Yeni bir Türk devleti kuruluyor

Batı Azerbaycan Türkleri, kendi topraklarından sürüldüler ve kendi devletlerini kurmaya çalışıyorlar. Azerbaycan Türkü akademisyenler ve politikacılar bunun üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor.


Azerbaycan

Azerbaycan Türklerinin kadim toprakları, İrevan Hanlığı

Türkiye’de, Erciyes Üniversitesi’nde Ermeni Dili ve Edebiyatı bölümünden Prof.Dr. Gafar Mehdiyev ile 40 akademisyen ve politikacı, “Batı Azerbaycan Erivan Cumhuriyeti” kurmak için girişimlerde bulunuyorlar. Girişimcilerden biri olan Gafar Mehdiyev, 1988-89 yılına kadar sözde Ermenistan’da 250.000’den fazla Azerbaycan Türkünün yaşadığını belirtti. Bu nedenle bu bölge Batı Azerbaycan olarak adlandırıldı. 1988’den sonra Azerbaycan Türkleri, Ermeni idareciler tarafından zorla göç ettirildi ve memleketlerinden sürüldü. Bu Türkler Azerbaycan, Türkiye ve Rusya’ya gitmek zorunda kaldılar.

Ermenistan sözünü asla tutmadı

Mehdiyev, tarihi bilgileri hatırlatarak, 1920 yılına kadar Erivan’ın Azerbaycan toprağı olduğunu kaydetti. Ermeniler ise Doğu Anadolu’da hak iddia ediyorlardı. 1920 yılında Gümrü Antlaşması ile Gümrü’yü ele geçiren Ermeniler, bu sefer Erivan’a gözlerini dikti. Batı Devletleri, Azerbaycan ve Türkiye’ye baskı yaparak Erivan’ın Ermenilere verilmesini talep etti. Ermeniler de Zengezur ve Karabağ’a yönelik iddialardan vazgeçeceklerdi. Ancak Ermeniler sinsi politikalarından vazgeçmediler. Bugün Zengezur Ermenistan ile birleşti ve Karabağ’ı işgal ettiler. Bu durumda, sözleşmeye uyulmadığı için, Erivan işgal altındaki bir bölge olarak kabul edilir ve buranın halkı bir Batı Azerbaycan Devleti kurma hakkına sahiptir. Buna daha önce de teşebbüs edilmesine rağmen, 9 Mayıs’ta video konferansla bir araya gelen 40 akademisyen, Batı Azerbaycan Devleti kurulmasına karar verdi ve 14 maddelik bir beyanname hazırlandı.

Büyük Türkçü Elçibey’in damadı Agil Samedbeyli de yer alıyor

Girişimciler arasında Azerbaycan’ın ikinci cumhurbaşkanı, büyük Türkçü Ebulfez Elçibey’in damadı Agil Samedbeyli ve Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Temsilcisi Yasemin Karakoyunlu’nun da olduğunu kaydeden Mehdiyev, yakın gelecekte bir meclis kurulacağını, bundan sonra seçimlerin yapılacağını ve hükümetin kurulacağını kaydetti.

Siyasi olarak hem Azerbaycan hem de Türkiye’ye fayda sağlayacak

Gafar Mehdiyev, Muhacir Batı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurulmasının hem Azerbaycan’a hem de Türkiye’ye fayda sağlayacağını belirtti . Dünyada 2 buçuk milyon Batı Azerbaycan Türkünün bulunduğunu belirten Mehdiyev, bu girişimin hem Azerbaycan hem de Türkiye için faydalı olacağını söyledi. Çünkü Ermeniler Türk topraklarına karşı iddialarından vazgeçmediler. Daha önce de belirtildiği gibi, Doğu Anadolu’da sahte bir Batı Ermenistan Cumhuriyeti yarattılar. Buna karşılık, Batı Azerbaycan Devleti kurmak, Azerbaycan ve Türkiye’nin elini siyasi olarak güçlendirecektir.

***

(Azerbaycan Türkçesi)

Öz torpaqlarından, doğma yurdlarından didərgin salınmış Qərbi Azərbaycan türkləri, öz dövlətlərini qurmağa çalışırlar. Azərbaycanlı akademik və siyasətçilər bu barədə iş aparır. Türkiyənin Erciyes universitetində Erməni dili və Ədəbiyyatı bölümündə çalışan Prof.Dr.Qafar Mehdiyev və onunla birlikdə 40 akademik və siyasətçi ” Mühacir Qərbi Azərbaycan İrəvan Respublikası ” qurmaq təşəbbüsü içindədirlər.

Təşəbbüskarlardan biri olan Qafar Mehdiyev ifade edir ki ; 1988-89 illərə qədər, bu gün Ermənistan adlanan yerdə 250.000 dən çox Azərbaycan türkü yaşayırdı. Ona görə də bu bölgə Qərbi Azərbaycan adlanırdı. 1988 dən sonra burdakı Azərbaycan türkləri, Erməni idarəçilər tərəfindən məcburi köç etdirilib, yurdlarından didərgin salındılar. Həmin türklər Azərbaycana , Türkiyəyə və Rusya’ya getmək məcburiyyətində qaldılar.

Ermənistan həmişəki kimi sözünü tutmadı

Mehdiyev tarixi yada salaraq ifadə edir ki, 1920 qədər İrəvan Azərbaycan torpağı idi. Ermənilər isə Şərqi Anadoluya iddia edirdilər. 1920 ci ildə bağlanan Gümrü müqaviləsi ilə Gümrüyü ələ keçirən Ermənilər, bu səfər gözünü İrəvana dikmişdi. Qərb dövlətləri də Azərbaycan və Türkiyəyə təzyiq edərək İrəvanın paytaxt olaraq ermənilərə verilməsini tələb edirdi. Qarşılığında ermənilər də, Zəngəzur və Qarabağa olan iddialarından əl çəkəcəkdilər. Lakin ermənilər məkrli siyasətlərindən əl çəkmədi. Bu gün Zəngəzur Ermənistana birləşdirilib və Qarabağı da işğal ediblər. Bu vəziyyətdə, müqaviləyə uyulmadığı üçün İrəvan işğal olunmuş ərazi sayılır və buranın əhalisi muhacir bir Qərbi Azərbaycan Dövləti qurma haqqı qazanır. Buna daha əvvəl təşəbbüs edilsə də, ən son 9 Mayda videokonfransla bir araya gələn 40 akademik Qərbi Azərbaycan Dövləti qurma qərarına gəldi və 14 maddəlik bir bəyannamə hazırladı.

Böyük Türkçü Elçibəyin kürəkəni Aqil Səmədbəyli də işin içində

Təşəbbüskarlar arasında Azərbaycanın ikinci prezidenti, böyük Türkçü Əbülfəz Elçibəyin kürəkəni Aqil Səmədbəyli , Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təmsilçisi Yasəmin Qaraqoyunlu olduğunu da bildirən Mehdiyev, yaxın gələcəkdə Milli Məclis yaradılaraq daha sonra seçkilər keçiriləcəyini və hökümət qurulacağını ifadə edir.

Siyasi olaraq həm Azərbaycan həm Türkiyəyə xeyir edəcək

Qafar Mehdiyev eyni zamanda Mühacir Qərbi Azərbaycan Respublikası yaratmanın həm Azərbaycana həm Türkiyəyə xeyir gətirəcəyindən bəhs etdi . Dünyada 2 milyon yarım Qərbi Azərbaycan türkü olduğunu bildirən Mehdiyev, bu təşəbbüsün həm Azərbaycan , həm Türkiyə üçün yararlı olacağını deyir. Çünkü Ermənilər Türkiyə torpaqlarına olan iddialardan əl çəkməyiblər. Bu da bəs deyilmiş kimi Şərqi Anadoluda saxta bir Qərbi Ermənistan Respublikası da qurublar. Buna qarşı Qərbi Azərbaycan Dövləti qurulması siyasi olaraq Azərbaycan və Türkiyənin əlini gücləndirəcəkdir.

Kaynak: (https://www.kayserianadoluhaber.com.tr/haber/azeri-akademisyen-ve-siyasetciler-ermenistanda-devlet-kurma-girisiminde-bulundu-56647, 19/05/2020)

 

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar