Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması sonuçları açıklandı

Bu yıl TÜRKSOY ve Avrasya Yazarlar Birliği işbirliğiyle düzenlenen "VI. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması" sonuçları 21 Aralık 2020 tarihinde açıklandı.


 

Türk dünyasının ortak edebî yarışması olan Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması’na bu yıl Azerbaycan, Başkurtistan, Çuvaşistan, Gagauz, Hakasya,  Güney Azerbaycan-İran, Karaçay, Kaşgayi-İran, Kazakistan, Kırgızistan, Kırımtatar,  Kumuk, KKTC, Kosova, Makedonya, Malkar, Uygur, Özbekistan, Türkmenistan, Türkmeneli-Irak, Türkmen Sahra-İran, Güney Türkistan-Afganistan ve Türkiye olmak üzere 23 Türk bölgesinden yazarlar katıldı. Yarışmaya toplam 933 eser müracaat etti.

Bu yıl Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikâye Yarışması jüri üyeliklerini Türkiye’den Osman Çeviksoy, KKTC’den  İsmail Bozkurt, Azerbaycan’dan Reşad Mecit,  Irak Türkmeneli’nden Mehmet Ömer Kazancı ve Kosova’dan Taner Güçlütürk yaptılar.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu birincilik ödülüne Azerbaycan’dan yazar Nariman  Abdurrahmanlı “Harabe Altında Hatıralar” adlı hikâyesiyle lâyık görüldü.

İkincilik ödülüne Türkiye’den Arzu Toprak, “Dünyanın Kıyısında adlı hikâyesiyle, üçüncülük ödülüne Türkmeneli-Kerküklü yazar Kemal Beyatlı “Aşkın Bilinmez Hali” adlı hikâyesiyle ve mansiyon ödülü ise “Kar Kızı İle Gölge Adam” adlı  öyküsüyle Abubakir Kairan’a  verildi.

Yazar

Kâmil Engin

1 Yorum

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar