Biden soykırım dedi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın konuşması gayet açık. Türkiye'ye bazı konularda baskı yapacağı anlaşılıyor. Aslında ABD uzun zamandır müttefikimiz gibi de davranmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki PKK-PYD’yi Türkiye'ye tercih ediyor. Yunanistan'a da çok yakınlık gösteriyor.


ABD Başkanı Joe Biden, 1915 yılında Osmanlı ülkesinde Ermenilere soykırım yapıldığını söyledi. Hâlbuki 1915’de yaşananların soykırım olmadığını ABD Başkanı herkesten iyi bilir.

İstiklâl Savaşı yıllarında Amerikan Generali Hoverboard Ermenilere soykırım yapıldığı iddialarını incelemek üzere Türkiye’ye gönderilmiştir. Bu General Atatürk’le de görüşmüş, doğuda incelemeler yaparak raporunu Ermenilere soykırım yapılmamıştır diye vermiştir.

Sevr Antlaşması’nın bir hükmüne dayanarak, İngilizler tarafından esir Malta Adası’na götürülen Osmanlı mebusları ve ileri gelenleri hakkında tahkikat yapılmış, soykırım suçunun işlendiğine dair deliller aranmış, arşivle taranmış, nünün için birçok devletten bu arada Amerika Birleşik Devletleri’nden de Ermenilere soykırım yapıldığı iddiasıyla ilgili deliller istenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ellerinde Ermenilere soykırım yapıldığını gösterir hiçbir delil olmadığı cevabını vermiştir.

İngiliz savcı yaklaşık iki yıl süren geniş araştırmalar sonucunda Malta’da esir tutulanlarla ilgili dava açılamayacağı sonucuna ulaşmış yani “takipsizlik” kararı vermiştir.

Bu karardan sonra Malta’da tutuklu bulunan Türk büyükleri serbest bırakılmışlardır.  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görülen Perinçek davasında, AİHM Büyük Dairesi “Ermeni soykırımı yoktur” demeyi suç kabul eden İsviçre yasasını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünceyi açıklama özgürlüğünü ihlal ettiği sonucuna varmıştır.

Bunun dışında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şu tespitte de bulunmuştur. Birinci Cihan Savaşı’nda Türklerle Ermeniler arasında vuku bulan olaylar soykırıma benzemiyor demiştir. Yani insan haklarının korunması için kurulmuş olan uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi Ermeni soykırımı yoktur demiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nin bir üniversite öğretim görevlisi olan Profesör Justin McCarty 1915’de yaşananlarda, Osmanlı’nın Ermenileri yok etmeye çalıştığını gösterir hiçbir tarihi kanıt yoktur.  Ermenilere soykırım iddiaları, Türklere hükmetmek için kullanılıyor der. Yani, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, 1915 yılında Osmanlıların Ermenilere soykırım yapmadığını bilir. Biden’in seçmenlerime söz verdim demesi de yanlıştır. Burada başka maksat vardır.

Amerikalı tarihçinin dediği doğrudur. ABD, bizi aşağılamak ve isteklerini kabul ettirmek için Ermeni soykırımı iddiasını kullanmaktadır. Her 24 Nisan’da Amerika Birleşik Devletleri başkanının ne diyeceği merakla beklenirdi.

Yahudiler, II. Beyazıt tarafından İspanya’dan Osmanlı ülkesine getirilmişlerdir. Uzun asırlar Osmanlı ülkesinde huzur içinde yaşamışlardır. Yine II. Dünya Savaşı’nda Avrupa ülkelerinde yaşayan ve Osmanlı pasaportlarını kaybetmeyen Yahudilere, Türk diplomatları sahip çıkmıştır. Yahudiler, Türklerin kendilerini İspanya’daki engizisyon, Almanya’da Nazi katliamından kurtarması unutmamışlar, her 24 Nisan öncesi ABD başkanlarının soykırım yapıldı demesini önlemek için lobi faaliyetinde bulunmuşlardır. Türkiye’den İsrail’e giden İsrail vatandaşı Yahudiler de Türkiye’yi biz Türkleri severler. Sebepsiz yere Yahudilerle de aramızı bozduk.

Peki, olan oldu, bundan sonra ne olacak diye düşünmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın konuşması gayet açık. Türkiye’ye bazı konularda baskı yapacağı anlaşılıyor. Aslında ABD uzun zamandır müttefikimiz gibi de davranmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki PKK-PYD’yi Türkiye’ye tercih ediyor. Yunanistan’a da çok yakınlık gösteriyor.

Olaylar iyi takip edilmeli. Suriye, Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan’la diplomatik temaslar kurulmalıdır. Bölgedeki ve Akdeniz’deki haklarımızdan, özellikle de Kıbrıs’tan taviz verilmemeli, ona göre tavır alınmalıdır.

Yazar

Talat Şalk

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar