MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu – Dünyaya Türkçü Bakış
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

İmam Maturidî’nin bilgi kuramı

Gürbüz Mızrak    26.05.2019
İmam Maturidî, din anlayışını akıl esaslarına da bağlı kalarak savunmuştur. Geliştirdiği bilgi kuramında bilginin kaynakları; akıl yürütme, haberler, iç ve dış duyulardır. Maturidî'ye göre duyu ve haberle edinilen bilginin doğrulamasını, akıl yapar.

İran’ı, Persleştiren süreç: Diğer devletlerle ilişkiler

Rahim Cavadbeyli    25.05.2019
İran'nın Taksim Anlaşması sonrası ülkede İngiltere ve SSCB hakimiyeti başlamış, ABD bu hakimiyete ortak olmak istese de bu iki devlet tarafından hep engellenmiştir.İran petrolünün millileştirilmesiyle başlayan süreç ülkeyi 1979 Devrimine götürmüştür.

Teşkilat-ı Mahsusa ve Ermeni tehciri

Umut Berhan Şen    24.05.2019
Teşkilat-ı Mahsusa, 1913 yılında Sultan Mehmet Reşat’ın yayınlanmayan ve resmi olmayan bir fermanıyla harbiye nezareti bünyesinde kurulan, Osmanlı devletinin, ilk resmi özel harp ve haber alma kurumuna verilen isimdir.

19 Mayıs 1919 Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı tarihtir

Sadık Rıdvan Karluk    23.05.2019
Türkiye Cumhuriyeti’nde  "M. Kemal’e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin!” diyenlere rağmen 19 Mayıs'ın anlamı bugün daha büyüktür. Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kurmasaydı Türk Bayrağı yerine başka bir bayrak olacaktı. Rıdvan Karluk yazdı.

21. yüzyılda Türk dünyasının aydın problemi

Mahmut Esad Kıraç    22.05.2019
21.yüzyıldan itibaren Türk milliyetçiliği ve Türk dünyası üzerine çalışan aydınlarımız, çoğunlukla 20.yy aydınlarının fikirleri üzerine düşünmekle yetinmişlerdir. Türk milliyetçiliğinin 100 yıl önceki fikirlere hapsedilmesi öz eleştiri gerektirir.

İran’ı, Persleştiren süreç: Devlet kurma çabaları

Rahim Cavadbeyli    21.05.2019
İngiltere, 1925 yılında Pehlevi Hanedanı'nı başa geçirerek İran'da Persleri hakim kılmıştır.İngiltere ile SSCB kendi aralarında İran'ı taksim etmiş ve İran'ı kendi özerk bölgelerine çevirmişlerdir. Bu durumun koruyucusu ise Pers Pehlevi Hanedanı'dır.

Din ve ötesi

Liath McGorman    20.05.2019
"Din"in gerekçesi ve toplumdaki işlevi konusunu irdeleyen bu yazı, insanın ruh ve beden sağlığı açısından dinin taşıdığı önemi ortaya koyuyor. Din üzerine bilimsel bir yaklaşımla durulduğunda ortaya çıkan "gereklilik" boyutu dikkat çekmekte.

Atatürk’ü anmak ve anlamak

Ethem Ruhi Fığlalı    19.05.2019
Bugün ilim, san’at ve kültür alanında başarılı bir sınav verememiş ülkenin çocukları olarak Atatürk’ümüzün 19 Mayıs 1919 tarihinde tutuşturduğu  meş’alenin 100. yılında Atatürk’ü anarken, bazı hususları bütün çıplaklığı ile gündeme getirmek gerekir.

18 Mayıs 1944 Kırım Tatarlarının Sürgünü

Gülcan Havva Eraslan    18.05.2019
Tam 75 yıl önce bugün, günün ilk saatlerinde sürgün sözcüğü ile tanışıp birkaç dakika içinde küçük bir bavula koca Kırım'ı sığdırmaya çalıştı Kırımlılar.18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü. Ölüm yolculuğunda Kırım için hayatta kalan Kırım Türklüğünün anısına

İran’ı, Persleştiren süreç: Tarihi gelişim

Rahim Cavadbeyli    17.05.2019
İran coğrafyası tarihin büyük bölümünde Türkler tarafından yönetilmiş olup 20. yüzyılda Rus ve İngiliz oyunlarıyla sonradan tarih türetilen Persler tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Cavadbeyli, İrandaki Türk varlığının geçmişine ışık tutmaktadır.