TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

TÜRKLÜK-TÜRKÇÜLÜK konulu yazılar:

Üç medeniyet: Cemiyet

MİSAK Editörü    16.09.2020
Türk'ün yüzyıllardan beri istibdat altında ezilmiş ruhu, zulüm ve cehalet içinde yuvarlanmış hayatı, kendine yol gösterecek, ümit verecek, iman aşılayacak bir önder arıyor. Bu önderliği kim üzerine alırsa, ona minnettar olacaktır.

Ziya Gökalp’in fikir dünyasına Herder’in etkileri

Mahmut Esad Kıraç    11.09.2020
Gökalp’in düşünce dünyasından bahsedilirken kahir ekseriyetle Durkheim etkisinden söz edilmekte ve Gökalp, Durkheim üzerinden anlaşılmaya çalışılmaktadır. Gökalp’in düşünce dünyasında etkili isimlerden biri de Herder'dir.

Karakurum: Üç imparatorluğun başkenti

Samet Kalyoncu    08.09.2020
Moğolistan, doğal yaşamı, tarihsel değerleri ile kalıntıları, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Orhun Vadisi ile özellikle tarihçiler ve dil bilimciler açısından ziyaret edilmesi gereken ülkeler arasında yer almaktadır.

Türk âlemi: İslam, mezhepler ve tarikatlar

MİSAK Editörü    31.08.2020
"Türklerin arasındaki şu yabancılığı, şu husumeti kaldırmak; Türklere bir unsur-ı vahid, bir kütle-i vahide oldukları fikrini telkin etmek için evvelâ bütün şu turuk ve mezahibin umumi ve yegane menbaı olan dine ait doğru malumat vermek lazımdır."

Çağatay Türkçesinin kullanıldığı alanlar

Ahmet Bican Ercilasun    25.08.2020
Çağatay Türkçesi, 15-20. yüzyıllar arasında, Doğu ve Kuzey Türklerinin kullandığı ortak yazı dilidir. Çağatayca eserlerin bulunduğu zamanı ve yeri tam kapsayan bir şablon yazı sunuyoruz.

Ulus devlete giderken: Kültür

Burçin Öner    30.07.2020
Tarih,hayat,ilâhî kudret.Adına ne derseniz deyin,dün süper güç diye bildiğimiz devletler bugün tartışılabilir konuma geliyorsa ya da tersi oluyorsa Jasper'in dediği gibi tarihi tanrılaştırmamak, onun bir mahkeme salonu olmadığını kabul etmek gerek.

Kervankıran

Alperen Okur    27.07.2020
Türkçülüğün nihai hedefi açıktır: Dünya üzerindeki bütün Türklerin ortak hareket edebilir hale gelmesini sağlayarak -dilde, fikirde, işte birlik!- Türk medeniyetini, insanlık medeniyeti içinde en öne çıkarmak.

Temmuz 2009’da yaşanan Urumçi Katliamı

Mete Korkmaz    20.07.2020
Çin'in günümüzde Doğu Türkistanlılara yapmış olduğu soykırımın başlangıcı olarak kabul edilen Urumçi Katliamı'nın anlatıldığı makale çevirisi Türkçe'ye bir kaynak katma hedefiyle çevrildi.Katliam tanıklarının ifadeleriyle güçlü bir anlatıma sahiptir.

Türk âlemi: İslamiyet ve Türklük cereyanlarının ahengi

MİSAK Editörü    12.07.2020
İslamiyet hiçbir zaman muhtelif Müslüman milletler arasından kavmiyet ve cinsiyetin hislerini ve temayüllerini,tamamıyla def ve izale edememiştir.Kişi kavmini sevmekle kınanamaz.

Kişilik/kimlik ve ülkücülük

Ferruh Bostancı    11.07.2020
Ülkücü fikrîyattan sapma durumunda akla ilk gelen; ilkel benlikten sıyrılamama, iç çatışma veya diğer bir deyişle ülkücülük anlam ve karakteristiği için temel olan gerekli psikolojik diğerkâmlığın içselleştirilememe durumunun olabileceğidir.