Moğolistan’da Türklere ait yeni bir yapı bulundu

Moğolistan Millî Müzesi ile Uluslararası Türk Akademisi’nin birlikte yürüttüğü “Kerulen” projesi kapsamında, Moğolistan’ın Dundgov bölgesindeki Nogoontal (Yeşil Bozkır) adlı yerde yeni bir Türk yapısı bulundu.


Moğolistan

Moğolistan’da Türklere ait yeni bir yapı bulundu

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali yaptığı açıklamada,

”Türk prensleri ile beylerine ait büyük külliyeler bugüne kadar Moğolistan’ın merkezindeki Orhun, Tuul nehirleri bölgelerinde bulunmuştur. Ülkenin güneyindeki Gobi Çölü bölgesinde bu tür yapılara çok az rastlandığından yapıyı titizce araştırmak, eski Türk kültürünün coğrafyasını genişletme imkanı sunacaktır. Bu yadigârları derinlemesine incelemenin Türk tarihi için büyük kazanç sağlayacağı muhakkaktır.” sözlerine yer verdi. Yapının toplam alanı 2.5 х 2.5 metre, kare biçiminde, yayvan taş boynuz ve çiçeksi nakışlarla süslenmiş.

Eski bir Türk asilzadeye ait olduğu düşünülen yapı, yakın zamanda Akademi ve Moğolistan Millî Müzesi tarafından araştırılacak.

***

(Azerbaycan Türkçesi)

Monqolustan Milli Muzeyi ilə Beynəlxalq Türk Akademiyasının birliktə həyata keçirdiyi ” Kerulen” layihə çərçivəsində Monqolustanın Dundqov bölgəsindəki Noqoontal ( Yaşıl Bozqır ) adlı yerdə yeni bir Türk abidəsi tapıldı . Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti Darxan Kıdırəli verdiyi açıqlamada,

” Türk şahzadələri ilə bəylərinə ait böyük tikintilər bu günə qədər Monqolustanın mərkəzindəki Orxun, Tuul çayları ətrafında tapılmışdır . Ölkənin cənubundakı Qobi çölü bölgəsində bu cür tikintilərə çox az rastlandığından tikintiyi dəqiqliklə araşdırmaq , köhnə türk mədəniyyətinin coğrafiyasını genişlətmə imkanı yaradacaq. Bu yadigarları dəqiqliklə nəzərdən keçirmək türk tarixi üçün böyük qazanc olacaqdır. ” sözlərinə yer verdi. Tikintinin ümumi sahəsi 2.5×2.5 metr , kvadrat şəkilli , daş buynuz və çiçəkli naxışlarla bəzənmiş dir.

Köhnə bir türk əsilzadəyə ait olduğu düşünülən tikinti , yaxın zamanda Akademiya və Monqolustan Milli Muzeyi tərəfindən araşdırılacaq.

Kaynak: (http://twesco.org/tr/2020/06/08/5396/ , 12/06/2020)

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar