SİYASET-TARİH – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

SİYASET-TARİH konulu yazılar:

Ak Parti’yi kendi değerleri üzerinden değerlendirmek

Mustafa İmir    17.09.2020
Siyasal partiler kendi aralarında hedefledikleri ve temel aldıkları değerleriyle ayrışmaktadırlar. Bu yazıda Türkiye'de egemen olan AK Parti' nin de kendine esas aldığı İslami ve milliyetçi değerlerin zaman içindeki değişimi göz önüne serilmektedir.

Üç medeniyet: Cemiyet

MİSAK Editörü    16.09.2020
Türk'ün yüzyıllardan beri istibdat altında ezilmiş ruhu, zulüm ve cehalet içinde yuvarlanmış hayatı, kendine yol gösterecek, ümit verecek, iman aşılayacak bir önder arıyor. Bu önderliği kim üzerine alırsa, ona minnettar olacaktır.

Çin’in gizli stratejisi: 100 Yıllık Maraton – Nixon, Mao ve gizli ejderha

İskender Öksüz    15.09.2020
Ekonomisi ve teknolojisi gittikçe güçlenen bir ülke,çağdaş bilgi sistemlerine gittikçe daha bağımlı hâle gelir... ABD, dünyadaki bütün ülkelerden daha çok elektronik saldırıdan zarar görür.

Üç medeniyet: Devlet

MİSAK Editörü    14.09.2020
Devlet ne padişahtır ve ne de hükümet, XIV. Louis'nin "devlet benim" dediği zamanlar çoktan geçmiştir. O prensip Fransa' ya büyük bir inkılap pahasına mal olduğu gibi, bizim için de müthiş felaketlere sebep oldu.

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki adımları

Gözde Kılıç Yaşın    12.09.2020
Yunanistan’ın maksimalist iddialarının kıyısından bile geçmeyen İtalya Anlaşması ve Mısır Anlaşması’nın tek izahı bu: Doğu Akdeniz’deki maksimalist hedefler Yunanistan eliyle çökertildi. Yunanistan sivri köşelerini kaybediyor.

Güney-Batı Türkçesi ve yayıldığı alanlar

Ahmet Bican Ercilasun    09.09.2020
Yazarımız Ahmet B. Ercilasun Çağatay Türkçesinden sonra Güney-Batı Türkçesinin de kullanılma alanlarını ve tarihî sürecini yazdı.

Doğu Akdeniz gerilimine çözüm arayışı

Gözde Kılıç Yaşın    08.09.2020
Doğu Akdeniz'de egemenlik iddialarının ertelenerek ortak faydalandırmaya yönelik kapsamlı bir anlaşmanın yeni bir formül olarak gündeme gelmesi mümkün. Bu yeni dondurulmuş anlaşmazlık yaratır ancak diplomasinin varacağı nihai nokta kâr paylaşımıdır.

Çin’in gizli stratejisi: 100 yıllık maraton

İskender Öksüz    07.09.2020
Savaşan Devletler edebiyatı ve Çin folklorundaki kahramanlar, rakipten fikir ve teknoloji çalmayı sürekli vurgular. Bugün Çin istihbarat servislerinin teknoloji ve rekabeti destekleyici bilgi çalmaları rutin görevleridir.

İstanbul Sözleşmesi, milliyetçiler ve eşcinsellik

İkbal Vurucu    01.09.2020
Cinsel eğilimi farklılık sergileyen bireylerin vatandaşlık hakları korunmalı.Toplumsal yaşamda onlarla mesafe koymak bireysel bir tercih olmalı ve sadece cinsel eğiliminden dolayı da şiddet uygulamak, ayrımcılığa maruz bırakmak söz konusu olmamalıdır

Türk âlemi: İslam, mezhepler ve tarikatlar

MİSAK Editörü    31.08.2020
"Türklerin arasındaki şu yabancılığı, şu husumeti kaldırmak; Türklere bir unsur-ı vahid, bir kütle-i vahide oldukları fikrini telkin etmek için evvelâ bütün şu turuk ve mezahibin umumi ve yegane menbaı olan dine ait doğru malumat vermek lazımdır."