistan arasında sorun teşkil etmekte olup bir türlü çözüm bulunamamaktadır. Küresel siyasetin kriz noktasının çözümü ise barışçıl şekilde olmak zorundadır.

Akdeniz’de hakimiyet mücadelesinin yeni güç konfigürasyonu: Türkiye-Libya ittifakı

Umut Berhan Şen    11.01.2020
Türkiye, Libya ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı Muhtırası ve Askeri İşbirliği Mutabakatı Muhtırası anlaşmalarını imzaladı. Yunan medyası mutabakatı "Türkiye'den şah mat hamlesi” başlığıyla duyurdu. Umut Berhan Şen yorumladı...

Topraktan kente tarımsal burjuvazi: Süreç

Ergin Kahveci    10.01.2020
Osmanlı Devleti’nde reayanın ve toprak mülkiyetinin kısmen çözülme süreci Tanzimat Dönemi’yle başlamıştır. Peki 1950'li yılların sonrasında süreç nasıl gelişme göstermişti? O yıllarda başarılı görünen politikalar aslında bir havuç muydu?

“Milliyetçiliğin Altın Çağı”

İskender Öksüz    08.01.2020
Komünizm, siyasî ümmetçilik gibi kozmopolit ideolojiler silinirken dünyada milliyetçilik yükseliyor. Bu yükselişinin insan genetiğine dayanan sebepleri var. Tom Nairn'in dediği gibi "Milliyetçiliğin altın çağı henüz gelmedi bile".

İpek bir kuşağa değişilen ülke: Doğu Türkistan

Abdullah Temizkan    06.01.2020
Ümmet ümmet diyen, sıradan bir Arap'ı Türk'ten üstün gören İslamcı, Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi'nden gelecek maddî beklenti nedeniyle zulmü görmezden geliyor. Söz konusu rant olunca Maocuyla aynı safta duruyor. Doğu Türkistan kurban ediliyor.