AB – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

AB konulu yazılar:

Doğu Akdeniz gerilimine çözüm arayışı

Gözde Kılıç Yaşın    08.09.2020
Doğu Akdeniz'de egemenlik iddialarının ertelenerek ortak faydalandırmaya yönelik kapsamlı bir anlaşmanın yeni bir formül olarak gündeme gelmesi mümkün. Bu yeni dondurulmuş anlaşmazlık yaratır ancak diplomasinin varacağı nihai nokta kâr paylaşımıdır.

Milli gıda güvenliği

Mustafa İmir    24.08.2020
Tarım politika araçlarına sıkça başvurmadan; sürdürülebilir, uzun dönemleri kapsayan, bilgi ve teknoloji ile de bütünleşmiş tarım politikaları, milli gıda güvenliğini sağlamanın ötesinde ülkemize stratejik bir güç de kazandırır: Gıda güçtür.

Ulus devlete giderken: Kültür

Burçin Öner    30.07.2020
Tarih,hayat,ilâhî kudret.Adına ne derseniz deyin,dün süper güç diye bildiğimiz devletler bugün tartışılabilir konuma geliyorsa ya da tersi oluyorsa Jasper'in dediği gibi tarihi tanrılaştırmamak, onun bir mahkeme salonu olmadığını kabul etmek gerek.

Srebrenica’da soykırıma giden süreç

Demet Yener    10.07.2020
Yaşanan onca acı olayın ardından Srebrenica’ya Sırp Cumhuriyeti’nden bağımsız bir özel statü verilmemiş, harabeye dönen kent için yardım istenmesine rağmen yardım da edilmemiştir.Bütün dünya kör, bütün insanlık sağır olmuştur.

Kosova-Sırbistan görüşmelerinde liderlik çekişmesi

Gözde Kılıç Yaşın    07.07.2020
Kosova-Sırbistan görüşmeleri, organ kaçakçılığı suçlaması ile sekteye uğradı. ABD, görüşmeleri AB ve Rusya'nın itirazlarına rağmen Washington'a taşımıştı ve Balkanlarda bir harita değişikliği de gündemdeydi.