Dinî referanslı terör nasıl önlenir?

Siyasi ve idari alanda yapılması gerekenler şunlardır: 1. Ülke içindeki bütün dinî yapılanmalar (cemaatler, tarikatlar, çeşitli dinî gruplaşmalar) derhal incelenmeye alınmalıdır. Grup liderleri, yönetici kadroları, yalnız terörist örgütlerle ilişkileri açısından değil, selefî, fanatik görüşlere sahip olup olmadıkları açısından da araştırılmalı ve kontrol altına alınmalıdır. Terör örgütleriyle, selefî  görüşlerle ilişkili bulunan dinî yapılanmalar hemen dağıtılmalıdır. 2. […]


Siyasi ve idari alanda yapılması gerekenler şunlardır:

1. Ülke içindeki bütün dinî yapılanmalar (cemaatler, tarikatlar, çeşitli dinî gruplaşmalar) derhal incelenmeye alınmalıdır. Grup liderleri, yönetici kadroları, yalnız terörist örgütlerle ilişkileri açısından değil, selefî, fanatik görüşlere sahip olup olmadıkları açısından da araştırılmalı ve kontrol altına alınmalıdır. Terör örgütleriyle, selefî  görüşlerle ilişkili bulunan dinî yapılanmalar hemen dağıtılmalıdır.

2. Ülke sınırlarından giriş ve çıkışlar sıkı kontrol altında tutulmalıdır. (Sınırlardaki mayınların neden kaldırıldığını hiç kimsenin sorgulamamasına şaşırıyorum.) Mülteci gruplarıyla ülkeye girenler de aynı şekilde selefî, cihatçı görüşlere sahip olup olmadıkları açısından incelenmelidir.

3. Dine dayalı siyaset yapılmamalı, din işleri ve inançlar siyaset için kullanılmamalıdır. Yöneticiler ve siyasiler mitinglerde, kapalı salon toplantılarında, yazılı veya sözlü açıklamalarda, açılışlarda dinî referanslı ifadelerden vazgeçmelidirler. Ülke idaresi dinî değil dünyevi bir iştir. Özellikle iktidar mensuplarının camilerde vaaz eder gibi konuşmaları, hem ülkede laiklik yokmuş gibi bir intiba oluşturmakta, hem de fanatik ruhlu insanları tetiklemektedir.

4. Yeni Suriye politikasına devam edilmeli, Suriye’nin kendi işini kendisinin halletmesi sağlanmalıdır. Suriye’de istikrarı, güney sınırımızda YPG yapılanmasına izin verilmemek şartıyla,  oradaki rejimin sağlamasına müsaade edilmelidir. Herhangi bir terör tehdidi gelmedikçe komşu ülkelerin iç işlerine karışılmamalıdır.

Eğitim alanında yapılması gerekenleri de aşağıya yazıyorum:

1. Dindar ve kindar nesil yetiştirme siyasetinden vazgeçilmeli, laik ve dünyevi eğitime geri dönülmelidir.

2. Tevhid-i Tedrisat (Eğitimin Birliği) Kanunu, hayati önemdedir. Bu kanuna aykırı olan yapılanmalar kaldırılmalıdır. İmam-Hatip Okulları, kuruluşta olduğu gibi sadece meslek adamı yetiştiren okullar hâline getirilmelidir. Esasen liselere konulan bazı dinî dersler, İmam-Hatip Okullarına (imam, hatip, müftü vb. din adamı yetiştirme dışında) ihtiyaç bırakmamıştır.

3. Diyanet İşleri Başkanlığı dışında hiçbir gruba Kur’an kursu vb. kurslar açma müsaadesi verilmemelidir. Mevcutlar kısa zamanda kapatılmalıdır. Diyanet’e ait kurslardaki hocalar da sıkı bir kontrolden geçirilmelidir.

4. Cemaat, tarikat, vakıf vb. dinî grupların okul, yurt, kurs vb. eğitim kurumları açmasına izin verilmemelidir; açılmış olanlar kapatılmalıdır.

5. Dünyevi eğitim, bilime dayalı eğitim demektir. Evrendeki bütün olaylar bilimin konusudur ve çeşitli bilimler kendilerine özgü bilim yöntemleriyle bu olayları açıklamaya çalışırlar. Elbette bilimin açıklayamadığı olaylar, açıklanabilenlerden çok fazladır. Ancak bilim adamları, bilim yöntemlerini kullanarak onları da açıklayabilmek için uğraşırlar. Türkiye de dünya çapında bilim adamları yetiştirmek için gerekli tedbirleri bir an önce almalı, ilk ve orta öğretimde de çocukların beyinlerini bilime açık tutmalıdır. Dünyevi eğitimde, dünyadaki ve evrendeki olaylar sadece bilimle açıklanmaya çalışılır; bilim dışı açıklamalara itibar edilmez.

Terörün kaynağı ister içeride ister dışarıda olsun, yapılması gerekenler bunlardır. Dış kaynaklar ancak uygun ortam ve uygun insan malzemesi bulurlarsa bir ülkeyi karıştırabilirler. Türkiye, yıllardan beri uyguladığı dinî eğitim ve dinî referanslı politikalarla din kaynaklı terör için uygun ortam ve insan malzemesini dış odaklara âdeta kendi elleriyle sunmaktadır.

 

Yazar

Ahmet Bican Ercilasun

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.