EĞİTİM-KÜLTÜR – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

EĞİTİM-KÜLTÜR konulu yazılar:

Asrın toplumsal vebası: Narsizm kıskacındaki liderler

Demet Yener    12.09.2019
Narsizmin ne olduğunu etimolojik kökeniyle beraber anlatan Demet Yener, bu yazıda narsist bir liderin profilini çizerken aynı zamanda bu tip lidere sahip teşkilatların başına gelebilecek olumsuzluklar üzerine de uyarılarda bulunuyor.

Sığınmacılar ve Türkiye’de göç olgusu: III

Gülcan Havva Eraslan    09.09.2019
Suriye iç savaşı sürecinde Türkiye, karşı karşıya kaldığı sığınmacılar meselesi ışığında bir "Bekâ" sorunu ile yüzleşmektedir. Söz konusu sorun, ulusu ve devleti tahminimizden çok daha fazla alanda tehdit etmeye devam etmektedir.

Türkiye’de kadının yaşama hakkı

Burçin Öner    23.08.2019
Burçin Öner yazısında, Türkiye'de son dönemlerde adına sıkça rastladığımız kadına yönelik şiddet konusunun, ciddi bir sosyolojik problem haline geldiğini, bu vakaların sayısındaki artışın esas sebeplerini ve temel önlem noktasının ne olduğunu işliyor

Türk sözündeki çok anlamlılık

Ahmet Bican Ercilasun    16.08.2019
A. Bican Ercilasun Kazakistan’daki bir akademik dergi için de kaleme aldığı makalesinde, Türk sözünün tarih boyunca çok anlamlı olarak kullanıldığını, bugün de Türkiye Türkçesinde dar ve geniş anlamlarda kullanıldığını kaynaklara dayanarak gösteriyor

Bir iletişim aracı Orhun Kitabeleri: Köl Tigin ve Bilge Kağan Abidesi

Ahmet Kanbur    12.08.2019
Orhun Kitabeleri’nin eski Türk yaşantısı hakkında verdiği bilgiler de çok kıymetlidir. Türk milletine bırakılmış en eski siyasî vasiyetnamelerdir. Köl Tigin ve Bilge Kağan Abideleri'ndeki metinlerde de bu özellik dikkat çekmektedir.

Kurbansız kurban bayramı mümkün mü?

Nusret Çam    09.08.2019
Nusret Çam, yaklaşan Kurban Bayramı arefesinde dindeki batıl inançları, ritüelleri inceliyor. Kurban Bayramı'na doğru bilinen yanlışlara değinen Çam, bu bayramın tarihi gelişimine göz atıyor.

Bir iletişim aracı olarak Orhun Kitabeleri: Tunyukuk Abidesi

Ahmet Kanbur    07.08.2019
Kitabelerde açıklamayı yapan Tunyukuk’tur ve kurumsal kimliği temsilen açıklama yapmıştır. Hitabı, beyanat, haber, bildiri, sesleniş niteliğindedir. Acaba amacı halka kendini anlatmak mıydı yoksa yüzyıllar ötesine tarihi taşımayı da düşünmüş müydü?

Nehir Destan Oğuzname (Oguz Bitig): Söz başı

Ahmet Bican Ercilasun    05.08.2019
Ahmet B. Ercilasun'un bütün Oğuznameleri inceleyerek meydana getirdiği "Nehir Destan Oğuzname" adlı eserine yazdığı Söz Başını okuyuculara sunuyoruz. Yeni bulunan Günbed nüshasının da değerlendirildiği eser Eylül'de Dergâh Yayınevi'nden yayımlanacak.

Türk kadını ve feminizm

Demet Yener    27.07.2019
Demet Yener yazısında Feminizm olgusunu ezelinden günümüze kadar tarihini, hedeflerini, doğru bilinen yanlışlarını ve feminizmin toplumdaki yerini ayrıntılı bir biçimde gözler önüne seriyor.

Türk’süz 19 Mayıs ruhu ve tarih şuuru

Hakan Paksoy    27.05.2019
19 Mayıs Türk istiklâl mücadelesinin başlangıcıdır. 19 Mayıs ruhu Türk ruhudur. Türk'süz 19 Mayıs anılamaz. Bu coğrafya ancak tarihi doğru değerlendirerek yönetilebilir. Tarih dersinin seçmeli olması, gelecekte de beka probleminin yaşanması demektir.