DECLARATION of TURANISM

Declaration Of Turanism By DTCF Academy


DECLARATION of TURANISM

The ideal of Turan has been labeled as a dreamy idea by some ideologs and was tried to be trivialized. However, this lofty ideal, is the core of the magnificent history that has laid onto historical Turkish “golden apple” ideology of the Turks. That is why, it became necessary that the ideal of Turan has to be redefined and launched in accordance with the requirements of the current era.

Turan, is the unity of Turks. Just as it aims union of hearts among the people and cooperation among the states:

It aims to implement the “unity of opinion in language, commerce cooperation”, the ideal of Gaspıralı İsmail Bey –who has played a prodominent role in the revival of the sentiment of Turkishness.

Turanism is a national system of thought rooted in the Turkish civilization project by means of history, tradition, moral values, geography, mythology and arts.

Today, the first goal of Turanism is not to erase the physical borders of the Turkish states but to promote cooperation in vaious areas such as politics, economics, commerce, education, culture and defense.

Turanism expresses a structure embedded in the Turkish nation. A Turk living anywhere all through out the world is a natural representative of the ideal of Turan.

Turanism aims prosperity, independence and the protection of national identity for all Turks. Turkish culture is a product of the thought which prioritizes the values of humanity instead of colonization and the ignorance of humanity. That is why, it has historically scared the colonizers and provided a safe shelter for the oppressed. Turan will aslo provide a safe world for humanity which is in crisis.

Turanism aiming the elevation of the solidarity and cooperation among the Turkish states to the highest level, is not against and does not interfere in the relations of these states with other countries in the world. The ideal of Turan, instead of impeding their relations with nations and states other than Turkish states and communities, envisages that such relations will have positive effects by enabling contact with a larger geographical area.  However, Turanism accepts joint action and collaboration against threats that Turkish states may face, as an obligation. In Karabagh, Turkey has collaborated with Azerbaijan and the two countries liberated most of the occupied lands. This situation is the concrete result of the cooperation of two Turkish states.

Turanism does not aim hostility towards any nation. Those who label Turanism as “racist” or “reactionary” are surely either ignorant or conscious enemies of Turkishness.

Turanism today is the cooperation of Turan countries which is the tangible result of the colloboration of various states built on their shared values. The goals of this ideal are; ensuring free transition and circulation of people, facilitating cooperation in every field, providing the best conditions for the Turkish nation via unity at work and via uniting powers, developing relations with the countries in which Turks constitute a part of their population and enabling communication with any Turk wherever he/she lives on the world.

Institutions that work for Turkishness and the Turkish world should gather and draw a roadmap based on collective wisdom for Turan to follow. The starting point of the ideal of Turan should be the sentence that will be said proudly by all Turks to each other; “if you exist, we do exist”.  It should not be forgotten that, the whole Turkish world was under attack at the start of the 20th century but only the Turks of Turkey achieved victory. This is the real meaning of the sentence; “if you exist, we do exist”. Consequently, all Turks are the guarantees for the safety of other Turks!

As Turkish intellectuals, we think that our ideal of Turan which is tried to be deprived of its content should be revived according to the conditions of the current era, should be defined properly, should be contreted and should be converted into an effective structure which will exite the Turks worldwide and especially the young generations. We wish this declaration based on the thoughts explained above to be taken into consideration in the choices of Turkish nation and Turkish states.

We announce this declaration to get attention of the public opinion on the revised Turanism ideal. Sincerely…

DTCF ACADEMY

Full Text:

Turancılık Bildirgesi(imzalı) (1) (1)

***

(Türkiye Türkçesinde)

‘TURANCILIK’ BİLDİRGESİ
Turan ülküsü; bazı çevrelerce hayalci bir düşünce olarak yaftalanıp değersizleştirilmeye çalışılmıştır. Hâlbuki bu yüce ülkü; Türk’e muhteşem tarihinin yüklemiş olduğu sorumlulukların özüdür. Bu yüzden çağın şartlarına uygun biçimde yeniden tanımlanıp gündeme taşınması zaruri hâle gelmiştir.

Turan, Türk birliğidir. Kişilerle gönül, devletlerle iş birliğini amaçladığı gibi; Türklük duygusunun canlanmasında önemli rolü olan Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesinin hayata geçirilmesini hedef alır.

Turancılık, tarihi, töresi, ahlakı, coğrafyası, mitolojisi ve sanatıyla Türk uygarlığından beslenen millî bir düşünce sistemidir.

Turancılık düşüncesinin günümüzdeki ilk amacı, Türk devletlerinin sınırlarının birleştirilmesi değil; siyaset, ekonomi, ticaret, eğitim, silahlı kuvvetler gibi hayatın pek çok alanında iş birliği yapılmasını sağlamaktır.

Turancılık, Türk milletine dönük bir yapıyı ifade eder. Dünyanın neresinde bir Türk varsa, Turan ülküsünün doğal temsilcisidir.

Turancılık, bütün Türklerin refahını, bağımsız yaşamasını ve millî kimliğinin korunmasını amaç edinmiştir. Türk uygarlığı; sömürgeci ve insanlığı yok sayan bir zihnin değil, insanlık değerlerini önceleyen bir düşüncenin ürünüdür. Bu yüzden tarih boyunca sömürgecileri ürküten, mazlumlara güven veren bir sığınak olmuştur. Turan, bunalımda olan insanlık için de güvenli bir dünya sağlayacaktır.

Türk Devletlerinin dayanışmasını ve iş birliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Turancılık, bu devletlerin diğer ülkelerle ilişkilerine karşı ve müdahil değildir. Turan ülküsünün, Türk milleti ve devletleri dışındaki ülkeler ve toplumlarla ilişkileri açısından olumsuz değil; aksine geniş bir coğrafya ile teması sağlayacağından dolayı olumlu etkileri olacaktır. Ancak, Turancılık, Türk devletlerinin karşılaşacağı muhtemel tehditler karşısında birlikte hareket etmeyi ve iş birliğini zorunlu kabul eder. Karabağ’da, Azerbaycan’la Türkiye birlikte hareket etmiş ve işgal altındaki toprakların büyük kısmını kurtarmışlardır. Bu durum, iki Türk devletinin iş birliğinin somut sonucudur.

Turancılık, hiçbir millete düşmanlığı amaç edinmez. Turancılığı “ırkçılık”, “gericilik” diye yaftalayanlar kesinlikle ya gafil, ya art niyetli, ya da Türklüğün bilinçli düşmanlarıdır.

Turancılık; günümüzde çeşitli devletlerin ortak değerleriyle oluşturduğu birliklerin, Turan coğrafyasındaki somutlaşmış biçimi olan Turan ülkeleri iş birliğidir. Bu ülkü; Türk devletleri arasında serbest geçiş ve dolaşım kolaylığı sağlamayı, her alanda iş birliğini kolaylaştırmayı, iş ve güç birliğiyle Türk milletini en iyi şartlara kavuşturmayı, Türklerin toplumun bir parçası olarak varlığını devam ettirdiği ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi, dünyanın neresinde olursa olsun, her soydaşımızla iletişim sağlayabilmeyi hedefler.

Türklük ve Türk dünyası için faaliyet gösteren kuruluşlar bir araya gelmeli, ortak akılla Turan’a yürüyecek bir yol çizmelidir. Bütün Türklerin gururla birbirine söyleyeceği ‘Siz varsanız, biz varız.’ cümlesi, Turan ülküsünün başlangıç noktası olmalıdır. 20. yüzyılın başlarında bütün Türklüğün saldırıya uğradığı, zaferle çıkanın yalnızca Türkiye Türkleri olduğu unutulmamalıdır. “Siz varsanız, biz varız.” cümlesinin göstermiş olduğu asıl anlam budur. Sonuç olarak bütün Türkler birbirlerinin teminatıdır!
Türk aydınları olarak, içi boşaltılmaya çalışılan Turan ülkümüzün çağın şartlarına uygun bir şekilde yeniden hayat bulması, doğru tanımlanması, somutlaştırılması ve dünya Türklüğünü, özellikle genç kuşakları heyecanlandıracak etkin bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yukarıda sıralanan düşüncelerle hazırlanan bu bildirgenin, Türk milleti ve devletlerinin tercihlerinde dikkate alınmasını diliyoruz.

Türk ve dünya kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Metnin tamamı için:

Turancılık Bildirgesi(imzalı) (1) (1)

Yazar

MDM

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar