AB – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

AB konulu yazılar:

2020’de Balkan siyaseti ve yeni arayışlar

Gözde Kılıç Yaşın    17.01.2020
Macron, AB'nin itici gücünü Rusya, Çin ve Türkiye'ye karşı Balkanlarda kullanmaktan neden vazgeçti? AB dışında bırakılan altı Balkan ülkesi, serbest ekonomik bölge kurarsa AB'ye hazırlık mı olur yoksa bu bir Balkan gettosuna mı dönüşür?

Artiz ne arar la bazarda!

Liath McGorman    09.07.2019
1951 yılında filizlenip farklı isimler ve benzer amaçlarla varlığını sürdüren Avrupa Birliği'nin tarihini, bu ulus üstü yapının üyeleri arasında uyguladığı "Ortak Pazar" olgusunu ve bunun ülkemiz için sentezini yazar ayrıntıları ile önünüze seriyor.

2019 Avrupa Parlamentosu seçimleri: AB’nin yapısı, geleceği ve Türkiye açısından değerlendirilmesi

Haydar Çakmak    31.05.2019
26 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu seçimini tamamladı. Katılım 1994'ten beri ilk defa %50'yi geçti. Merkez sağ ve solun sandalye sayısında genel bir düşüş söz konusu. Bu son kompozisyon da Türkiye- AB ilişkileri açısından etkili olacak gibi görünmüyor.

2006’dan 2012’ye Fransa’da sözde Ermeni soykırımı inkâr yasa tasarısının görüşülmesi ve kabulü

MİSAK Editörü    22.04.2019
Türkiye’nin yakın ilişkide bulunduğu bazı devletler de dâhil 22 devletin parlamentosu asılsız Ermeni iddilarını kabul etmektedir.Özer Özocak, yazısında Fransa’nın bu iddiaları kabulünü ve düşünce özgürlüğünü ortadan kaldıran inkâr yasasını inceliyor.

Fransa’daki sarı yelekli hareketi nedir ne değildir

Sadık Rıdvan Karluk    28.03.2019
Macron yönetimini protesto etmek için gösteri düzenleyen Sarı Yelekliler, 16 Mart’ta Paris'i 19. kez savaş alanına çevirmişlerdir. Eylemler, uzun süredir kemer sıkmaya zorlanan, taleplerini duyuramayan emekçilerin isyanı olarak değerlendirilmektedir.

Avrupa Birliği’ndeki iç sorunlar AB Projesini tehdit ediyor

Sadık Rıdvan Karluk    26.03.2019
Brexit sonrası, dağılma korkusu yaşayan ve sürekli iç karışıklıklarla boğuşan üye ülkelere sahip olan AB'nin genel durumu ve başlıca üye ülkelerin durumuna ilişkin oldukça bilgilendirici olan bu yazı AB'nin geleceği hakkında da öngörüde bulunmaktadır

Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD)’nin kuruluşundan günümüze kadar Kıbrıs konusunda Türklerle Rumlar arasında yapılan görüşmeler: GKRY eksenli

Ömer Lütfi Taşçıoğlu    25.03.2019
Kıbrıs Barış Harekâtından bugüne KKTC'ye uygulanan haksız ambargolarla Türk halkı sıkıştırılmakta ve AB üyeliği aldatmacasıyla GKRY’ye azınlık olarak bağlanmaya zorlanmaktadır. Denktaş sonrası yönetim anlayışı GKRY'ye kayması da düşündürücüdür.

Avrupa’da yükselen aşırı sağ

Kemal Eray Kurum    23.03.2019
Avrupa'da yaşanan sıkıntılara paralel olarak, yabancı düşmanlığı yükselmekte, ırkçı partiler güçlenmektedir. Prof. Dr. Haydar Çakmak ile yapılan söyleşide; ırkçılıktaki artış, bunun nedenleri ve medeniyetler çatışması ihtimali üzerine konuşulmuştur.

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde “Ermeni” Krizi

Sadık Rıdvan Karluk    19.03.2019
Avrupa Parlamentosu’nun sözde ermeni soykırım kararını yok sayarsak başını kuma gömen deve kuşuna benzeriz. Katılım müzakerelerinde Türkiye'nin karşısına sayısız kez getirilmiş bu mesele bugün canlılığını korumaktadır.

Yeni Makedon kimliğinin inşası için Makedonya Kilisesi formülü

Gözde Kılıç Yaşın    16.03.2019
Yeni Makedon kimliğinin yaratılması misyonunu üstlenen Makedonya Kilisesi'nin nereye bağlanacağı yeni krizlerin habercisi. Fener Rum Patrikhanesi, konuyu eski günlerinin ihyası gibi görüyor. Bu hevesin jeopolitik, teolojik ve hukuki sonuçları olacak.