TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Türk hanedanları sonrası İran

Süleyman Karahan    17.02.2020
Yaklaşık 1000 yıl boyunca Türkler tarafından yönetilen İran coğrafyası Pehlevilerin iktidara gelmesinden sonra Türklükten arındırılmaya çalışılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti de Türkleri asimile etme politikası gütmüştür. Fakat daha son söz söylenmedi

Hayalhane yazıları: Pembe panjurlu bir evimiz olacak Neriman!

Liath McGorman    14.02.2020
Para bir şeylere başlamak için şart, ama sürdürmek ve geliştirmek için kesinlikle yetersiz.Türk sinemasının küresel anlamda ilgi görmesi isteniyorsa ki istenmeli maddi kaynak sağlandıktan sonra bu kaynağı akıllıca kullanacak beyinler de gerekli.

Türk tarihçiliğinde Cengiz sorunu

Abdullah Gündoğdu    10.02.2020
Yazar, Cengiz Han'ın Türklüğü konusunda; Türkçülük, Osmanlıcılık ve İslamcılık açısından yapılan tartışmaları okuyucunun dikkatine sunarak Cengiz Han ve Moğolların Türk tarihindeki yeri ve önemini tartışıyor.

Yabancı seyyahların gözünden Türklerde misafirperverlik ve adalet

Mahmut Esad Kıraç    07.02.2020
Türkleri konu alan seyahatnamelerin arasında bulunan Fadlan, Thevenot, Batuta, Tavernier, ve D’aramon’nun seyahatnamelerinde Türk’ün hoşgörü ve adaletine bir bakış.

Türk Şamanizmi’nde kurban sunma ritüelleri

Mahmut Esad Kıraç    03.02.2020
Türk şamanizminde kurban sunma ritüellerinin İslamiyet ile benzerlik gösterir. Ve din adamı olan şaman, İslamiyetteki din adamları gibi aydınlatıcı, Tanrı’ya ulaşmanın yollarını öğreten durumundadır... Mahmut Esad Kıraç'dan ilgi çekici bir yazı.

Türklerde yaşam düzenleri, devlet yerleşim düzeni ve sürekliliği

Dursun Yıldırım    31.01.2020
Tarih öncesi çağlardan bugüne kadar Türklerin yaşama düzenleri bu yazıda: Yerleşik, hareketli ve tekrar yerleşik düzen. Milletin yaşama ve yerleşme biçiminin, devlet düzeninin de esasını oluşturduğunu ve bunun bir süreklilik gösterdiğini öğreniyoruz.

İran’da Türk varlığı:Hanedanlıklar

Süleyman Karahan    28.01.2020
İran yaklaşık bin yıldır Türklerin hüküm sürdüğü bir coğrafya olup birçok Türk Hanedanı tarafından yönetilmiştir. İran tarihine bir bakış imkanı sunan yazımızda, İran'ı yüzyıldır yöneten Türk Hanedanlarının tarihi anlatılmaktadır.

Bilge Tunyukuk hakkında bir değerlendirme

Ahmet Bican Ercilasun    24.01.2020
Yazarımız Ahmet B. Ercilasun’un Türk Kağanlığı ve Türk Bengü Taşları kitabında yer alan değerlendirmeyi sunuyoruz. Köktürklerin büyük devlet adamı Bilge Tunyukuk hakkında Ercilasun ve diğer bilim adamları neler diyor? Hepsi aşağıda.

Türk Dünyası’nda bütünleşme

Nesib Nesibli    20.01.2020
Özlemle beklediğimiz bütün Türk devletlerinin birleşmesi, bütünleşmesi neden gerçekleşmiyor! Olumsuzlukların yanında olumlu olarak gördüğümüz ama bütünleşmeye engel olan gelişmeler neler ve en önemlisi süreç devam etmeli mi ?!

Oğuznameler gözümü açtı

Ahmet Bican Ercilasun    15.01.2020
Yazarımız Ercilasun yine Oğuznameleri yazdı. Oğuznamelerin sadece Oğuzlara ait olmadığını, bütün Türklerin destanı olduğunu ortaya koydu. Türk Dili dergisinin Ocak sayısında çıkan bu yazıyı önemine binaen sitemize koyuyoruz.