2018 Yılı Millî Düşünce Hizmet Armağanları

Milli Düşünce Hizmet armağanları sahiplerine takdim edildi. Tören, Türk Tarih Kurumu Salonunda, kalabalık bir davetli ile yapıldı. Armağan sahipleri Türkiye ve Türk Milletinin meselelerine dair önemli konuşmalar yaptılar.


Paylaşın:
Hizmet armağanları töreni

Fotoğraf: Burhanettin Özbilici

Milli Düşünce Merkezi’nin (MDM), “2018 Yılı Hizmet Armağanları”nın dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan MDM Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu, “Suriyeli sığınmacılar, Türkiye’nin ulusal güvenlik sorunudur” dedi.

Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu’nda düzenlenen tören, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Türk Milleti’ne hizmet edenler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Suriyeli sığınmacılar, Türkiye’nin ulusal güvenlik sorunudur

Daha sonra açılış konuşması yapan Genel Başkanımız Somuncuoğlu, Millî Düşünce Merkezinin 11 yıl önce kurulduğunu ve bu süre içinde, Türkiye’nin temel meseleleri üzerinde düzenledikleri ve “bilgi şöleni” adını verdikleri 443 konferans gerçekleştirildiğini söyledi. Somuncuoğlu, bu çalışmaları sırasında partiler arası çekişmelere, iç siyasete uzak durduklarını belirterek, “Milli egemenliğimiz, vatanın bütünlüğü, devletin bağımsızlığı ve milletin birliği alanında çalışıyoruz” diye konuştu.

Genel Başkan

“Bugün ülke varlıklarımız tehdit altındadır, hatta tehlikeye dönüşmüş durumdadır. En büyük sıkıntımız; Türkiye’nin içinde ve dışında kan döken bölücü terör örgütüdür.

2002’de bu terör tamamen bitirilmişti, fakat göreve gelen hükümet tarafından müzakereler yoluyla muhatap alınması, maalesef bugünlere gelinmesine yol açtı.” diyerek sözlerini Kıbrıs müzakereleriyle ilgili yeniden bir hazırlık yapıldığına işaret etti.

“Kıbrıs, sırat köprüsünden geçiyor. Eğer Türkiye üzerinde ciddiyetle durmazsa, Kıbrıs kaybedilebilir. Hazırlıklara baktığımız zaman, Rumlar, yine garanti ve ittifak anlaşmalarını müzakere maddesi yapmak istiyor. Buna karşı tedbir almamız lazım” uyarısında bulundu.

Ege meselesinde, hükümette derin bir sessizlik olduğuna işaret eden Genel Başkanımız, Rum Ortodoks Kilisesi’nin de Lozan Antlaşması’na rağmen fiilen ekümenik olduğunu ve devlet gibi kendi kendini yönettiğini söyledi.

Bu fiili durumu “Bizimkiler kabul etmedik diyor ama Patrik Bartalomeos, gittiği her yerde devlet başkanı gibi karşılanıyor, temsilcilikleri, dışarıda büyükelçilik muamelesi görüyor. Patrikhane gözlerden uzak tutulmuştur ve İstanbul’un Yunanistan’la birleştirilmesinin temel kurumudur” sözleri ile açıkladı.

Buna karşılık Batı Trakya’da Türklerin ibadet özgürlüğü bulunmadığını, camilerin kapatıldığını, cenazelerini 200 km ötedeki mezarlıklara gömdüklerini anlatan Genel Başkan, “Buralarda bir şeyler oluyor. Bunu sessizlikle karşılamak, buna iştirak demektir” dedi.

Sadi Somuncuoğlu

Fotoğraf: Buhanettin Özbilici

Suriye’den gelen sığınmacılarla ilgili olarak da “Ülkemizdeki sığınmacıların sayısı 5 milyonu geçti. Hükümet, nedense egemenliğimiz ve millet bütünlüğümüzü ilgilendiren konuları sır gibi saklıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı, Suriye sınırlarındaki Türkiye topraklarında Arap devleti kuruluyor diye rapor hazırladı. Ama derin bir sessizlik var bu konuda. CHP de üstünü örttü, susuyor. Neden saklanıyor?

Suriyeli sığınmacılar, Türkiye’nin ulusal güvenlik sorunudur. Ekonomide, sosyal hayatta, eğitimde, kültürel hayatta, güvenlikte, her alanda… Ama anlaşılmaz bir sessizlik var hükümet yetkililerinde.” Cümleleri ile önemli bir hususa dikkat çekti.

Törende daha sonra armağanların takdimine geçildi.

Elekdağ ve Ortaylı’ya, Atatürk, Türk Milliyetçiliği Şeref ARMAĞANI

Genel Başkanımız Sadi Somuncuoğlu, Atatürk Türk Milliyetçiliği Şeref Armağanı verilen Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ’a, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ile Ziyat Akkoyunlu’nun Türkçeye çevirdiği ve “3 bin yıllık Türk medeniyetinin şaheseri” olarak nitelendirdiği, Kaşgarlı Mahmud’un Divanu Lugati’t-Türk eseri ile Atatürk’ün, Milli Mücadele’nin sonunda çekilmiş çerçeveli fotoğrafını takdim etti.

21. Yüzyılda, egemenliğimizi hedef alan ve gittikçe artan saldırı karşısında, Türk Milletinin iki dayanak noktası ya da kalkanı olduğunu belirtti. Bunların birincisinin Türk Milletinin büyük evladı Atatürk, ikincisinin de 3000 yıllık medeniyetimizi ortaya koyan Divan-ı Lugâti’t Türk. Bu düşüncelerle bu armağanların tercih edildiğini söyledi.

Fotoğraf: Buhanettin Özbilici

Somuncuoğlu, “Sayın Elekdağ, bir büyük devlet adamıdır. Yüksek fedakârlığın sembolü bir insandır. Bu eseri kendisine takdim etmek, benim için de şereftir” diye konuştu.

“Atatürk/Türk milliyetçiliği şeref unvanını almaktan büyük guru duyuyorum” diyen Elekdağ, konuşmasında şunları söyledi:

“Atatürk’ün anladığı milliyetçilik, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerleme, çağdaşlaşma ve aydınlanma; Türkiye’nin, dünyadaki en ileri uygar demokratik devletler safında yer alması hedefine odaklanmasıdır; vatan ve millet sevgisinin en önemli fonksiyonlarından biri de dinin siyaseti esir almasını önlemesidir.

Çünkü dinin siyaseti esir aldığı hiçbir ülke, ortaçağ karanlığından kurtulamamış, istikrar ve ref, toplumca kutsal değerler olarak benimsenmesidir.

Atatürk milliyetçiliğinin belkemiği laikliktir. Laikliğin en önemli fonksiyonlarından biri de dinin siyaseti esir almasını önlemesidir.

Din ve mezhep temelli yönetim zihniyeti, bilimi boğar, siyaseti de esir alarak ülkeyi ayrıştırır. Toplumsal çatışmalara, mezhep çatışmalarına yol açar. Mısır bu gerçeğin en çarpıcı örneğidir.”

Türkiye’nin, dünya milletleri arasında çok özgün bir niteliğe ve konuma sahip olduğunu belirten Elekdağ,

“AKP iktidarından önce Türkiye, İslami değerler ile çok partili demokrasiyi, çağdaşlığı ve laik bir devlet yönetimini bağdaştırmakta başarılı olunabileceğini kanıtlamış, dünyada yegane ülkeydi. AKP iktidarının, 16 yıldır orasını burasını kurcalayıp tahrip etme çabalarına rağmen bu sistemin temelleri sağlamdır ve ana sütunları hala ayakta durmaktadır. Bu dayanıklılığının nedeni, mucizevi Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinde, laikliğin ve Atatürk’ün Medeni Kanun ile evrensel hukuk sisteminin bulunmasıdır” diye konuştu.

Prof. Ortaylı: “Kıbrıs ve Doğu Türkistan, iki büyük problem”

Atatürk/Türk Milliyetçiliği Armağanı için seçilen, ancak ödülünü almaya gelirken yol şartlarından ötürü Adapazarı’ndan geri dönen Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı adına ödülü, İbrahim Metin, Prof. Dr. İskender Öksüz’ün elinden aldı.

Ortaylı’nın törene gönderdiği mesajda, “MDM’nin ödülü için şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Türkiye’nin, Kıbrıs ve Doğu Türkistan olmak üzere 2 büyük problemi bulunduğuna dikkat çeken Ortaylı, ”Bu iki konuda hazırlıklı olmalıyız. Gelecek günlerde bu konularda konuşmak üzere sizinle birlikte olmayı umuyorum” dedi.

“Ziya Gökalp Bilim Armağanı”, Prof. Fığlalı ve Prof Erkal’a

MDM tarafından Ziya Gökalp Bilim Armağanı verilen, ancak eşinin rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Akademisyen ve Eğitimci Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı adına ödülü, asistanı olan Prof. Dr. Hasan Onat, Prof. Dr. Sacit Turanlı’nın elinden aldı.

Etem Ruhi Fığlalı’nın e posta ile gönderdiği mektup okundu.

Mektupta: “Bana göre, Millî Düşünce Merkezi, kuruluşundan bu yana, Devlet’imizin bekā ve yönetiminin sorumluluğunu üstlenmiş olanların hiç mi hiç umursamadığı fevkalâde mühim bir boşluğu, siyaset üstü bir zihniyet ve niyetle başarılı bir biçimde doldurmaya çalışmaktadır.

Şöyle ki; MDM’nin vücud bulduğu 2008 yılından bu yana, yani son on yılın kış aylarında, Ankara’da yaşayanlar için haftada iki gün, bulunmaz bir nimet olarak telâkki ettiğim bilgi şölenleri ve sohbet toplantıları düzenlenmektedir.

Ayrıca seçkin ilim ve fikir adamları tarafından kaleme alınan fevkalâde değerli yazıların ulusal ve uluslararası fikir âlemine elektronik MİSAK dergisi aracılığı ile herkese ulaştırılması, doğrusu, Türk milletinin temel değerlerini sulandırarak yok etmeyi hedef kılan dâhilî ve hâricî bedhahların kol gezdiği güzel ülkemizde hakikatin sesini ve iradesini özlemiş insanlara ve hattâ Türkçe konuşan ve zihniyet itibarıyla da Türk olan akl-ı selîm sahibi her Türk’e can suyu gibi gelmektedir. Sağ olun, var olun.”

Sözleri yer alıyordu.

Fotoğraf: Buhanettin Özbilici

Aynı ödülü, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un takdim ettiği, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal de günümüzde sosyolojinin, Türkiye için son derece önemli bir bilim dalı haline geldiğini belirterek, “Türkiye’yi tanıyan aydınlar yetiştirmek zorundayız. Yurt dışındaki öğrencilerimiz, sözde Ermeni soykırımıyla ilgili Türkiye’nin tezlerini içeren bilgiler istiyorlar. ‘Atatürk’ü buralarda Ermeni soykırımı yapan bir insan olarak tanıtıyorlar. Bize yayın gönderir misiniz?’ diyorlar. Oysa bunlar, örgün eğitimde bunları öğrenebilselerdi, bu tezlerin ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyabilirlerdi. O nedenle bu bilim dalının son derece önemli olduğunu vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Feyzioğlu’na,İsmail Gaspıralı Türk Dünyasına Hizmet Armağanı”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da “İsmail Gaspıralı, Türk Dünyasına Hizmet Armağanı” ödülünü, Prof. Dr. Nesip Nesipli’den aldı.

“Gaspıralı ödülünü almak ve sizden almak, benim için büyük onurdur” diye sözlerine başlayan Prof. Dr. Feyzioğlu, “Türk dünyasına ne kadar hizmet ettik bilmiyorum ama etme gayesiyle yaşadığımız kuşkusuz. Bu çerçevede Türk dünyasına en büyük hizmetleri veren kurumların başında gelen Millî Düşünce Merkezi’ne hizmet edebiliyorsak, ne mutlu bize” dedi.

Fotoğraf: Buhanettin Özbilici

Türkiye’nin zor dönemden geçtiğini vurgulayan Feyzioğlu, şunları söyledi:

“Türk Milleti’nin bu dönemde kutup yıldızına, pusulalara ihtiyacı var. Bu zorluk nereden geliyor? Milletimizin üstünde senaryolar oynandığı kuşkusuz.

Bu senaryolar, 3 büyük hedefe yöneliktir. Birincisi Büyük Ermenistan’dır. Türk Milleti, Ermeniler karşısında boynu büyük, mahcup hale getirilmek istenmektedir.

Anadolu’da ve Azerbaycan’da büyük katliamlara uğramış, zulüm görmüş bizler olduğumuz halde, Ermenilerin, bizim elimizle büyük zulme uğratıldığı yalanı sadece dünyada değil, bizim gençlerimizin zihinlerinde de yaratılmak istenmektedir. Bu yüzden de ‘Hepimiz Ermeni’yiz, hepimiz mahcubuz, hepimiz pişmanız dedirtilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye’nin utanacak, boynunu bükecek yanlışı yoktur.

Türk Milleti, dünyanın gördüğü en asil ve hasletleri en yüksek millettir.

Bundan kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Türk Milleti’ni küçük görmeye kimsenin hakkı yoktur, haddi değildir.

Türk Milleti eğitimsiz bırakılmış olabilir, bunun sorumluluğunu milletin kendinde değil, pusulasız bırakanlarda aramak doğru değil midir?

Bu milletin gönül gözü açıktır. Bu milletin velileri, pirleri, ataları ve Mustafa Kemal Atatürk’ü vardır. Böyle bir milletin cahil olması mümkün değildir. Asıl bu millete cahil diyen, cahil ve hadsizdir.”

Emperyalistlerin ikinci hedefinin, Türkiye’nin Kıbrıs’ı peşkeş çekmesi olduğuna işaret eden Feyzioğlu, “Türkiye’nin, Kıbrıs’ı, ‘ver kurtul’ diye elden çıkarmasıyla, emperyalistlerin ikinci rüyası gerçek olacaktır. Kıbrıs’ta 2 millet yaşarken, bu milletten sadece Türk Milleti’ne, sen Türk değilsin, Kıbrıslısın dedirtilmek istenmektedir. Çünkü bir devlet, bir ülke, millet unsurundan mahrum edilirse, ayakta kalma imkanı yoktur” diye konuştu.

Fotoğraf: Hasan Çekiç

Metin Feyzioğlu, emperyal senaryoların üçüncü. hedefinin, Türkiye’nin güneyinde, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurmak olduğunu kaydederek, bu devletin, terör örgütü PKK eliyle kurdurulacağını ve emperyal devletlerin maşası haline getirileceğini söyledi. Bugünkü durumun, 1 Dünya Savaşı öncesinde iki büyük emperyal güç olan İngiliz ve Rusların anlaştığı döneme fevkalade benzediğine dikkati çeken Feyzioğlu, “Maalesef bu projede de hem ABD, hem Rusya ittifak içindedir ve PKK’yi Türkiye’ye tercih ettikleri görülmektedir” dedi.

Emperyalistlerin, bu üç hedefe ulaşmak için ilk adım olarak TSK’yı ele geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Feyzioğlu, şöyle devam etti:

“Çünkü hiçbir devlete, silahlı kuvvetleri ele geçirilmeden diz çöktürülemezdi. Ancak ordunun ele geçirilmesi için TSK’ya sızmak yetmiyordu, yargının da ele geçirilmesi gerekiyordu. Yargıya batırılan diken, milletin her hücresine nüfuz edecek zehri, zerk edecekti. Bu sebeple F tipi suç örgütünün büyük operasyonu, yargı üzerinde yapıldı ve yargı eliyle TSK, Dışişleri, emniyet, istihbarat güçleri ve milli eğitimimiz ele geçirildi.

Başka bir cephede de ağırlıklı olarak sosyologların, hukukçuların, bilim insanlarının milleti yanıltması zorunluydu. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel felsefesi, kuruluş temelleri kötülenmeli, bu bina temelden sarsılmalıydı. Oysa hiçbir bina temelleri yıkılarak güçlendirilemez, yükseltilemez.

Temellere saldırı, ‘Yeni Türkiye’ jargonuyla yapıldı. Elbette emperyal güçlerin en büyük yardımcısı, işgal altındaki İstanbul’un aydın müsveddelerinin bugünkü yansımalarıydı.

15-20 yıl önce adını bile duymadığınız sözde gazeteciler, sosyologlar,  büyük sermaye ve basın gücüyle parlatıldı. Yeni, yeni diye Türkiye’nin temellerine hücum edildi. Bu hücum sonunda halk, TSK’nın ele geçirme operasyonuna seyirci yapılacaktı, halk alıştırılacaktı.

Ama emperyal güçlerin hiç ummadıkları, planlarını bozacak bir şey oldu. Büyük Türk Milleti, büyük Atatürk’ü yeniden keşfetti. Atatürk, yasaklandıkça yeniden doğdu. İşte bu, yepyeni bir silkinişin müjdecisiydi.

Türk Milleti’nin çıkış yolu; milli devlet, milli ekonomi, milli sanayi, milli eğitim, milli dış politikadır.

Bütün bunlar için Türk Milleti’nin çıkış yolu, Atatürk’ün tanımladığı şekliyle Türk milliyetçiliğidir.

Türk Milleti kuşkusuz başaracaktır. Çünkü Türk Milleti’nin, Mustafa Kemal Atatürk’ü vardır, muhteşem bir tarihi vardır.

Türk Milleti, başarmaya her zaman mahkûmdur. Çünkü Türk Milleti’nin, ‘Varlığım, Türk varlığına armağan olsun’ diyen evlatları vardır.

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun!”

Sanatçı Bünyamin Aksungur’dan, Türk dünyasına gezinti

Fotoğraf: Hasan Çekiç

MDM tarafından İsmail Gaspıralı, Türk Dünyasına Hizmet Armağanı” verilen Türk Dünyası Musikisi Sanatçısı Bünyamin Aksungur da TRT’den emekli olduktan sonra yaptığı ve yeni çıkan albümünün isminin “Canan Uykuda” olduğunu söyledi.

Bu eseri, 3 yıl önce Doğu Türkistan’dayken derlediğini belirten Aksungur, “Eseri seslendiren sanatçının burada kast ettiği canan, kendi halkıydı. Bizde de Türk dünyasında da canan uykuda olduğu için, albüme bu ismi verdim” dedi.

Aksungur’un anlattıkları karşısında asırlık çınar Şükrü Elekdağ’ın gözyaşlarını tutamadığı ve sanatçıyı ayakta alkışladığı görüldü.

Aksungur,  daha sonra Orta Asya sazıyla, Kafkaslardan Balkanlara ve Orta Asya’ya kadar yayılan Türk dünyasından eserler seslendirdi.

Namık Kemal, Özgür ve Demokrat Basın Armağanı”, Okuyan ve Bulut’a…

“Namık Kemal, Özgür ve Demokrat Basın Armağanı”, eski Bakan, Gazeteci-Yazar Yaşar Okuyan ile Gazeteci-Yazar Arslan Bulut’a verildi.

Milli Düşünce Armağan Töreni

Fotoğraf: Buhanettin Özbilici

Eski Bakan Ramazan Mirzaoğlu’ndan ödülünü alan Okuyan, kolay günde mücadelenin kolay olduğunu, oysa bunu herkesin susturulduğu bir dönemde yapıyorsan ve bu birileri tarafından fark ediliyorsa, bunun önemli olduğunu söyledi. Okuyan, şöyle konuştu:

“İnandığınız noktada bir mücadele ortaya koyuyorsanız, bu millet sizi fark ediyor. Böyle bir süreçten huzurunuza geldim. Bu yaşımda verilen bu ödül, 2 yıl önce ölümün eşiğine geldiğim karaciğer nakli öncesinde 1711 kişinin telefon açıp ‘karaciğerimin yarısını vereceğim’ diye müracaat ettiği gerçeğiyle birbirini tamamlıyor. Onun için çok teşekkür ediyorum.”

Bugün Türk’üm demenin, Türk milleti demenin, Atatürk’ten bahsetmenin, adeta suç olduğunu ifade eden Okuyan, “Karanlık günlerden geçiyoruz. İstanbul işgal altındayken, bu topraklarda 90 yıl önce de karanlık günlerden geçtik. O günleri yaşamış milletin evlatları olarak bu topraklarda hiçbir şey bitmez. Ümitsizlik diye bir şey yok. Ömrümüzün sonuna kadar vatanımızı, milletimizi savunmak, vazgeçilmez milli bir görevdir. 90 küsür yıl önce daha ağır şartlar altındaydık. Bir yarbay, 300 küsür generalin arasından çıkıp, ülkenin kaderini değiştirdi. Bu milletin içinden nice Mustafa Kemaller çıkar. Bugünkü siyasetçilerden ümidinizi kesin ama bu millet geçmişte olduğu gibi en zor anında kendi yolunu kendisi bulur” diye konuştu.

Milli Düşünce Armağan Töreni

Fotoğraf: Buhanettin Özbilici

Yeniçağ Gazetesi Yazarı ve Hukukçu Arslan Bulut da konuşmasında, “Türkiye’de bütün siyasi partilerden umudu keselim, ne yapacaksak kendimiz yapacağız” diyerek sözlerini Namık Kemal’in,

“’Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır.” ve “Altı da bir, üstü de birdir yerin / Arş yiğitler vatan imdadına” dizelerini okudu ve “Milletimizden umudu kesmedik. Yüzbinlerce Mustafa Kemal var, Namık Kemal var bu ülkede. ” diyerek bitirdi.

“Yahya Kemal Fikir / Sanat / Edebiyat Armağanı”, Kallimci ve Azerin’e

Edebiyatçı ve Yazar Hasan Kallimci ödülünü Eski Bakan Prof. Dr. Enis Öksüz’ün elinden aldı. Kallimci konuşmasında, Denizli’den Ankara’ya geldiği yıllarda tanıştığı kişilerin, hep okuyan, araştıran, yazan üreten insanlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Fotoğraf: Buhanettin Özbilici

“O insanlardan biri de Romancı Emine Işınsu idi. Kendisi ablam oldu, ustam oldu. ‘Üzüm üzüme baka baka kararır’ derler ya, ben de ablam ve çevresindekilere benzedim, okudum, yazdım, ürettim. Ben, o yıllardaki yatırımın, çalışmaların meyvesiyim. İyi ki yolum sizlerle kesişti, iyi ki varsınız.

Adımın, üstat Yahya Kemal’le yan yana getirilmesinin mutluluğunu yaşadığım bugünlerde, rahatsız olan ablam ustam Emine Işınsu da burada bulunsun ve çırağıyla gururlanarak bana baksın isterdim. Bugün ustama müteşekkirim.

Buradan bir haber de vermek istiyorum: Divanu Lugati’t Türk’ü, çocuklar da okumalı, yararlanmalı diye düşünüyorum. Onun için bu dev eseri, bir çocuk romanı olarak yazmayı hedefledim. Hazırlıklarına da başladım.”

Aynı ödüle layık görülen Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin de katılamadığı törene, video mesajıyla katılıp, davetlilere seslenerek, teşekkürlerini iletti.

Yazar

MDM

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar