Türkiye’de Türklüğe Hakaret Edilemez!.. – Milli Düşünce Merkezi Millî Düşünce Merkezi - Dünyaya Türkçü Bakış

DUYURU   • Türk ilim dünyasının acı kaybı   • Söz konusu-6: Kadın ve çocuk şiddetinin arka planı (canlı)

Türkiye’de Türklüğe Hakaret Edilemez!..

Cumhurbaşkanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza Türklüğe hakaret içeren bu broşürü en net ifadelerle kınaması için açık çağrıda bulunuyoruz.
Millî Düşünce Merkezi

 

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin hazırladığı bir yalanlar broşürü, sosyal medyada dolaşmaktadır. Anlaşılan Büyükelçilik Çırağan Sarayında bir resepsiyon vermiş ve o sırada katılan davetlilere Türklüğe hakaretler içeren bu broşürü dağıtmıştır.

Broşürde birçok tarihî gerçeğin çarpıtıldığı yetmiyormuş gibi Türklük alenen aşağılanmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan’ın tarihî bir Türk yurdu olduğunu unutturmak için her zamanki gibi tarihten beri o bölgede kendilerinin hâkim olduğu yalanlarıyla broşüre başlamıştır. Bilineni tekrarlamak gibi olacak ama Çin, daha o bölgeden yeni haberdar olduğu zamanda bölge Hun hâkimiyetindeydi. Bu durum, Çin kaynaklarında açıkça belirtilmektedir. Bundan sonra da Kuşhan, Akhun, Gök Türk, Uygur, Karahanlı, Çingizli, Çağataylı, Temürlü hâkimiyetleri ile Cungar ve Yarkent hanlıklarının hâkimiyetlerini Çin hiçe saymakta, Yakup Bey hanlığını görmezden gelmektedir.

Broşürdeki çarpıtmalar arasında Çin kaynaklarının yazım tarzı unutularak Karahanlıların dahi Çin’e haraç verdiği iddia edilmektedir. Çin kaynaklarının neredeyse 20. yüzyılın başlarına kadar kendisine gelen bütün elçilikleri haraç vermeye gelenler olarak nitelendirdiklerini tarihçiler bilirler. Broşürün mantığıyla bakıldığında yarın bir gün Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupalı devletlerin de 18. yüzyılda Çin’e haraç verdiğini iddia edebilir.

Broşürün en vahim tarafı, içinde Türklüğe açık hakaretler barındırmasıdır. Bu hakaretlerin en barizi “Türklerin baskıcı ve köleleştirici” bir siyaset uyguladıkları iftirasıdır. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nin hazırladığı bu broşürü dikkate alarak soruyoruz:
Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği bir broşür hazırlasa ve o broşürde Çinlilerin başka halkların “baskıcı ve köleleştirici” siyasetinden bahsetse tepkiniz ne olurdu?

Cumhurbaşkanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza Türklüğe hakaret içeren bu broşürü en net ifadelerle kınaması için açık çağrıda bulunuyoruz.
Millî Düşünce Merkezi

Peki ben ne yapabilirim?
Bizi okuyor, beğeniyor ve “Peki ben ne yapabilirim?” diye soruyor musunuz? Bağış yaparak bizi destekleyebilirsiniz. Bağışlarınızla faaliyetlerimiz daha sık, daha geniş ve daha etkili olacaktır. TIKLAYINIZ!