YAKIN-COĞRAFYA – MİSAK- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MDM- Millî Strateji Araştırma Kurulu
MİSAK logo

                      

YAKIN-COĞRAFYA konulu yazılar:

Suriye’de Türkmen Köyleri ve Ankara Antlaşması Hükümleri

Mustafa Kafalı    21.10.2019
Suriye'deki Türk yerleşimleri. Türkmen boylarının Suriye'deki köyleri. Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Töre Dergisinde Nisan 1973’te yayımlanmış bu yazısında Suriye’deki Türkmen yerleşimlerini köy-köy vermektedir.

Sığınmacılar ve Türkiye’de göç olgusu: V

Gülcan Havva Eraslan    17.10.2019
Türkiye'de yaklaşık 7 milyon “göç etmiş insan” bulunmakta. Bu insanların terör örgütleriyle bağlantılı olma ihtimali, topluma adapte olamaması ve neticede oluşturdukları gettolar; Türkiye'nin iç güvenliği için büyük sorunlar yaratıyor.

Kıbrıs’ta son gelişmeler, BM süreci ve tehlikeler

Ahmet Zeki Bulunç    29.09.2019
Kıbrıs uyuşmazlığının temelinin Türk-Yunan davası olduğu unutulmamalı. Yunanistan’ın ENOSİS hedefinin önemli parçaları ise Anadolu’dadır. Kıbrıs'ta da Anastasiadis “Federasyon Tabutuna” çivi çakarken federasyon savunucularını anlamak mümkün değildir.

Sığınmacıların sosyoekonomik ve kültürel etkileri

Gülcan Havva Eraslan    14.09.2019
Ülkemizde görmezden gelinen sürekli halının altına süpürülen bir sorun olan her yazıda farklı bir boyutuyla ele alınan Suriyeli Sığınmacı Sorunu'nun Eraslan'ın bu yazısında sosyoekonomik ve kültürel yapımıza verdiği zararlar üzerinde durulmuştur.

Sığınmacılar ve Türkiye’de göç olgusu: III

Gülcan Havva Eraslan    09.09.2019
Suriye iç savaşı sürecinde Türkiye, karşı karşıya kaldığı sığınmacılar meselesi ışığında bir "Bekâ" sorunu ile yüzleşmektedir. Söz konusu sorun, ulusu ve devleti tahminimizden çok daha fazla alanda tehdit etmeye devam etmektedir.

Sığınmacılar ve Türkiye’de göç olgusu: II

Gülcan Havva Eraslan    05.09.2019
Türkiye son yıllarda savaş ve terör gibi nedenlerle dünyada en fazla göç alan ülke oldu. Kayıtlı olmayanlarla birlikte resmî olmayan rakamlara göre Türkiye’de bugün 7 milyon civarında şartlı mülteci, göçmen ve sığınmacı bulunmaktadır.

Sığınmacılar ve Türkiye’de göç olgusu

Gülcan Havva Eraslan    02.09.2019
Suriyeli sığınmacılar meselesini 'mülteci, göçmen' kavramlarının hukukî anlamları çerçevesinde inceleyen Gülcan Havva Eraslan göçlerin Türkiye demografisi için millî güvenlik sorunu yaratacak boyutta olduğunu resmî veriler ışığında değerlendiriyor.

İran Türklerinin mücadele stratejisi

Rahim Cavadbeyli    20.08.2019
İran Türkleri İran'ın asli unsurları olmasına rağmen kendileri tanınmamış ve kimlikleri yok sayılmıştır. Türklerin haklarının verilmesi tanınması için İran Türk Milli Hareketi siyasi olarak mücadele etmektedir ve bu doğrultuda strateji belirlemiştir.

İran’ın kimliği üzerine

Rahim Cavadbeyli    18.08.2019
Tarihsel olarak yüzyıllardır Türklerin egemenliğinde olan İran daha sonra yapay bir Pers kimliğine teslim edilmiştir.İran Türklüğünün 20. ve 21. yüzyıldaki tanınma ve mücadele stratejisini Rahim Cevadbeyli bu yazısında açıklamaya başlıyor.

Türk-Rus ilişkilerinde Kırım çıkmazının dünü ve bugünü

Sadık Rıdvan Karluk    01.07.2019
Türkiye'nin, Rusya'nın Avrupa Konseyi'ne dönüşünde oynadığı rolü, Türk-Rus ilişkilerinde Kırım meselesine dair sorunları, mevcut gelişmeleri ve tarihi süreçte Kırım'ı okuyabileceğiniz kapsamlı bir Sadık Rıdvan Karluk yazısı.