DİN – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

DİN konulu yazılar:

Ak Parti’yi kendi değerleri üzerinden değerlendirmek

Mustafa İmir    17.09.2020
Siyasal partiler kendi aralarında hedefledikleri ve temel aldıkları değerleriyle ayrışmaktadırlar. Bu yazıda Türkiye'de egemen olan AK Parti' nin de kendine esas aldığı İslami ve milliyetçi değerlerin zaman içindeki değişimi göz önüne serilmektedir.

Üç medeniyet: Cemiyet

MİSAK Editörü    16.09.2020
Türk'ün yüzyıllardan beri istibdat altında ezilmiş ruhu, zulüm ve cehalet içinde yuvarlanmış hayatı, kendine yol gösterecek, ümit verecek, iman aşılayacak bir önder arıyor. Bu önderliği kim üzerine alırsa, ona minnettar olacaktır.

Emin Işık’a göre Nurettin Topçu

Hasip Saygılı    09.09.2020
Rahmetli Emin Işık Hoca bu eseri yayından önce bu kitabı farklı bir iki kişiye okutsaydı, işaret ettiğimiz bazı maddi hatalar ve bunlara dayalı değerlendirmelerle malul olamayabileceğini söylemeliyiz.

Üç medeniyet: Aile

MİSAK Editörü    02.09.2020
Aramızda kocalarına güler yüz gösteren, onu bütün kalbiyle seviyor gibi gözüken, fakat daima gözleri yaşta, kalbi matemli, yakıcı bir dille kocalarından şikayet eden ne kadar bahtsız kadın vardır!

Türk âlemi: İslam, mezhepler ve tarikatlar

MİSAK Editörü    31.08.2020
"Türklerin arasındaki şu yabancılığı, şu husumeti kaldırmak; Türklere bir unsur-ı vahid, bir kütle-i vahide oldukları fikrini telkin etmek için evvelâ bütün şu turuk ve mezahibin umumi ve yegane menbaı olan dine ait doğru malumat vermek lazımdır."

Türk âlemi: Din

MİSAK Editörü    19.08.2020
Herhangi bir kavim, içinde bulunduğu her şeyi olduğu gibi muhafazaya kalkışırsa kendini hayat hakkından mahrum eder. Zira, hayat demek yaşamak demek, aralıksız bir değişimdir.

Üç medeniyet: Ahlâk anlayışımızın kaynakları

MİSAK Editörü    08.08.2020
Çocuklarımıza, "İslamiyet senden iyi adam olmanı istiyor ve bunun için de falan filan sıfatlara sahip olman gerekir" demiyoruz. Çocukların kalplerini abdest almanın teferruatına, gusül ve taharetin çeşitlerine ait tafsilatla kurutuyor, öldürüyoruz.

Ayasofya’da meleklerin cinsiyeti

Nusret Çam    29.07.2020
Tamamının ibadete açılmasından sonra Ayasofya’daki ikonalar da tartışma konusu haline geldi. Buradaki tartışılan meselelerden birisi de "İslam’ın resim ve heykel karşıtlığı"ydı. Nusret Çam; Kuran, hadis ve tarih ışığında bu meseleleri inceliyor.

Türk âlemi: Kavmiyetin esasları

MİSAK Editörü    14.07.2020
Türkler Asya ve Afrika'da İslamiyeti müdafaa ve muhafaza ettikleri ve Avrupa'nın ta göbeğine soktukları esnada, Avrupa'nın diğer ucunda ve Türklerin gidemeyecekleri yerde yani İspanya'daki İslamiyet, Hristiyanlar tarafından tamamen imha edildi.

Türk âlemi: İslamiyet ve Türklük cereyanlarının ahengi

MİSAK Editörü    12.07.2020
İslamiyet hiçbir zaman muhtelif Müslüman milletler arasından kavmiyet ve cinsiyetin hislerini ve temayüllerini,tamamıyla def ve izale edememiştir.Kişi kavmini sevmekle kınanamaz.