DİN – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

DİN konulu yazılar:

Yönetici masum mudur?

Mustafa Levent Yener    25.08.2019
Türk tipi yönetim sistemi, yöneticinin “masumiyet”ini reddeder. Bugün bazı yöneticilerin, yönetimde bulundukları sürece yaptıklarından sorumsuz kalmayı kanun maddeleri ile sağlamaları acaba kendilerini Tanrı yerine koymalarından mıdır?

Kurbansız kurban bayramı mümkün mü?

Nusret Çam    09.08.2019
Nusret Çam, yaklaşan Kurban Bayramı arefesinde dindeki batıl inançları, ritüelleri inceliyor. Kurban Bayramı'na doğru bilinen yanlışlara değinen Çam, bu bayramın tarihi gelişimine göz atıyor.

Kutadgu Bilig’de laik lider

Mustafa Levent Yener    28.07.2019
Türk Devlet Geleneğinde tanımlanan liderlik, bulunduğu konjonktürde "Laik" kavramına tekabül edecek nitelikleri taşımaktadır. Kutadgu Bilig özelinde bu incelemede Türk Devlet Geleneğinde "Dünyevilik" üzerinden bir sekülerite analizi yapılmaktadır.

Sosyal bütünleşme açısından din: dinin öznesi Allah mıdır, yoksa insan mı?

Ethem Ruhi Fığlalı    07.07.2019
1960’lı yılların sonlarından itibaren “Türk Müslümanlığı”ndan uzaklaştırılarak “ithal Müslümanlığa” mahkûm edilmiş insanımız, rahat nefes alabilir; İslam güler yüzlü ve yumuşak huylu özüne döndüğünde siyâset ve çıkarların nesnesi olmaktan kurtulur

Sosyal bütünleşme açısından din: Din-şeriat-toplum

Ethem Ruhi Fığlalı    03.07.2019
Din, şeriat ve sünnet; aklı ve bilgiyi bir kenara bırakan Eşari anlayış tarafından bir dokunulmazlık zırhına bürünmüş böylece Kur’an’ın parlak ve dinamik ruhu; cehalete, meskenete ve ataların emrine teslim edilmişti.

İnsanların İslam’ı İslam’a karşı

Nusret Çam    29.06.2019
Prof. Dr. Nusret Çam Kur'an ayetlerinin ışığında, İslam'ın çıkarcılık ve akıl dışılık ile ele geçirilme çabalarına karşı tarihsel bakışla İslam'ın aksi değerleri savunduğunu ortaya koyuyor. Müslümanların algılarında değişim ihtiyacına işaret ediyor.

Çağımızda İslâm düşüncesinin sorunları ve çözüm yolları-3

Ethem Ruhi Fığlalı    08.06.2019
"Kur’ân-ı Kerîm'in Müslümanlar tarafından hayata geçirilme yolu ve yöntemlerinin tenkitçi bir gözle; cesaret ve açıklıkla ortaya konması ve gerektiğinde “tabu”ların yıkılması, ezberlerin bozulması, en azından ciddi biçimde sarsılması gerekir."

Türkiye’nin İslami Endeks’teki yeri nedir?

Sadık Rıdvan Karluk    06.06.2019
Fırsat eşitliğinin olmadığı, umutların tükendiği toplumda, siyasal katılım belli kitleler elindeyken sadece din anlatarak insanları mutlu edemeyiz. İslamiyette ibadet sadece namaz değildir, insanlığa hizmet de ibadetin vazgeçilmez parçasıdır.

Hilafet dini mi siyasi ve beşeri mi?

Ethem Ruhi Fığlalı    05.06.2019
İslâm’a göre hiçbir şahıs ya da kurumun ne Allah adına konuşma ve davranma, ne de dinî açıdan otoritelik ve kutsallığa sahip olma yetkisi vardır.Hilafet ise tarih boyunca dini bir kurum yerine beşeri bir kurum olagelmiştir.

Çağımızda İslâm düşüncesinin sorunları ve çözüm yolları-2

Ethem Ruhi Fığlalı    02.06.2019
İslâm düşüncesinde neden ahlâkın objektifliğini savunarak onu büyük ölçüde “akıl” ile temellendiren Mu’tezile ve Mâturidî okullarının öğretileri değil de, subjektifliği savunarak “vahiy” ile izah eden Eş’arî okulunun görüşleri resmîleştirilmiştir?