SİYASET-TARİH – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

SİYASET-TARİH konulu yazılar:

Ülkücü kimliğin netleştirilmesi

İkbal Vurucu    05.06.2020
Niçin ülkücü kimliğin varlığını ortaya koyabilecek düşüncelerden, hareketlenmelerden, tartışmalardan uzağız? Kendi içimizde birbirimizi görmezden gelmek ne demektir? Vurucu' nun bu yazısında bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını bulacağız.

ABD kendi silahı ile vuruluyor

Dila Nur Polat    04.06.2020
Başkalarına tehdit ve korku vermek için beslediğin kargalar gün gelir kendi gözünü de oyar ve can havliyle kazdığın kuyuya düşüverirsin.

İran tarih yazımında Türkler

Abdullah Gündoğdu    03.06.2020
Komşumuz İran da Turan' a inanıyor olmalı ki sınırları içindeki Türkleri, aslında Türk olmadıkları gibi söylemlerle tarihi gerçekleri kendi çıkarları çerçevesinde çarpıtmak suretiyle, baskılama ve Türkleri kötü ve çirkin gösterme çabalarını seziyoruz

Etno-kültürel farklılıklar ve suç davranışı

İkbal Vurucu    29.05.2020
Bireyin ortama sağladığı uyum oranında bir düzen ve kaos ortaya çıkar. Kültürel farklılıkların suçla ilişkisi bu bağlamda düşünülmelidir. Her kültür birbirinden farklıdır; birbiriyle ilişkiye girse de birey birden çok kültüre değil bir kültüre uyar.

Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 102. yılı

Selçuk Alkın    28.05.2020
Mehmet Emin RESULZADE, Parlamentonun açılışında; 'Saadet, hürriyet ve istiklaldedir. İşte bunun için Şurayı Millî Azerbaycan'ı temsil eden üç renkli bayrağı yükseltmiştir, başımızın üzerinde dalgalanacaktır. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!'

3 Mayıs’ı 3 isimden dinlemek

Hakan Paksoy,Ahmet Bican Ercilasun,İskender Öksüz ve Sadi Somuncuoğlu    27.05.2020
Eski Devlet Bakanı S. Somuncuoğlu, Eski TDK Başkanı Prof. Dr. A. B. Ercilasun ve Prof. Dr. İ. Öksüz'ün konuk olduğu MDM YouTube Kanalı'ndaki Türkçüler Günü konulu sohbetin ana konusu 20. Yy'deki gibi 21. Yy'de de Türkçüler vaziyet alması gerektiğiydi

İki Azerbaycan

Nesib Nesibli    26.05.2020
İki Azerbaycan var. Biri BM’de oyu olan, bağımsız ama topraklarının %20’si Ermenistan’ın işgalinde olan Azerbaycan Cumhuriyeti. Diğeri İran İslam Cumhuriyetinin içinde, en temel insan haklarından mahrum Güney Azerbaycan, özgürlük mücadelesi veriyor.

Türk aydınının ve siyasetçisinin bunalım ve çaresizlik yılı: 1919

İkbal Vurucu ve Umut Karabulut    25.05.2020
İkbâl Vurucu’nun Doç. Umut Karabulut ile yaptığı söyleşide Millî Mücadele’nin öneminden, Atatürk’ün bu süreçteki özelliklerine, Vahdettin konusundaki dedikodulara, Karabekir üzerinden yapılan yıpratmalara kadar pek çok Türk tarih yazımına değiniliyor

Göçebelik: Utanç mı, gurur mu?

Nesib Nesibli    22.05.2020
Türklerin karşısında ortaya bir şey koyamayan kavimlerin torunlarının, Eski Türklerin göçebe hayat tarzına sahip olmasını başa kakınç yapıp propaganda aracına dönüştürenlerin iftiralarını cevaplandırmak, Türkçü düşünce sahiplerinin boynunun borcudur.

Pehlevi rejiminin asimilasyon siyaseti: Zulme direniş

Nesib Nesibli    21.05.2020
Türklerin milletleşme sürecinin gecikmesi, millî hareket ideolojisinin şekillenememesi, bu hareketin yeteri kadar teşkilatlanamaması Azerbaycan’ın ve İran Türklüğünün, Pehlevi rejimini buhranı karşısında hazırlıksız kalmasına sebep olmuştu.