Prof. Dr. Bayram Kodaman vefat etti. - Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış

DUYURU   • Yarışma   • 19 Mayıs Çağrısı

Prof. Dr. Bayram Kodaman vefat etti.

Millî Düşünce Merkezi olarak Bayram Kodaman’a Tanrı’dan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milliyetçi camiaya baş sağlığı diliyoruz.

1943 Yalvaç doğumlu Bayram Kodaman yakın tarihimizin önemli uzmanlarından biriydi. 1971 yılında Fransa’da tamamladığı “Mustafa Reşid Paşanın Paris Elçilikleri” adlı doktorluk tezi, Osmanlı ve Fransız arşiv kaynaklarına dayalı özgün bir çalışmadır. Üzerinde çok tartışılan Abdülhamit dönemi eğitimi Kodaman’ın doçentlik tezine konu olmuştur: “Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi”. Kodaman’ın profesörlük takdim tezi de Abdülhamit dönemiyle ilgilidir: “Hamidiye Hafif Süvari Alayları ve II. Abdülhamid’in Doğu Anadolu Politikası”.

1972-1982 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Kodaman 1982-1985 arasında Fırat Üniversitesinde 1985’ten sonra Samsun 19 Mayıs Üniversitesinde Edebiyat Fakültesi dekanlıkları yapmıştır. Prof. Dr. Bayram Kodaman Süleyman Demirel Üniversitesinden emekli olmuştur.

Üniversitelerin çıkardığı ilmî dergiler yanında Türk Kültürü, Töre, Türk Yurdu, Millî Kültür, Millî Eğitim ve Kültür, Yeni Düşünce gibi kültür dergilerinde araştırma ve yazıları yayımlanan Prof. Dr. Bayram Kodaman’ın başlıca eserleri şunlardır:

Şark Meselesi Işığında II. Abdülhamid’in Doğu Anadolu Politikası (1983).

Osmanlı Devrinde Doğu Anadolu’nun İdarî Durumu (1986).

Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi (1987).

Sultan II. Abdülhamid Devri Doğu Anadolu Politikası (1987).

1897 Türk – Yunan Savaşı (Teselya Tarihi) (1993).

Cumhuriyetin Tarihî – Fikrî Temelleri ve Atatürk (1999).

Türkler – Ermeniler ve Avrupa (2015).

Ermeni Macerası (Tarihî ve Siyasî Bir Değerlendirme) (2019).

Türk Tarih Kurumu üyeliği de yapan Bayram Kodaman Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün de Bilim Kurulu üyesi idi. Millî Düşünce Merkezi olarak Bayram Kodaman’a Tanrı’dan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milliyetçi camiaya baş sağlığı diliyoruz.

Millî Düşünce Merkezi

Yorum yapın!

Comment *

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!