arşiv                       

Necdet Bayraktaroğlu kategorisindeki yazılar:

ZAFERNAMELER (FETİHNAME), VARNA VE İSTANBUL FETİHNAMELERİ

Necdet Bayraktaroğlu    2 Eylül 2016
Fetihname (Zafername), Türk- İslam devletlerinde hükümdarların savaş sonunda ülke, yer veya şehir zaptedildiği zaman,  kazanılan önemli zaferleri, fethedilen yerleri ve fethedilen ülke üzerinde kazanılan hâkimiyet hakkını, komşu dost ve düşman ülke hükümdarlara, hanlara, hakanlara, prenslere, beylere, şehzadelere ve valilere yazıyla duyurulan belgelerin (namelerin) adıdır. Fetihname, kazanmak, ele geçirmek manalarını taşıyan “Fetih” kelimesi ile kitap, mektup, […]

Türk’ün Büyük Zaferi Kut’ül Amare ve Kahraman Halil Paşa’nın Askerlerine Yayınladığı Emir

Necdet Bayraktaroğlu    23 Haziran 2016
Osmanlı Padişahı IV. Murad’ın fethettiği ve önemli Osmanlı eyaleti olan Bağdat şehri bölgenin ticaret, sanat ve kültürünün hâkim olduğu bir yerdi. Birinci Dünya Savaşında, Hindistan yolunun güvenliği için hem Kızıldeniz hem de Basra Körfezini kontrol etmek ve bölgedeki zengin petrol alanlarına el koymak isteyen İngilizler, Çanakkale yenilgisinden sonra Irak cephesine kuvvet yığarak, Bahreyn Adalarında topladığı […]

KUTSAL TOPRAKLARIN TÜRK KAPLANI (ÇÖL KAPLANI) FAHRETTİN PAŞA

Necdet Bayraktaroğlu    14 Kasım 2015
Osmanlı Devleti 19. yüzyılda emperyalist devletlerin saldırıları ve kışkırtmaları neticesinde büyük toprak kayıplarına uğradı. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti, Trablusgarp İtalya tarafından işgal edildi. Arkasından Balkan savaşlarında Arnavutluğun bağımsızlık kazanmasından sonra, ayrıca Batı Trakya da da toprak kayıpları yaşandı. Böylece Osmanlı Devleti 1914’te, 1. Dünya savaşı başlarında Balkanlarda ve Afrika da ki topraklarını yitirmişti. Arap topraklarında […]

İSTİŞARENİN (DANIŞMANIN) ÖNEMİ

Necdet Bayraktaroğlu    21 Mayıs 2015
İstişare herhangi bir konuda doğruya ulaşmak veya yaklaşmak için ehline sormak, danışmak, görüş alışverişinde bulunmak, fikir almak ve birlikte karar vermektir. İstişarede asıl hedef hakikatin gerçekleşmesi, netleşip ortaya çıkmasıdır. İnsan başkalarına muhtaç bir varlıktır. İstişare de muhtaç olma gerçeğinin ortaya konulmasıdır. Hayatımızdaki önemli meselelerde daha çok ihtiyacımız vardır. İsabetli görüşün, kararların ortaya çıkması için yapılır. […]

TÜRKLERDE ÇEVRENİN ÖNEMİ

Necdet Bayraktaroğlu    23 Mart 2015
TÜRKLERDE ÇEVRENİN ÖNEMİ VE FATİH SULTAN MEHMET VE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’IN ÇEVRE NİZAMNAMELERİ   Çevre insan ve diğer canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü bir ortamdır. İnsan ve doğa arasındaki bu ilişki bir sistemin parçasıdır. Kâinat mükemmel bir denge içinde canlıların hayatlarını idame ettirdikleri tabi bir nizamdır. İnsan-hayvan-bitki gibi canlıların denge üzerine kurulan bu kâinatı, Yüce […]

Güzel Dilimiz Türkçemiz

Necdet Bayraktaroğlu    8 Aralık 2014
Dil bir milleti oluşturan ve millîliği sağlayan önemli unsurlardan biri olup o milleti oluşturan fertler arasında anlaşmayı sağlar. O milletin atalarının yüzyıllar boyunca elde ettiği tecrübeleri muhafaza eder ve onları nesillerden nesillere aktarır.

AHİLİK – AHİ EVREN VE AHİLİK NİZAMNAMESİ (FÜTÜVETNAME)

Necdet Bayraktaroğlu    13 Ekim 2014
  Milletlerin tarihi ve geçmişleri, kültürleri sosyal yönden olduğu kadar ekonomik alandaki zenginlikleri ile de önem kazanır. Türk tarihinde bu zenginliklerimiz ve değerlerimiz içinde ahilik çok önemlidir ve önemli yeri vardır. Kültür ve medeniyetimizin özünü teşkil eden ahilik, Orta Asya da milletimizin ortaya koyduğu bir kültürdür. Müslüman Türk’ün hem dünya için, hem de ahret için […]

TÜRKLERDE HAYVANIN ÖNEMİ, PADİŞAH FATİH, II. BAYEZID VE III. MURAT’IN HAYVANLARLA İLGİLİ FERMANI

Necdet Bayraktaroğlu    2 Ekim 2014
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE     Kainat insan ve diğer canlıların hayatları boyunca birlikte yaşadığı bir yerdir. İnsanlar hayatlarını sürdürürken hayvan ve bitkilerle devamlı bir ilişki içindedir. İnsan-hayvan-bitki gibi canlıların uyum içinde yaşaması için yüce Allah mükemmel ve güzel bu kainatı yaratmıştır. Her canlının bu kainatta bir rolü vardır. İnsan […]

SELÇUKLULARDA ŞİFAHANELER VE SELÇUKLU SULTANI II. KILIÇARSLAN’IN KIZI GEVHER NESİBE HATUN’UN VASİYETİ

Necdet Bayraktaroğlu    15 Mart 2014
    Selçuklu sultanları, bir taraftan fetihle uğraşırken, bir taraftan da ülkenin imar ve halkın refahı, eğitimi, din hayatı için medreseler, camiler, imaretler, kervansaraylar, hamamlar yanında halkın sağlığına ehemmiyet verdikleri için hastaneler ve şifa merkezleri de yaptırmışlardır. Selçuklulardan önce Rey’de de bir hastane (Bimeristan) mevcut olup, meşhur filozof, tabip, kimyager Ebubekir Razi (Ölümü: 311/923) bu […]

TARİHİMİZDEKİ MUHTEŞEM BELGELER’DEN BİR BELGE

Necdet Bayraktaroğlu    4 Aralık 2013
TARİHİMİZDEKİ MUHTEŞEM BELGELER’DEN BİR BELGE 10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ – İLK İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ OLAN FATİH SULTAN MEHMET’İN FERMANLARI – BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT’İN ABD BAŞKANI BILL CLINTON’A SUNDUĞU FATİH’İN FERMANI   İnsan hakları, insanların doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleridir. İnsan hakları ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. […]