DİN – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

DİN konulu yazılar:

Sosyal bütünleşme açısından din: dinin öznesi Allah mıdır, yoksa insan mı?

Ethem Ruhi Fığlalı    07.07.2019
1960’lı yılların sonlarından itibaren “Türk Müslümanlığı”ndan uzaklaştırılarak “ithal Müslümanlığa” mahkûm edilmiş insanımız, rahat nefes alabilir; İslam güler yüzlü ve yumuşak huylu özüne döndüğünde siyâset ve çıkarların nesnesi olmaktan kurtulur

Sosyal bütünleşme açısından din: Din-şeriat-toplum

Ethem Ruhi Fığlalı    03.07.2019
Din, şeriat ve sünnet; aklı ve bilgiyi bir kenara bırakan Eşari anlayış tarafından bir dokunulmazlık zırhına bürünmüş böylece Kur’an’ın parlak ve dinamik ruhu; cehalete, meskenete ve ataların emrine teslim edilmişti.

İnsanların İslam’ı İslam’a karşı

Nusret Çam    29.06.2019
Prof. Dr. Nusret Çam Kur'an ayetlerinin ışığında, İslam'ın çıkarcılık ve akıl dışılık ile ele geçirilme çabalarına karşı tarihsel bakışla İslam'ın aksi değerleri savunduğunu ortaya koyuyor. Müslümanların algılarında değişim ihtiyacına işaret ediyor.

Çağımızda İslâm düşüncesinin sorunları ve çözüm yolları-3

Ethem Ruhi Fığlalı    08.06.2019
"Kur’ân-ı Kerîm'in Müslümanlar tarafından hayata geçirilme yolu ve yöntemlerinin tenkitçi bir gözle; cesaret ve açıklıkla ortaya konması ve gerektiğinde “tabu”ların yıkılması, ezberlerin bozulması, en azından ciddi biçimde sarsılması gerekir."

Türkiye’nin İslami Endeks’teki yeri nedir?

Sadık Rıdvan Karluk    06.06.2019
Fırsat eşitliğinin olmadığı, umutların tükendiği toplumda, siyasal katılım belli kitleler elindeyken sadece din anlatarak insanları mutlu edemeyiz. İslamiyette ibadet sadece namaz değildir, insanlığa hizmet de ibadetin vazgeçilmez parçasıdır.