Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş’a saygı

... Işkuna düşenlerin yüreği yanar olur Kendüyi sana veren dükeli işten geçer Bu dünyanın sevgüsi ağulı aşa benzer Âhırın sanan kişi ağulı aşdan geçer ... 05 Ocak Cumartesi, Türk Edebiyat Vakfı’nda Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş'ı anma programı yapılacaktır. Bütün dostlarımız davetlidir.


Paylaşın:
Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş'a saygı programı

Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş’a saygı programı

Dost senin ışkun okı key katı taştan geçer

Işkuna düşen kişi can-ıla baştan geçer

Düni güni zâr olur ışkun-ıla yâr olur

Endîşesi sen olan cümle teşvişten geçer

Işkuna düşenlerin yüreği yanar olur

Kendüyi sana veren dükeli işten geçer

Bu dünyanın sevgüsi ağulı aşa benzer

Âhırın sanan kişi ağulı aşdan geçer

Başında aklı olan ücrete amel itmez

Hûri-y-ile aldanmaz göz ile kaştan geçer

Gerçek âşık ol ola can virmeğe ol ive

Dost-ıla bazar içün nice bin baştan geçer

Âriflere bu dünya hayâl ü düş gibidür

Kendüyi sana viren hayâl ü düşden geçer

Yûnus’un gönli gözi toludur Hak sevgüsi

Uzlet ihtiyâr iden yad u bilişden geçer

(Faruk Kadri Timurtaş-Yunus Emre Divanı)

5 Ocak Cumartesi, Türk Edebiyat Vakfı’nda Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş’ı anma programı yapılacaktır. Bütün dostlarımız davetlidir.

Tarih: 5 Ocak 2019-Cumartesi

Saat: 14:00

Yer: Türk Edebiyatı Vakfı, Sultanahmet-Fatih/İstanbul

Yazar

Songül Semerci

Yorum Yap

Kayıt olmadan yorum yapabilirsiniz.
Benzer Yazılar