EĞİTİM-KÜLTÜR – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

EĞİTİM-KÜLTÜR konulu yazılar:

Bilgi felsefesi, gerçeklik ve falan filan

Afşar Çelik    12.02.2020
Gerçek, kendisinden başka bir şey olamayacağı anlaşılmış şeydir.İşte ağır ceza mahkemelerinden, fizik laboratuarlarına kadar pek çok yerde bulmağa çalıştığımız şey budur: Gerçek!

Yabancı seyyahların gözünden Türklerde misafirperverlik ve adalet

Mahmut Esad Kıraç    07.02.2020
Türkleri konu alan seyahatnamelerin arasında bulunan Fadlan, Thevenot, Batuta, Tavernier, ve D’aramon’nun seyahatnamelerinde Türk’ün hoşgörü ve adaletine bir bakış.

Türk Şamanizmi’nde kurban sunma ritüelleri

Mahmut Esad Kıraç    03.02.2020
Türk şamanizminde kurban sunma ritüellerinin İslamiyet ile benzerlik gösterir. Ve din adamı olan şaman, İslamiyetteki din adamları gibi aydınlatıcı, Tanrı’ya ulaşmanın yollarını öğreten durumundadır... Mahmut Esad Kıraç'dan ilgi çekici bir yazı.

Etno-kültürel farklılıklar ve suç davranışı

İkbal Vurucu    18.01.2020
Bireyin ortama sağladığı uyum oranında bir düzen ve kaos ortaya çıkar. Kültürel farklılıkların suçla ilişkisi bu bağlamda düşünülmelidir. Her kültür birbirinden farklıdır ve birbiriyle ilişkiye girse de birey birden çok kültüre değil bir kültüre uyar

“Milliyetçiliğin Altın Çağı”

İskender Öksüz    08.01.2020
Komünizm, siyasî ümmetçilik gibi kozmopolit ideolojiler silinirken dünyada milliyetçilik yükseliyor. Bu yükselişinin insan genetiğine dayanan sebepleri var. Tom Nairn'in dediği gibi "Milliyetçiliğin altın çağı henüz gelmedi bile".

Şiddete âşığım!

Gülcan Havva Eraslan    17.12.2019
Dünyaya gelen her kadın şiddete uğrayacak demek değil. Bence günümüzde şiddetin mağduru mu, mağruru mu olacağımızı çizgisinden çıkan toplumun bozulmuş değer yargıları belirliyor.

Medeniyet-uygarlık

Nusret Alperen    15.12.2019
Medeniyet insan zekâsının ortaklaşa oluşturduğu, paylaştığı düşünme ve yaşama biçimidir. İnsanlığın ortak yaşam merkezi olması nedeniyle genel anlamda kültürel farklılıklar görülse bile medeniyet bakımından ortak noktaları fazladır.

Hayalhane yazıları 5: Neden steyşın dersen?

Liath McGorman    13.12.2019
Liath Mcgorman bir önceki yazısında bacasız sanayi olarak adlandırdığı ve büyük potansiyel gördüğü sinema sektörünün, sıkıntılarını ve önerilerini esprili bir dille ve neşeli bir anlatımla okuyucuya sunuyor.

Türklerin Oğuz Bitiği adlı sözlü tarihi yahut Nehir Destan Oğuzname Oguz Bitig

Dursun Yıldırım    11.12.2019
Devletimizi çökertmeye çalışanlara karşı direnci ve mücadele azmini pekiştirme çağındayız. Ercilasun, geçmiş zaman anlatılarını toplamanın çağının geldiğini görmüş ve çarenin, bunları bir araya getirip birleştirerek, bir çıkış yolu açmak istemiştir.

Hayalhane yazıları: Bacasız sanayi cenneti

Liath McGorman    06.12.2019
Bacasız sanayi olarak turizm bilinse de gözden kaçan ve iyi incelenmesi gereken ve bu yakıştırmaya daha layık bir sektör daha var: Sinema. Misak yazarı Liath McGorman nüktedan üslubuyla sinema sektörünün neden bacasız sanayi olduğunu açıklıyor.