Sapienza Deniz Savaşı, Burak Reis’in Şehit Olması

Talat Şalk kahramanlıklarla dolu Türk tarihinden bir sayfa daha açıyor. Sapienza Deniz Savaşı altın harflerle yazılmış tarihten bir yaprak. Savaşın kazanılmasına sebep olan üstün cesaret ve kahramanlık, Türk tarihinin niçin büyük olduğunu ortaya koyuyor.


Burak Reis etrafının sarıldığını görünce cephaneliğini ateşe verir.

Tarihimiz büyük fedakârlıklar ve büyük kahramanlarla doludur. Bu yiğit ve büyük insanların yaptıklarının neticesinde yazılmıştır. 1499 yılının Ağustos ayında yapılan, Birinci İnebahtı olarak da isimlendirilen Sapienza Deniz Savaşı, böyle bir kahramanlık sayesinde kazanılmıştır.

***

Büyük Hakan Fatih Sultan Mehmet, Mora’nın büyük kısmını Venedik’in elinden almıştı. Venedikliler Mora’da toprak kaybını hazmedememiş, topraklarını geri alabilmek için devamlı Türklere saldırmışlardı. Memlüklerle yapılan savaşta, Osmanlılara karşı bir politika geliştirmişler, her fırsatta Osmanlı’ya güçlük çıkarmışlardır.

Memlüklülerle yapılan savaş sırasında Hersekzade Ahmet Paşa komutasında Osmanlı donanması fırtınaya yakalanmış, Kıbrıs’a sığınmak istemiş, Venedikliler sığınma talebini reddetmişlerdi. Venedik’in Osmanlı aleyhinde başka faaliyetleri de vardı. Venedik’e haddinin bildirilmesi gerekiyordu.

Padişah II. Bayezid, Mora’daki Venedik kalelerinin tamamını almaya karar verdi. Bu sırada Osmanlı Lehistan Savaşı da sona ermişti. Önce, Bosna Beylerbeyi İskender Paşa’ya Kuzey Venedik’e akın düzenlemesi emrini verdi. Venedik’in Mora’daki kalelerine yardım göndermesini engellemek amacındaydı. Küçük Davud Paşa kumandasındaki büyük Türk donanmasını da Mora’ya gönderdi. Donanmada uzun süredir Osmanlı hizmetinde olan Kemal Reis’te bulunuyordu.

Kemal Reis

Kemal Reis II. Bayezid devrinde yaşamış büyük Türk denizcisidir. Devlet hizmetine girmesi Türk donanmasına güç katmıştır. Kemal Reis’ten önce savaş gemilerinde kısa menzilli toplar kullanılırdı. İlk defa onun gemilerinde uzun menzilli toplar kullanmaya başladı. Bu sayede karşılaştığı düşman gemilerini, onların ateş menziline girmeden uzaktan vurabiliyordu.

Kemal Reis’in büyük bir amiral olduğu Sultan II. Bayezid’in emriyle gerçekleştirdiği İspanya seferinde anlaşıldı.

İspanya seferinin amacı, mutaassıp Katolik İspanya’nın Endülüs Emevi Devleti’ne saldırılarını önlemekti. Mutaassıp Katolik olan İspanya Kralı Fernande ile Kraliçe İsabella, İspanya’da değil Müslüman, başka dinden hatta başka mezhepten insanların da yaşamasını istemiyordu.

Kemal Reis, Sultan Bayezid’in emrine verdiği donanma ile Akdeniz’in batısına, İspanya’ya yaptığı sefer gerçi Endülüs’ün düşmesini engelleyemedi. Fakat çok başarılı oldu.

Kemal Reis İspanya hâkimiyetindeki Cerbe, Malta, Sicilya, Sardunya, Korsika, Balear adalarını vurdu. Bütün İspanya limanlarını topa tuttu. İspanyolların Endülüs’ten aldığı eski Müslüman limanı Malaya’yı zapt etti, şehri ateşe verdi. İstanbul’a büyük zaferinin ihtişamıyla girdi.

Kemal Reis Gelibolu’dur ve yine büyük bir denizcinin Piri Reis’in de dayısıdır.

Bu büyük denizci 6 Ocak 1511 yılında Gelibolu yakınlarında çıkan fırtınada gemisinin batması sonucu boğulmuştur.

Mora seferi

Mora’ya giden donanmanın kumandanı küçük Davut Paşa idi. Fakat Davut Paşa Deniz Savaşından anlamazdı, asıl kumandan Kemal Reis’ti.

II. Bayezid 31 Mayıs 1909 günü İstanbul’dan ayrıldı. Otağını Nardar yenicesinde kurdu. Burada, Rumeli Beylerbeyi Koca Mustafa Paşa’yı İnebahtı üzerine gönderdi.

Venedik o tarihlerde Avrupa’nın en büyük deniz gücüne sahipti. Ancak yaşadıkları Türk korkusu sebebiyle Fransa ve Rodos Şövalyeleri ile güç birliği yapmışlardı. İçinde Fransız ve Rodos gemisinin de bulunduğu iki yüz parçalık büyük bir donanma, Amiral Antonio Grinaldi komutasında, Mora’nın güneybatısında, Sapienza adası yakınlarında Türk donanmasını karşıladı.

Osmanlı donanmasına Kemal Reis kumanda ediyordu. Sağ kanat kumandanı Burak Reis’ti Savaş çok sert başladı ve sert devam etti. Venedikliler de iyi savaşıyorlardı. Bir ara Burak Reis amiral gemisiyle düşman gemilerinin arasına girdi. Çok sayıda Venedik gemisi Burak Reis ‘in gemisini ablukaya aldı. Burak Reis bir iki gemiyi top ateşiyle batırmayı başardı. Fakat diğer Venedik gemilerinin gemisine kanca atmasını engelleyemedi. Bir Türk levendinin karşısında 10 belki de daha fazla Venedikli vardı. Burak Reis kendisinin ve arkadaşlarının şehit olacağını anladı. Ancak düşmanına da galibiyet sevinci yaşatmayacaktı. Süratle barut deposunu ateşe verdi. Tarihte o ana kadar denizlerde görülmemiş büyüklükte bir patlama oldu. Burak Reis’in gemisi ile birlikte birçok Venedik gemisi de havaya uçtu. Amiral gemisinin kaptanı Burak Reis de şehitler arasındaydı.

Kemal Reis fırsatı kaçırmadı, hemen taarruza geçti. Venedik donanması perişandı, savaş alanını terk etti. Bu savaş Türklerin denizlerde kazandığı ilk büyük savaştır. Sonra Türk donanması İnebahtı önlerine gelmiş, İnebahtı deniz tarafından da kuşatılmıştır.

Bu savaşın ardından, başta İnebahtı olmak üzere Güney Mora’daki diğer kalelerde teker teker fethedilmiştir.

Sapienza Savaşı’nın en büyük kahramanı Burak Reis’tir. Burak Reis’in inanılması güç kahramanlığı kararlılığı ve fedakârlığı, savaşın neticesini tayin etmiştir. Burak Reis şehit olmuş, fakat yenilmemiştir. Allah rahmet eylesin.

Yazar

Talat Şalk

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.