MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Sığınmacıların sosyoekonomik ve kültürel etkileri

Gülcan Havva Eraslan    14.09.2019
Ülkemizde görmezden gelinen sürekli halının altına süpürülen bir sorun olan her yazıda farklı bir boyutuyla ele alınan Suriyeli Sığınmacı Sorunu'nun Eraslan'ın bu yazısında sosyoekonomik ve kültürel yapımıza verdiği zararlar üzerinde durulmuştur.

Asrın toplumsal vebası: Narsizm kıskacındaki liderler

Demet Yener    12.09.2019
Narsizmin ne olduğunu etimolojik kökeniyle beraber anlatan Demet Yener, bu yazıda narsist bir liderin profilini çizerken aynı zamanda bu tip lidere sahip teşkilatların başına gelebilecek olumsuzluklar üzerine de uyarılarda bulunuyor.

Sığınmacılar ve Türkiye’de göç olgusu: III

Gülcan Havva Eraslan    09.09.2019
Suriye iç savaşı sürecinde Türkiye, karşı karşıya kaldığı sığınmacılar meselesi ışığında bir "Bekâ" sorunu ile yüzleşmektedir. Söz konusu sorun, ulusu ve devleti tahminimizden çok daha fazla alanda tehdit etmeye devam etmektedir.

Sığınmacılar ve Türkiye’de göç olgusu: II

Gülcan Havva Eraslan    05.09.2019
Türkiye son yıllarda savaş ve terör gibi nedenlerle dünyada en fazla göç alan ülke oldu. Kayıtlı olmayanlarla birlikte resmî olmayan rakamlara göre Türkiye’de bugün 7 milyon civarında şartlı mülteci, göçmen ve sığınmacı bulunmaktadır.

Sığınmacılar ve Türkiye’de göç olgusu

Gülcan Havva Eraslan    02.09.2019
Suriyeli sığınmacılar meselesini 'mülteci, göçmen' kavramlarının hukukî anlamları çerçevesinde inceleyen Gülcan Havva Eraslan göçlerin Türkiye demografisi için millî güvenlik sorunu yaratacak boyutta olduğunu resmî veriler ışığında değerlendiriyor.

İran Türklerinin mücadele stratejisi

Rahim Cavadbeyli    28.08.2019
Tarihsel olarak yüzyıllardır Türklerin egemenliğinde olan İran daha sonra yapay bir Pers kimliğine teslim edilmiştir.İran Türklüğünün 20. ve 21. yüzyıldaki tanınma ve mücadele stratejisini Rahim Cevadbeyli bu yazısında açıklamaya başlıyor.

Yönetici masum mudur?

Mustafa Levent Yener    25.08.2019
Türk tipi yönetim sistemi, yöneticinin “masumiyet”ini reddeder. Bugün bazı yöneticilerin, yönetimde bulundukları sürece yaptıklarından sorumsuz kalmayı kanun maddeleri ile sağlamaları acaba kendilerini Tanrı yerine koymalarından mıdır?

Türkiye’de kadının yaşama hakkı

Burçin Öner    23.08.2019
Burçin Öner yazısında, Türkiye'de son dönemlerde adına sıkça rastladığımız kadına yönelik şiddet konusunun, ciddi bir sosyolojik problem haline geldiğini, bu vakaların sayısındaki artışın esas sebeplerini ve temel önlem noktasının ne olduğunu işliyor

İran Türklerinin mücadele stratejisi

Rahim Cavadbeyli    20.08.2019
İran Türkleri İran'ın asli unsurları olmasına rağmen kendileri tanınmamış ve kimlikleri yok sayılmıştır. Türklerin haklarının verilmesi tanınması için İran Türk Milli Hareketi siyasi olarak mücadele etmektedir ve bu doğrultuda strateji belirlemiştir.

İran’ın kimliği üzerine

Rahim Cavadbeyli    18.08.2019
Tarihsel olarak yüzyıllardır Türklerin egemenliğinde olan İran daha sonra yapay bir Pers kimliğine teslim edilmiştir.İran Türklüğünün 20. ve 21. yüzyıldaki tanınma ve mücadele stratejisini Rahim Cevadbeyli bu yazısında açıklamaya başlıyor.