Metin Bulut – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

Metin Bulut

1992 Mersin Tarsus’ta doğdu. Lise eğitimi Tarsus Abdülkerim Bengi Anadolu Lisesinde 2010 yılında tamamladı. Lisans eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde 2015 yılında tamamlandı. Master eğitimi halen Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde sürmektedir. İhtisas alanı Yerel Yönetimler, Kentleşme ve Çevre Sorunları olup, “İklim Değişikliğinin Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmaya Etkileri: Tarsus Örneği” başlıklı master tezinin yazım çalışmaları halen sürmektedir.
Üniversite döneminde aktif bir sivil toplum hayatı sürdürülmüştür. 2011 yılında TÜDİAT ve 2013 yılında Siyaset Bilimi Topluluğu YK Başkanlığı görevi yürütülmüştür. Ulusal düzeyde 2012 yılında Türk Dünyası Birlik Platformu (TDBP) kurucu üyeliği, GÖKKUBBE Dergisi Kurucu Editörlüğü, Genel Sekreter Yardımcılığı görevleri yapılmıştır. Yine ulusal alanda faaliyet gösteren Genç Sosyal Bilimciler Derneği (GSBD) Disiplin Kurulu Üyeliği ve Gençlik Çalışma Konseyi (GÇK) Yürütme Kurulu Üyeliği görevleri yürütülmüştür.
4 yıllık sivil toplum hayatı boyunca başkan sıfatıyla 16 Konferans, 1 Ulusal Sempozyum, 1 Ulusal Kongre, 2 Ulusal Çalıştay düzenlemiş, 1 Uluslararası Fuar, 1 Uluslararası Sempozyum, 2 Ulusal Sempozyum, 3 Ulusal Kongre, 5 Ulusal Çalıştay da başkan sıfatıyla kurumsal temsil görevi üstlenilmiştir.
Aktif siyasi yaşamda ise 2008-2010 Tarsus Ülkü Ocakları, 2010-2012 İzmir Ülkü Ocakları Üyeliği yapılmıştır. 2012 MHP Kongresi sonrası Ocak görevlerinden ayrılmış olup 2015 yılında MHP Bornova İlçe Başkanı İbrahim Yayla’nın Gayri Resmi Danışmanlığı görevi yürütülmüştür. 1 Kasım seçimlerinde İzmir 2.Bölge 2.Sıra Milletvekili Adayı Neslihan Çelik’in Seçim Koordinasyon Kurulu Üyeliği yapılmış. 2016 MHP Olağanüstü Kongre Süreci Koray Aydın Kampanya Koordinasyon Kurulu Üyeliği ve 16 Nisan Başkanlık Referandumu Koray Aydın “Niyet Hayır, Akıbet Hayır” Kampanya Koordinasyon Kurulu Üyeliği görevi üstlenilmiştir.
Akademik Bildiriler
Metin Bulut, 2014, 6360 Sayılı Bütünşehir Yasası ve Yerel Demokrasiye Etkileri: İzmir Örneği, XI. Ulusal Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencileri Kongresi, Yayınlanmamış Bildiri, İstanbul
Metin Bulut, 2016, 6360 Sayılı Kanunun Tarıma Etkileri, 6360 Sayılı Kanunun (Bütünşehir Yasası) Yerel Yönetimlere Etkileri Sempozyumu, Yayınlanmamış Bildiri, Manisa

Yazarın MİSAK'taki yazıları