Türkmenistan, Tataristan’a başkonsolos atadı – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış

DUYURU   • Söz Konusu-5: Açık Oturum   • Çağrı: Bize katılın

Türkmenistan, Tataristan’a başkonsolos atadı

Atadurdı Bayramov, Tataristan’ın başkenti Kazan’a Türkmenistan Cumhuriyeti Başkonsolosu olarak atandı.

17 Mayıs 2020
Dilanur Polat ve Nuray Türksoy
Türkmenistan, Kazan’a başkonsolos atadı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov’un kararı uyarınca; Atadurdu Bayramov, Kazan’a başkonsolos olarak atandı.

Bu atamadan önce Bayramov, Rusya’nın Astrahan şehrinde Türkmenistan Başkonsolosu olarak görev yapıyordu.

Geçtiğimiz günlerde, Başkan Berdimuhammedov’un kararı neticesinde Bayramov’un görevini Guych Archayevich Garayev devralmıştı.

Kurbankulu Muhammedov; 2019 yılının sonunda Türkmenistan’ın ikili ilişkilerini geliştirmek, nüfusa konsolosluk hizmetlerinin etkin bir şekilde sağlanmasını sağlamak amacıyla ve Türkmenistan’ın “Yurt dışındaki Türkmenistan Konsoloslukları uyarınca” kanununa göre, Türkmenistan Başkonsolosluğu’nu Kazan’da açma yetkisi hakkındaki kararnameyi imzalamıştı.

2019 yılında Tataristan ve Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi, bir önceki yıla oranla 5 kat artarak 120.7 milyon dolara ulaşmıştı.

***

(Azerbaycan lehçesinde)

Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun qərarına görə, Atadurdu Bayramov, Kazana Baş Konsul olaraq təyin olundu.

Bu təyinatdan əvvəl Bayramov, Rusiyanın Astraxan şəhərində Türkmənistan Baş Konsulu olaraq işləyirdi.

Keçdiyimiz günlərdə, Prezident Berdiməhəmmədovun qərarı nəticəsində Bayramovun vəzifəsini Guych Archayevich Qarayev əvəzləmişdi.

Qurbanqulu Məhəmmədov, 2019-cu ilin sonunda Türkmənistanın ikili əlaqələri inkişaf etdirmək, əhaliyə konsulluq xidmətlərinin təsirli bir şəkildə həyata keçirilməsi məqsədi ilə və Türkmənistanın “Xaricdəki Türkmənistan Konsulluqları” qanununa görə, Türkmənistan Baş Konsulluğunu Kazanda açmaq səlahiyyəti haqqında qərarnaməni imzalamışdı.

2019-cu ildə Tatarıstan və Türkmənistan arasındakı ticarət həcmi, bir əvvəlki ilə nəzərən 5 qat artaraq 120.7 milyon dollara çatmışdı.

Kaynak: (http://www.tdh.gov.tm/news/en/articles.aspx&article22421&cat26, 17.05.2020)

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yazarların diğer yazıları: