Hakkımızda

Merkezimiz 2008 yılı Ağustos ayı içerisinde, Türk Milleti’nin kalkınmasına, huzuruna, refahına, birlik ve bütünlüğüne hizmet için kurulmuştur.
Kısacası Milletimizin mutlu, Devletimizin kudretli olmasını istiyoruz. Bu çerçevede somut olarak önümüze koyduğumuz hedefleri şöylece özetleyebiliriz.

1. Türkiye’nin iç ve dış temel sorunlarının tespitini yapmak.
2. Bu sorunları tarif etmek, çözümler aramak.
3. İnsanlar gibi milletlerin ve devletlerin de hedefsiz yaşayamayacağı düşüncesiyle, bugünün idraki ve ihtiyaçlarına göre bir dünya görüşü, bir Milli Ülkü, bir Milli Mefkûre ortaya koymak. Aynen Osmanlı’nın yıkılışı ile Cumhuriyetin kuruluşu sırasında olduğu gibi.
4. Düşünce ve siyaset hayatımızın temel kavramlarıyla ilgili bir Kavramlar Sözlüğü hazırlamak.
5. Milli düşünce yapısına sahip aydınların dağınıklığını giderici çalışmalar yapmak.
6. Tespit edilen kabiliyetli gençleri eğitip, yetiştirmek.
7. Bu çalışmalar belli bir seviyeye geldiğinde, bunları toplumun istifadesine sunmak

Bizim partilerle bir ilgimiz yoktur. Çalışmalarımız partiler üstüdür. Ancak Türkiye’nin bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına saygılı olan her partiye, biz de saygılıyız. Sivil toplum örgütleri, kişiler ve topluluklar için de bu ölçü geçerlidir.

Merkezimizin çalışmalarında çok sayıda değerli bilim ve düşünce adamı, uzman, eski bakan ve milletvekili yer almaktadır. Ayrıca Merkezimizde her Çarşamba saat 19.00’de Bilgi Şöleni, her C.tesi saat 14.00’de serbest sohbet toplantıları yapılmakta olup tüm kamuoyuna açıktır.