Parti Başkanlarına…

AKP Genel Başkanı bütün bu yazdıklarımın dışındadır çünkü o aynı zamanda cumhurbaşkanıdır ve dolayısıyla la-yüs’eldir (sorumluluk taşımaz). Ne söyler ve ne yaparsa ona yakışır. Çelişki, onun için asla söz konusu olamaz. Onun çelişkisi bile tutarlılık sayılır. Veya bize çelişki gibi gelen söylemlerde mutlaka bir sır, bir hikmet vardır.


Paylaşın:

Siyasetçiler çelişkilerden kurtulmanın bir yolunu bulmalıdırlar.

Siyasetçilerin konuşmalarındaki çelişkiler artık neredeyse yadırganmaz oldu. Söylenenler birbirini tutmuyor; bir gün söylenenin tam tersi ertesi gün söylenebiliyor. Ancak benim gibi bazı titiz seçmenler ve izleyiciler de var. Çelişkileri fark ediyor ve şaşırıp duruyoruz.

Özellikle parti başkanlarının daha önce söyledikleriyle çelişen sözleri dikkat çekiyor. İktidardan yana olsun, iktidara karşı olsun fark etmez. Hepsinde de çelişkiler görülüyor. Hem de bol miktarda.

Parti başkanlarının konuşmalarını biz unutsak bile ekranlar unutmuyor. You tube’a girildiği zaman eski tarihlerdeki konuşmalar da sözlü olarak dinlenebiliyor. Bu kayıtlara rağmen siyasetçilerin çelişkilere aldırmaması şaşırtıcıdır.

Ben yine de belki yararlı olur diye bir tavsiyede bulunayım. Parti başkanları 3-5 kişilik gruplar oluştursunlar. Bunların görevleri başkanların konuşmalarını, yetkili organların yazılı beyanlarını kaydetmek ve düzenlemek olsun. Metinler birkaç açıdan düzenlenebilir. Tarih sırasına konabilir; konulara göre sınıflandırılabilir; metinde sözü geçen kişilere ve olaylara göre ayrılabilir. Gerekli görülen daha başka düzenlemeler de yapılabilir. Görevli grupların hazırlayacağı bu verilerin toplamına, dil biliminde kullanılan bir kavramdan yararlanarak “derlem” diyelim.

Böylece yeni bir konuşma veya yazılı metin hazırlanacağı zaman ilgili şahıs(lar) derleme bakar; filan konuda, filan kişi veya olay hakkında daha önce neler dediklerini, neler yazdıklarını öğrenir(ler). Öğrenirler ve aynı konuda farklı açıklamada bulunmaktan kaçınmış olurlar.

Pek tabii ben bu tavsiyeyi, tutarlılığı önemseyen siyasetçiler için yapıyorum. “Hayır ben tutarlı olmaya önem vermiyorum, ben ne dersem bu millet onu kabul eder.” diye düşünen siyasetçiler varsa böyle bir tavsiyeyi ciddiye almayacakları açıktır. Tırnak içindeki cümlenin “kabul eder” şeklindeki fiilini bulmakta epeyi zorlandım çünkü bazı siyasetçilerin çok kullandıkları argo ifade yani “yer” kelimesi benim de zihnime bulaşmış.

Metin dışı konuşmalarda veya sorulara cevap verirken derlemden o anda yararlanmak tabii ki mümkün olmaz. Buna çare olarak da parti başkanlarının derlemi sık sık okumaları, gözden geçirmeleri tavsiye edilebilir. Özellikle gündemdeki konulara ve muhtemel sorulara karşı önceden derleme bakmak yararlı olacaktır.

Bir şeyi unutuyordum.

AKP Genel Başkanı bütün bu yazdıklarımın dışındadır çünkü o aynı zamanda cumhurbaşkanıdır ve dolayısıyla la-yüs’eldir (sorumluluk taşımaz). Ne söyler ve ne yaparsa ona yakışır. Çelişki, onun için asla söz konusu olamaz. Onun çelişkisi bile tutarlılık sayılır. Veya bize çelişki gibi gelen söylemlerde mutlaka bir sır, bir hikmet vardır.

Benim tavsiyelerim sıradan siyasetçiler içindir. 

 

 

Yazar

Ahmet Bican Ercilasun

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar