SİYASET-TARİH – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

SİYASET-TARİH konulu yazılar:

Türk hanedanları sonrası İran

Süleyman Karahan    17.02.2020
Yaklaşık 1000 yıl boyunca Türkler tarafından yönetilen İran coğrafyası Pehlevilerin iktidara gelmesinden sonra Türklükten arındırılmaya çalışılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti de Türkleri asimile etme politikası gütmüştür. Fakat daha son söz söylenmedi

Türk tarihçiliğinde Cengiz sorunu

Abdullah Gündoğdu    10.02.2020
Yazar, Cengiz Han'ın Türklüğü konusunda; Türkçülük, Osmanlıcılık ve İslamcılık açısından yapılan tartışmaları okuyucunun dikkatine sunarak Cengiz Han ve Moğolların Türk tarihindeki yeri ve önemini tartışıyor.

ABD-Çin ticaret savaşları ve anlaşmanın tarım üzerine etkileri

Süleyman Karahan    05.02.2020
ABD ve Çin arasında kronikleşen ticaret savaşı Türk ekonomisi üzerine ciddi etkiler bırakıyor. Yapılan son ticaret anlaşması özelinde iki küresel ekonomi devi arasındaki rekabet ilişkileri Türk ekonomisi için bir rota belirleme zorunluluğu doğuruyor.

Türklerde yaşam düzenleri, devlet yerleşim düzeni ve sürekliliği

Dursun Yıldırım    31.01.2020
Tarih öncesi çağlardan bugüne kadar Türklerin yaşama düzenleri bu yazıda: Yerleşik, hareketli ve tekrar yerleşik düzen. Milletin yaşama ve yerleşme biçiminin, devlet düzeninin de esasını oluşturduğunu ve bunun bir süreklilik gösterdiğini öğreniyoruz.

İran’da Türk varlığı:Hanedanlıklar

Süleyman Karahan    28.01.2020
İran yaklaşık bin yıldır Türklerin hüküm sürdüğü bir coğrafya olup birçok Türk Hanedanı tarafından yönetilmiştir. İran tarihine bir bakış imkanı sunan yazımızda, İran'ı yüzyıldır yöneten Türk Hanedanlarının tarihi anlatılmaktadır.

Bilge Tunyukuk hakkında bir değerlendirme

Ahmet Bican Ercilasun    24.01.2020
Yazarımız Ahmet B. Ercilasun’un Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları kitabında yer alan değerlendirmeyi sunuyoruz. Köktürklerin büyük devlet adamı Bilge Tunyukuk hakkında Ercilasun ve diğer bilim adamları neler diyor? Hepsi aşağıda.

Oğuznameler gözümü açtı

Ahmet Bican Ercilasun    15.01.2020
Yazarımız Ercilasun yine Oğuznameleri yazdı. Oğuznamelerin sadece Oğuzlara ait olmadığını, bütün Türklerin destanı olduğunu ortaya koydu. Türk Dili dergisinin Ocak sayısında çıkan bu yazıyı önemine binaen sitemize koyuyoruz.

Küresel satrancın pik noktası: Keşmir krizi

Umut Berhan Şen    14.01.2020
Keşmir Bölgesi uzun zamandır Pakistan ile Hindistan arasında sorun teşkil etmekte olup bir türlü çözüm bulunamamaktadır. Küresel siyasetin kriz noktasının çözümü ise barışçıl şekilde olmak zorundadır.

Akdeniz’de hakimiyet mücadelesinin yeni güç konfigürasyonu: Türkiye-Libya ittifakı

Umut Berhan Şen    11.01.2020
Türkiye, Libya ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı Muhtırası ve Askeri İşbirliği Mutabakatı Muhtırası anlaşmalarını imzaladı. Yunan medyası mutabakatı "Türkiye'den şah mat hamlesi” başlığıyla duyurdu. Umut Berhan Şen yorumladı...

Topraktan kente tarımsal burjuvazi: Süreç

Ergin Kahveci    10.01.2020
Osmanlı Devleti’nde reayanın ve toprak mülkiyetinin kısmen çözülme süreci Tanzimat Dönemi’yle başlamıştır. Peki 1950'li yılların sonrasında süreç nasıl gelişme göstermişti? O yıllarda başarılı görünen politikalar aslında bir havuç muydu?